Kuvagalleria

Dancers in Red

Tekniset tiedot

 • Merkki: Chevrolet El Camino, vm. -87
 • Moottori: 400 cid (6,5 l), remmiahdettu, automaatti vaihteet
 • Polttoaine: Puu, vaihtoehtoisesti bensiini
 • Polttoaineen kulutus: Puuta noin 40 kg / 100 km
 • Polttoainekustannus: 2 ?/100 km
 • Toimintamatka: Hieman yli 200 km/ tankillinen (mahd. ottaa nopeudesta riippuen 1300 km polttoaine mukaan)
 • Huippunopeus: yli 140 km/h
 • Oma paino ajokunnossa: ~ 2 000 kg
 • Kaasutinlaitteisto: Rakennettu 2007
 • Moottorin elektroninen ohjaus: Motec M800, sähköisesti ohjattu seoksen lamda-säätö, bensiinin ja puukaasun yhteiskäytön mahdollisuus, automaattinen kaasuttimen sytytys
 • Päästöt: Täyttää E4-normin katsastusmittauksessa puukaasulla

ekokortteli.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=x6168-5S9io

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Viimeisimmät

Blogin arkisto

Puhe Helsingin Suomalaisen Klubin EU-illassa 18.10.2016

Keskiviikko 19.10.2016 klo 10:15

(muutosvarauksin)

 

Arvoisat kuulijat!

Olin viime viikolla Latinalaisessa Amerikassa, Argentiinassa ja Meksikossa, vienninedistämismatkalla yritysdelegaation kanssa. Tapasin matkalla kaksi presidenttiä, kymmenen ministeriä ja useita liike-elämän vaikuttajia. Molemmissa maissa puhaltavat nyt uudistushenkiset tuulet, yli kymmenkunta reformia on molemmissa maissa käynnissä. Uudistukset tarjoavat myös Suomelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mukana olleet yritykset olivat tyytyväisiä antiin.

Myös Euroopan unioni ja Brexit olivat aiheina useissa keskusteluissa. Huoli Euroopan suunnasta ja sisäänpäin kääntymisestä olivat vahvasti läsnä.

Kävimme keskustelua kasvavasta poliittisesta trendistä, missä epävarmuuteen vastataan pelkoa vahvistavilla viesteillä. Rajat kiinni – niin henkisesti, vapaakaupan tai vaikkapa ihmisten liikkuvuuden näkökulmasta.

Näin en haluaisi Euroopan unionia tai globaalia yhteisöä rakennettavan. Insinöörinä pidän enemmän siltojen rakentamisesta kuin muurien muuraamisesta.

Elämme monessa mielessä vaikeita aikoja. Euroopan unionin yhteiset arvot, visio ja ylipäätään olemassaolon tarkoitus kyseenalaistetaan monien toimesta Euroopassa. Unionin yhtenäisyyttä ja toimintakykyä koetellaan, sillä unioni on liian hajanainen ja liian hidas reagoimaan. Tämä näkyy esimerkiksi unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Unionin kykyyn toimia kohdistuu myös paljon sellaisia odotuksia, missä sillä ei ole toimivaltaa saati edes mekanismeja toimia. Odotuksen ja lopputuloksen välinen ristiriita on liian suuri ja se on omiaan aiheuttamaan pettymystä unionia kohtaan. Myöskään jäykähkö ja hierarkkinen 28 valtion järjestelmä ei ole tarpeeksi ketterä toimimaan tämän päivän maailmassa.

Nämä kaikki tekijät pakottavat meidät miettimään uudelleen sekä tekemistä että toimintatapoja unionissa. Enkä puhu nyt perussopimusten muuttamisesta, vaan työn tuloksellisuuden parantamisesta. Samaa pätee myös jäsenmaihin kuten Suomeen. Meidän on joka päivä haastettava itsemme, teemmekö oikeita asioita, oikeassa järjestyksessä ja oikealla tavalla. Unionin on keskityttävä olennaiseen ja toimeenpanoon. Asiat on vietävä loppuun asti. Vaikeista asiakysymyksistä selviytyminen edellyttää sisäisesti eheää, käytännönläheistä, toimintakykyistä ja tuloksiin pystyvää unionia.

Myös kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on palautettava. Unionista pitää pystyä puhumaan tavalla, jota tavallinen ihminen ymmärtää. Mielikuvien sijasta tarvitsemme enemmän tekoja. Suomen hallituksen asema unionin uudistamisessa on selvä: olemme aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio. Emme aiheuta ongelmia, vaan ratkomme niitä.

 

Hyvät ystävät,

Rooman sopimuksesta tulee ensi vuonna täyteen 60 vuotta. Euroopan unionin tärkein tehtävä, missio, ei ole muuttunut mihinkään sitten perustamisen: se on edelleen rauhan ja vakau­den vahvistaminen maanosassamme ja maailmalla. Missio on oikeastaan entistä ajankohtaisempi.

Syyrian sota on taas paljastanut kansainvälisen yhteisön heikkoudet. Silmittömät pommitukset siviilejä ja lapsia kohtaan jatkuvat ja kukaan ei pysty tekemään mitään. On pakko kysyä, miten tämä voi olla ylipäätään mahdollista vuonna 2016.

Euroopan unioni on historiallisesti eurooppalai­nen rauhanprojekti, mutta sen olisi kyettävä tulok­sekkaammin vahvistamaan rauhaa ja vakautta myös rajojensa ulkopuolella. EU:lla on maailmanlaajuisesti ylivoimai­nen keinovalikoima rauhanrakentamiseen, köyhyyden kitkemiseen ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen.

Työkalujensa ja ominaisluonteensa kautta EU:lla on maailmassa pehmeää voimaa ja viisasta voimaa. Ensimmäisessä on kyse esimerkiksi EU:n ympäristöpolitiikasta ja kehityspolitiikasta. Jälkimmäisessä on kyse etenkin EU:n arvopohjasta ja toimintatavoista, joita ei saa päästää rapautumaan. Uhkaavia merkkejä sisäsyntyisestä viisaan voiman heikkenemisestä tosin jo on – puhumattakaan siihen kohdistuvista ulkoisista paineista.

Vaikka pehmeää ja viisasta voimaa EU:lla riittää, puuttuu siltä kuitenkin voiman konkreettisin muoto – kova voima. EU ei voi lähettää armeijaa sotimaan minnekään, jos sellaista ikinä haluttaisiin tehdä. EU:n keinot osallistua Syyrian sodan kovan ytimen ratkaisuun ovat rajalliset. Kovaa voimankäyttöä on myös Venäjän tämänhetkinen toiminta Euroopassa ja sen reunamilla, mutta siihenkään ei EU pysty vastaamaan, koska se ei suostu pelaamaan – eikä sen pidäkään pelata – Venäjän omaksumilla kovilla pelisäännöillä. EU on ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan siis auttamatta kovia toimijoita pehmeämpi ja hitaampi. Senkin vuoksi meidän on tavattoman tärkeää pitää kiinni pehmeästä ja viisaasta voimastamme ja käytettävä työkaluja nykyistä tehokkaammin.

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on ollut tähän mennessä ennen kaikkea kriisinhallintaa. Nyt päähuomio on kiinnittymässä entistä enemmän eurooppalaisten turvallisuudentunteen vahvistamiseen. Joulukuun Eurooppa-neuvostossa päätämme turvallisuutta ja puolustusta koskevasta käytännön suunnitelmasta sekä siitä, miten perussopimusten tarjoamia vaihtoehtoja voidaan hyödyntää paremmin. Pöydällä on useita konkreettisia esityksiä, jotka liittyvät muun muassa kriisinhallintaoperaatioiden rahoituken kehittämiseen, puolustusmarkkinoiden kehittämiseen, sotilaallisen huoltovarmuusjärjestelmän parantamiseen, hybridiuhkiin vastaamiseen, pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön, pysyvään yhteiseen operaatioesikuntaan ja puolustusrahastoon.

Ulkoisen turvallisuuden lisäksi kansalaiset odottavat unionilta toimia sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Julmat terroriteot koskettavat meitä kaikkia. Terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta ja tietoverkkorikollisuutta on torjuttava päättäväisesti ja kaikin käytettävissä olevin keinoin. Eurooppalaisen elämänmuodon ja arvojen puolustamisessa meidän on oltava tinkimättömiä. Jäsenmaiden kesken on tehostettava yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Radikalisoitumista on ehkäistävä ja torjuttava päättäväisesti.

Vuoden loppuun mennessä on päästävä sopimukseen terrorismin torjuntaa koskevasta direktiivistä. Direktiivillä varmistetaan riittävän vahva oikeudellinen kehys toiminnalle terrorismiuhkaa vastaan. Pelkät direktiivit eivät auta tässäkään asiassa, vaan tarvitaan tekoja.

 

Hyvät klubin jäsenet,

Britannian kansanäänestyksen tulos kesäkuussa oli suuri pettymys sekä Suomelle että koko EU:lle. Brexit osoitti kansalaisten huolia, joita on olemassa myös muissa jäsenmaissa. EU:n on nyt kyettävä vastaamaan niihin.

Kansanäänestyksen tuloksen jälkeen Britannialta on odotettu tietoa virallisen eroilmoituksen jättämisestä.

Pääministeri May tarkensi kaavailtua aikataulua siten, että eroilmoitus on tarkoitus antaa ensi vuoden maaliskuussa. Eroneuvottelut kestävät tämän jälkeen noin parin vuoden ajan eli kevääseen 2019.

Brexitin osalta monet kysymykset ovat auki, sillä yksikään jäsenvaltio ei ole aiemmin eronnut unionista. EU joutuu neuvottelemaan sekä Britannian eroamisesta että erikseen sen kanssa luotavasta uudesta suhteesta. Neuvottelujen tulosten on oltava sellaisia, että ne turvaavat EU:n tulevaisuuden.

Britannia on Suomelle tärkeä kumppani sekä talouden että turvallisuuden kannalta. Hallitus on käynnistänyt kattavan arvion siitä, mihin kysymyksiin Britannian EU-suhteen muuttuminen vaikuttaa ja mitä neuvotteluprosessissa on otettava huomioon Suomen etujen ajamiseksi.

Eurooppa-neuvosto linjasi viime kesäkuussa hyvin selkeästi, että pääsy EU:n sisämarkkinoille vaatii kaikkien neljän vapauden kunnioittamista. Kysymys henkilöiden liikkumisesta tulee olemaan yksi vaikeimmista neuvottelukysymyksistä.

Kokoonnuimme EU:n päämiesten kesken Bratislavassa syyskuun puolivälissä keskustelemaan unionin nykytilasta ja yhteisestä tulevaisuudesta. Vaikka yksi jäsenvaltio on päättänyt irrottautua, EU on edelleen välttämätön muille jäsenvaltioille. Niin kutsuttu Bratislavan prosessi on mahdollisuus kehittää unionia vastaamaan kansalaisten odotuksiin. On parannettava yhteyttä jäsenvaltioiden välillä ja EU-toimielinten kanssa.

Oli hyvä todeta jo ensimmäisessä keskustelussa, että jäsenvaltioilla on samansuuntainen tilannearvio. Meidän on rehellisesti tunnistettava ja tunnustettava ongelmat, jotka haittaavat unionin yhtenäisyyttä. Olemme tilanteessa, jossa arvot näyttävät huolestuttavasti eriytyneen Euroopassa. Eurooppa on oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien manner. Näistä perusperiaatteista on pidettävä kiinni, ja niihin kohdistuvia haasteita on torjuttava tehokkaasti.

EU:takin on arvioitava saavutettujen konkreettisten tulosten kautta. Liian usein joudumme toteamaan, että yhdessä annetut julkilausumat ovat jääneet sanojen tasolle, eikä niissä tehtyjä linjauksia ole kyetty toteuttamaan.  Unionijäsenyyteen kuuluva solidaarisuus edellyttää myös yhdessä tehtyjen päätösten toteuttamista.

Euroopan unioni on maailman suurin talousalue. Meidän on keskityttävä kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseen. Tarvitsemme määrätietoista lainsäädännön kehittämistä sisämarkkinoilla kuten standardointia ja vapaakauppaa. On tehtävä kaikki voitava perusasioiden eli neljän liikkuvuuden (ihmiset, tavarat, palvelut, pääoma) eteen. Toimeenpanoon on kiinnitettävä parempaa huomiota ja on pidettävä kiinni siitä, mitä yhdessä sovimme.

EU:n kehittämisellä on oltava demokraattinen oikeutus ja kansalaisten hyväksyntä. Suomessa tämä on hoidettu tehokkaasti eduskunnan osallistuessa EU-kysymysten valmisteluun. Keskeisten kansallisten intressien ymmärtäminen ja toisinaan kansallisten erityisolosuhteiden liian vähäinen huomioiminen vaikuttaa mielikuviin unionista jokaisessa jäsenmaassa. Meillä Suomessa esimerkiksi biotalous on tällainen suuri kysymys tällä hetkellä. Bioenergialla on keskeinen merkitys EU:n uusiutuvan energian politiikassa ja säännösten kehittämisessä. Suomelle on tärkeää turvata kestävästi tuotetun biomassan kuten talousmetsistä korjattavan energiabiomassan ja teollisuuden sivutuotteiden käyttö uusiutuvana energianlähteenä.

Tarvitaan myös toisten kunnioittamista ja jäsenvaltioiden herkkyyksien ymmärtämistä. Monilla jäsenmailla menee tällä hetkellä ihan liikaa energiaa oman edun puolustamiseen unionin sisällä. Tämäkin energia tarvittaisiin yhteisen rakentamiseen. On myös varmaa, että Iso-Britannian eroon käytettävät hengenvoimat kannattaisi käyttää kilpailukyvyn parantamiseen EU-tasolla.

Keskustelu EU:sta on valitettavan usein mustavalkoista. EU ei ole hajoamassa, mutta se ei ole myöskään muodostumassa liittovaltioksi. Ääripäiden korostuminen julkisuudessa palvelee ääripäiden poliittisia intressejä. Kansalaisten useissa jäsenmaissa tuntemat huolet luovat vaarallista kaikupohjaa äärimmäisille näkemyksille.

Historia osoittaa, että EU:n kehitys tapahtuu enemmänkin evoluution kuin revoluution kautta. Historiasta on opittavaa; kansa erkaantuu jos integraation vauhti kiihtyy liiaksi. Tämän näimme jo ennen Brexitiä esimerkiksi perustuslakisopimusta koskevissa kansanäänestyksissä Ranskassa ja Hollannissa.

EU:n on kehittämisessä on löydettävä ratkaisut nyt käsillä oleviin suuriin haasteisiin: muuttoliike ja ulkorajat, ulkoinen ja sisäinen turvallisuus, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.

Muuttoliike on EU:lle keskeinen sisä- ja ulkopoliittinen kysymys, joka vaatii unionilta ja jäsenvaltioilta uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Muuttoliikettä koskevien esitysten käsittely EU:ssa ei tällä hetkellä etene kovin joutuisasti.

Yhteiset järjestelyt tulisi saada nykyistä toimivammaksi varsinkin kun on olemassa riski, että muuttovirrat taas kääntyvät kasvuun. On jatkettava työtä pitkän aikavälin muuttoliikepolitiikkaa koskevan konsensuksen laajentamiseksi. Tässä on kyse siitä, miten vastuun ja solidaarisuuden periaatteista olisi sovellettava tulevaisuudessa.

Kasvun ja työllisyyden kannalta on oleellista, että sisämarkkinoiden tiivistämisessä päästään eteenpäin. Tämä on sekä yritysten, kuluttajien että työntekijöiden etu ja samalla EU:n kilpailukyvyn perusta. Sisämarkkinoiden sujuva toiminta ja pärjääminen globaalissa kilpailussa edellyttävät lisäksi ripeää etenemistä digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä. Samalla on varmistettava, että tuotetaan vähemmän, mutta parempaa sääntelyä.

Suomen kannalta on oleellista, että EU säilyy relevanttina kauppapoliittisena toimijana. On erittäin tärkeää myös, että EU jatkaa vapaakaupan edistämistä. EU on joutumassa tilanteeseen, jossa sen neuvottelemat kauppasopimukset eivät välttämättä tulekaan kokonaisuudessaan voimaan. Tämä suuntaus on huolestuttava. Myös komissio on kääntymässä protektionistisempaan suuntaan. Suomelle vapaakauppa ja sen edistäminen ovat elinehto.

 

Hyvät kuulijat,

Euroopan aseman vahvistaminen edellyttää unionilta vahvaa toimintakykyä ja yhtenäisyyttä. Tarvitaan kykyä kompromisseihin, vahvaa sitoutumista yhdessä tehtyihin päätöksiin ja niiden toimeenpanoa. Tarvitaan myös entistä parempaa toimeenpanon seurantaa. Unionin on keskityttävä olennaiseen ja uudistuttava saadakseen takaisin kansalaistensa luottamus. Unionia ja eurooppalaisia arvoja kannattaa puolustaa. Monista valuvioista huolimatta unioni on parasta mitä Euroopalle on tapahtunut.

Pitää myös muistaa, että olemme itse soutamassa sitä venettä emmekä saa antaa sen ajelehtia.

 

Markkinoita maailmalta

Tiistai 18.10.2016 klo 15:35

Julkaistu alun perin Ilkassa 18.10.2016

Suomessa on valtavasti osaamista ja tekemisen meininkiä, ja Suomi tulee varmasti pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa myös jatkossa.

Olen ollut tästä vakuuttunut aina, mutta uskoni vain vahvistui viime viikolla. Vierailin silloin Argentiinassa ja Meksikossa, ja mukanani molemmissa maissa oli vahva suomalainen yritysvaltuuskunta. Osaamisensa lisäksi mukana olleet yritykset tekivät minuun valtavan vaikutuksen yhteen hiileen puhaltamisen hengellään – suomalainen osaaminen osataan paketoida kokonaisratkaisuksi silloin, kun tällaiselle ratkaisulle on kysyntää.

Lukemattomien taloussuhteita edistäneiden tapaamisten lisäksi kävin molemmissa maissa myös erinomaisia poliittisen tason keskusteluja.

Argentiinassa hyvin tärkeää olisi se, että teimme maahan vuosien jälkeen korkean tason poliittisen vierailun. Tapasin presidentti Mauricio Macrin ja useita ministereitä. Kaikkien keskustelujen henki oli vahvasti se, että Suomessakin takavuosina otsikoihin noussut Argentiinan ja Uruguayn välinen sellutehdaskiista ei enää vaikuta Suomen ja Argentiinan välisiin suhteisiin. Maiden välisissä suhteissa katsotaan nyt positiivisessa hengessä eteenpäin.

Argentiinassa on myös aloitettu useita talousuudistuksia, mikä avaa maata kansainväliselle kaupalle ja investoinneille. Tämä tarjoaa suomalaisyrityksillekin monia mahdollisuuksia.

Sama uudistusten henki vallitsee myös Meksikossa, jonka kanssa Suomella on jo pitkään ollut erinomaisen tiiviit suhteet. Tämän saatoin todeta tapaamisessani presidentti Enrique Peña Nieton ja useiden meksikolaisministereiden kanssa. Suomalaisyritysten kannalta erityisen kiinnostava on Meksikon maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen telekommunikaatiouudistus, joka on juuri käynnistymäisillään. Esimerkiksi telekommunikaatiopalveluiden saatavuus ja pääsy internetiin on nyt kirjattu myös maan perustuslakiin meksikolaisten perusoikeutena.

Suomella on molempien maiden kanssa pitkät suhteet. Argentiina oli ensimmäinen Latinalaisen Amerikan maa, joka tunnusti Suomen itsenäisyyden vuonna 1918, ja Suomen ensimmäinen suurlähetystö Latinalaisessa Amerikassa avattiin Argentiinaan vuonna 1929. Suomen ja Meksikon välisissä diplomaattisuhteissa puolestaan vietetään tänä vuonna 80-vuotisjuhlaa. Näistä faktoista huolimatta olin kautta aikojen ensimmäinen Suomen pääministeri, joka vieraili näissä maissa.

Matkani Argentiinaan ja Meksikoon tehtiin Team Finlandin merkeissä. Team Finlandissahan kyse on siitä, että eri vienninedistämistä hoitavat toimijat – kuten Finpro ja Suomen suurlähetystöt maailmalla - tekevät yhteistyötä saumattomasti ja yritysten tarpeista lähtien.

Omat kokemukseni Team Finland -toiminnasta ovat olleet erittäin hyviä. Tälläkin matkalla näin, miten erinomaisessa yhteistyössä tiimimme toimi organisaatiorajojen yli. Myös palaute mukana olleilta yrityksiltä oli erittäin hyvää.

Team Finland -työstä ja sen jatkokehittämisestä on kuitenkin tärkeää keskustella avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Tärkeintä on työn tuloksellisuus. Team Finland -toiminta ja ovien aukaiseminen on erityisen tärkeää pk-yrityksille, ja tähän tulee panostaa myös jatkossa. 

 

Nyt ehdokkaaksi -muutoksentekijäksi

Lauantai 15.10.2016 klo 18:11

Julkaistu alun perin Suomenmaassa 14.10.2016

Keskustalla oli viime kuntavaaleissa vakavasti otettava ratkaisu siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa järjestetään. Esittelimme tuolloin kotikunta-maakuntamallin. Edus­kun­ta­vaa­leissa jatkoimme samalla linjalla. Sote-palveluiden turvaaminen ikääntyvässä yhteis­kun­nassa vaatii jatkossa järjestämisen osalta laajemmat hartiat.

Sisukas työmme kantaa nyt hedelmää. Meidän esityksemme pohjalta kotikunta-maakuntamalli on menossa hyvää vauhtia eteenpäin. Tulevan kevään kuntavaalit ja vuoden 2018 maakun­ta­vaalit jatkavat keskustan viitoit­ta­malla tiellä.

Meille keskus­ta­lai­sille on aina ollut tärkeää kotiseudun kehittäminen ja omien voimavarojen varaan rakentaminen. Me tiedämme, että voima on paikal­li­syh­tei­sössä, joka on ihmisille luonteva yhteisö. Kuntien roolin muutos nimenomaan kutsuu meitä ottamaan vastuuta ja osallistumaan entistä enemmän lähiym­pä­ristön asioiden hoitoon.

Nyt raskaat sote-palvelut siirtyvät pois kuntien esitys­lis­toilta maakunnille. Aikaa ja voimavaroja vapautuu muille tärkeille töille. Kunnilla on jatkossa suorat vaalit, vahva verotusoikeus ja pitkä lista ihmisten kannalta keskeisiä tehtäviä ja palveluja: varhais­kas­vatus, toisen asteen koulutus, liikunta-, nuoriso- ja kult­tuu­ri­pal­velut, asun­to­ra­ken­ta­minen, kaavoitus, työllisyyden ja elin­kei­no­e­lämän edistäminen, energia- ja ympä­ris­tö­a­siat ja myös paljon muuta. Nämä tehtävät kutsuvat nyt keskus­ta­laisia tekijöitä.

Kunta­päät­täjät voivat nyt enemmän keskittyä ideoimaan ja tekemään ratkaisuja sen hyväksi, että alueen yritykset investoivat ja laajentavat toimintaansa ja että kunta houkuttelee uusia yrityksiä paik­ka­kun­nal­leen. Yhteistyö kuntalaisten, kunnassa toimivien yritysten sekä eri alojen lukuisten järjestöjen kesken on ratkaisevaa kunnan elin­voi­mai­suuden raken­ta­mi­sessa.

Maankäytön ja kaavoituksen asioissa kuntien päätösvalta on vahvistunut. Esimerkiksi poik­ke­a­mis­luvat on siirretty kokonaan kunnille tämän hallituksen toimesta. Tässä luotetaan siihen, että paikallisesta asiasta osataan päättää parhaiten paikallisesti. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan, ja monia paikallista rakentamista sujuvoittavia uudistuksia on tulossa. Tämä vähentää turhaa byrokratiaa ja lisää kuntien elinvoimaa.

Erittäin tärkeää on paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja tiedostaminen. Näitä voivat esimerkiksi olla bioenergian, matkailun, omaleimaisen kulttuurin mahdol­li­suudet ja alueen ihmisten erityi­so­saa­misen hyödyntäminen. Kaikkia mahdol­li­suuksia on hyödynnettävä ennak­ko­luu­lot­to­masti.

Elämme ehdo­kas­han­kin­nassa nyt tärkeintä aikaa. Me rakennamme kuntia, joissa hoidetaan kaikkien ihmisten asioita vastuun­tun­toi­sesti ja joissa päättäjät ovat lähellä kuntalaisia. Kannustetaan ja toivotetaan terve­tul­leiksi ihmisiä eri taustoista rohkeasti ja avoimin mielin. Ehdokkaiksi tarvitaan uusia tuoreita voimia ja kokeneita päättäjiä. Lähtekää joukolla mukaan ja laitetaan yhdessä porukalla joka kunnassa toimeksi.

Suomen Pankki saa hyvän johtajan

Perjantai 14.10.2016 klo 13:33

Onneksi olkoon Ollille täältä Meksikosta. Suomen Pankki saa hyvän johtajan.

Nimityksen jälkeen olen sopinut Ollin kanssa, että hän jatkaa ministerinä vuoden vaihteeseen saakka ja vie loppuun saakka mm. tärkeän energia- ja ilmastostrategian valmistelun.

Olli Rehnin nimityksen jälkeen Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi tehtäväni on käynnistää prosessi seuraajan valitsemiseksi työ- ja elinkeinoministeriön johtoon. Olen käynyt lyhyen keskustelun puolueen ja eduskuntaryhmän johdon kanssa ja päättänyt kutsua koolle Keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksen torstaina 27.10.2016 tekemään ministerivalinnan.

Speech of Prime Minister Juha Sipilä at the Latin American Spectrum conference México City 13.10.2016

Torstai 13.10.2016 klo 21:14

Distinguished members of the Latin American Spectrum Management community, Ladies and gentlemen, it is an honour to be here with you today.

In fact, being here, I really feel I've returned to my roots. My background before joining politics was in telecommunications. I've worked in several Finnish telecommunications companies both as an entrepreneur and a board member, and I was very much involved when Finland pioneered many of the path-breaking technologies in the field of telecommunications from the late 1980s to the 2000s. So if you need a radio frequency filter designer, I’m at your disposal.

But I haven’t come far from technology and digital issues in my current job, either. These themes are closely interlinked with successful government policies as well. Digitalization is one of the cross-cutting key themes of my Government’s programme.

In Finland, we are aiming to reform our society and create new markets by building new digital platforms for our social and health care, transport system and schools – to name a few examples. In all of this, we keep the concept of mobility in our minds. And in all of this, the Government shows that it can take the lead in bringing the country to a new stage of digital evolution.

This requires out-of-the-box thinking – and it requires far-reaching changes in legislation. But as business professionals, you know that things get done only if you get them done.

But to return now to today’s topic. Let me first take you back to the turn of the millennium. In the year 2000, only 16 years ago, many hotels boasted that they had LAN cables available for their guests. Around that time, WiFi was an optional feature in computers, and a large portion of the world’s phone calls took place through copper landlines. 

Since then, spectrum usage has displaced LAN cables, and most new computers no longer have LAN ports. In terms of volume, WiFi has become the world’s most widely used connectivity standard, and as for phone calls, most of them are now done through mobile phones.

Beyond the expectations of the even most optimistic analysts of the year 2000, we have clear signs that wireless broadband connectivity will eventually connect more objects than human beings. 

And this fact brings us back to this room, and to the topic of this conference. The wireless revolution that we have witnessed in the last two decades was possible thanks to spectrum. And the wireless revolution that we are about to witness through the Internet of Things will also be possible thanks to spectrum.

Spectrum is limited and it needs to be managed with a careful balance between optimism, creativity, and humility. 

It would be a mistake to think that spectrum management is a local or regional question. And I would like to make a strong case for the enormous value of Latin America in the global spectrum management arena. It is widely known that during the World Radio Conference in Geneva in 2012, Mexico, Colombia, Brazil, Chile and Argentina, in intense dialogue with Africa and Europe, worked together in order to reach global consensus that paved the way for a harmonized use of the 700 MHz band in most countries around the world. 

Seven months later, walking the talk, in September 2012, beginning with Mexico, then Costa Rica, Colombia and Chile, the adoption of the APT700 standard generated a snowball effect that sent rip waves throughout the world. 

Today, thanks to the bold steps of Latin America, APT700 smartphones can be used in Africa, Europe, Latin America, and Asia. 

Distinguished participants, spectrum managers of Latin America – looking at the work you have done in recent years, it is fair to say that today, the world acknowledges how influential and important your work as spectrum managers can be. And that spectrum management in Latin America matters, and that it matters to the global community as well.

As a former telecommunications professional and as Prime Minister, I can say one thing: spectrum managers have great responsibilities. The way you define how spectrum is used, in what bands, and at what particular moment it is made available, is pivotal to the overall functioning of modern nations. 

Then again, nations are made of individuals and industries with multiple needs that are diverse and sometimes conflicting. 

In this sense, it is worth analysing two contrasting spectrum management paradigms: licensed versus unlicensed spectrum.

Licensing spectrum with exclusive rights has been one of the most powerful generators of industrial growth in the history of mankind. The great cash flows of mobile telephony between 2000 and 2010, together with handset subsidies, had a positive collateral effect in the computer industry, influencing microelectronics, accelerating the development of memory, screen technologies, and energy efficiency. 

Global productivity has largely benefited from the recent advancements in portable computers, but we should not forget that the ultra-thin laptops and tablets with bright and sharp screens we use today owe much to the industrial consequences of spectrum management.

Unlicensed spectrum has been very important in the development of connectivity as we know it today. The outstanding success of WiFi was a quiet surprise. LAN cables gradually and silently disappeared, and the possibility of seamlessly sharing a connectivity hotspot induced profound changes in the way we use Internet.

Thanks to WiFi,  the Internet suddenly became available in every corner of each house. The high cost of installing LAN cables in various parts of houses and buildings, and the difficulty of sharing cable connections, had been a real barrier to collective indoor internet usage. 

For these reasons, WiFi ignited the use of bandwidth intensive nomadic applications, and these applications themselves greatly modified our expectations about mobile connectivity. 

All of a sudden, we could go out and wish to have the same connectivity quality that we had at home. This has been a tremendous accelerator of LTE technologies, and it should be noted, for the purpose of this conference, that unlicensed spectrum for nomadic WiFi has exerted great pressure on licensed spectrum for mobile LTE. 

In Finland, we have seen first-hand how this has influenced our market. Today, the standard package for mobile connectivity is a flat fee for unlimited volume of LTE connectivity for 24 euro. Finns use nearly ten times as much data connectivity as the European average, and the average number of SIM cards including smartphones and tablets is two SIM cards per individual. 

We believe that spectrum management ignites innovation. In Finland, frequencies can be allocated for product development and testing purposes. The first 5G test license was granted last October, to Nokia. I understand that other major equipment manufacturers are also interested in the Finnish test frequencies, and we gladly invite all interested parties to apply for frequency test licences from the Finnish Communications Regulatory Authority.

An active and forward-looking spectrum policy is essential for the introduction of 5G. A significant number of frequencies will need to be allocated for use by 5G technology. Even today, more frequencies are needed for mobile broadband, as communications on the networks is increasing constantly. 

The long-held stance of Finnish communications policy has been to allocate as many frequencies as possible for wireless broadband use. Mobile broadband’s high penetration, high quality and affordable prices are also, to a great extent, the result of our successful national spectrum policy. In Finland, 4G networks already reach more than 95% of the population. 

It is intended that the new frequencies for 5G would be sought particularly from higher frequency bands than those currently used, to enable high transmission rates. It is also essential that we continue to allocate a sufficient number of lower frequency bands for mobile use, as this would help ensure the extensive coverage needed as a foundation for the new 5G technology. 

Finland is determined to influence actions at the international and the EU level, in order to ensure that a sufficient quantity of appropriate frequencies is found and allocated for 5G. Decisions about the new 5G frequencies will be made at the 2019 World Radiocommunication Conference, and Finland will be very active in the preparatory work for this.

Although 5G is a mobile technology, its introduction also requires an extensive optical fibre network. This is because the continuing development of mobile communications will mean substantial growth in the amount of data travelling via base stations. The aim in Finland’s communications policy is to promote the balanced construction of both wireless and fixed connections. 

In Finland, the work to develop 5G technology has not been left to engineers alone. It is deeply embedded in our Government Programme as well. We think that public decision-making has a crucial part to play in enabling and creating a favourable operating environment for digital services, and also for IoT applications and new business models. 

The objective of the IoT programme being set up in Finland is twofold: firstly, we want to see interaction between the private and public sectors in all business fields. Such interaction will allow the opportunities of digitalisation to be utilised by accelerating cloud-based digital service provision. Secondly, we want to see more technology companies invest in Finland, and more technology companies that are based in Finland. 

The Internet of Things will be a major user of 5G in the future, as IoT applications will require high capacity and reliable, delay-free connections. In the future, all devices will be in continuous M2M communication with each other. Such services will require more secure mobile networks that have higher capacity and greater coverage than today. 

We have seen interesting innovation at this side of the world, such as the incentive auctions launched in the United States to repurpose broadcasting spectrum. We will analyze them and try to learn from their end-to-end process. Also in the United States, the creation of FirstNet, the world's first dedicated public safety network, is a great subject of study among European spectrum managers. 

And talking about policy innovation, the case of Mexico has been quite remarkable. I have to say that the world was very impressed when Mexico modified its Constitution to elevate access to connectivity to the status of a fundamental human right. The world found it very interesting when we learned that Mexico had proposed the creation of a spectrum-rich wholesale LTE network. We think that under the configuration of Mexico, this will ignite tremendous creativity in the mobile-cloud domain, and that this can make Mexico the most advanced mobile market in the world. 

Also, we are very eager to see the positive impact that a wholesale network will have on the Internet of Things. It may well be that the capacity of this network renders itself to business models that we have yet to imagine. We applaud the braveness of Mexico in embracing such an innovative approach.

We feel that Mexico is the most exciting market in the world for ICT and IoT in the near future. On this visit to Mexico, I am accompanied by a group of distinguished Finnish innovation leaders who can elevate this country to full digitalization.

The world will certainly learn from the telecommunications revolution in Mexico, and Finnish business stands ready to be part of it.

Ladies and gentlemen,

Thank you for giving me this opportunity to speak to you. I wish you an inspiring and fruitful conference, and fulfilling moments of taking the world of telecommunications towards a very bright future.

Eduskunta keskusteli ääriliikkeistä

Keskiviikko 5.10.2016 klo 16:03

Eduskunta keskusteli tänään ääriliikkeistä ja vihapuheesta Suomessa. Hallitus tuomitsee kaiken väkivallan, vihapuheen ja rasismin. Suomeen ei sellainen missään nimessä kuulu. Väkivaltaa, vihapuhetta ja rasismia ei voida missään nimessä eikä millään tapaa hyväksyä. Sellaiseen on oltava nollatoleranssi. Muistetaan, että sanakin on teko.

Yhteiskunnan eheys ja vakaus ovat kaiken perusta. Väkivaltaiseen liikehdintään ja vihapuheeseen on demokratialla puututtava.

Olemme nöyrästi arvioineet, mitä ratkaisuja hallitus voi tehdä ääriliikkeisiin ja vihapuheeseen puuttumiseksi. Lainsäädäntömme on pääosin kunnossa, mutta toimeenpanossa on puutteita. Sisäministeri Risikko ja oikeusministeri Lindström kertoivat äsken eduskunnalle hallituksen toimista ja etenemisestä. Hallitus ottaa asian erittäin vakavasti.

Kansanvallan ja demokratian puolustaminen on todella tärkeää. Se on meidän kaikkien eduskuntaryhmien, jokaisen kansanedustajan merkittävä tehtävä. Suomalaista demokratiaa, jossa on ollut vahva tasa-arvonäkökulma alusta lähtien, on helppoa ja kunniakasta puolustaa.

Ihmisarvo on jakamaton, ja elämä on lahja. On muistettava kultainen sääntö: älä tee toiselle sellaista, mitä et haluaisi itsellesi tehtävän. Toista on kunnioitettava, ja tässä asiassa meidän olisi toimittava esimerkillisesti.

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Suomi on maailman paras maa. Pidetään se sellaisena.

Pääministeri Juha Sipilän juhlapuhe Merijärven kunnan 150-vuotisjuhlassa 1.10.2016

Lauantai 1.10.2016 klo 14:05

Arvoisat juhlavieraat, hyvät ystävät,

Mukava olla puhumassa täällä kotimaakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Merijärven kunta täyttää 150 vuotta. Lämpimät onnitteluni kunnalle ja kuntalaisille. Merijärvi on markkinoinut itseään ”ihmisten kuntana” sekä sanoilla ”pieni ja pirteä”. Nuo sanonnat sopivat niihin mielikuviin, joita minulla on Merijärven kunnasta.

Suomen voimavara ovat tällaiset kunnat, joissa hoidetaan ihmisten asioita ja joissa päättäjät ovat lähellä kuntalaisia. Täällä on sopivat eväät turvalliseen hyvään arkeen, puhdas ja rauhallinen luonto ja yhteisöllisyys. Tulevaisuudessa digitalisaation kehittymisen myötä etätyön tekeminen muualle Suomeen Merijärveltä käsin helpottuu.

Merijärvi on aina ollut vahva maatalouspitäjä Pyhäjoen pauheessa. Ihmiset ovat saaneet elantonsa maasta. Täällä järviä on kuivattu sen tähden, että saadaan maatalousmaata käyttöön. Maatalouden merkitys on viime vuosikymmeninä vähentynyt huomattavasti, silti ihmiset täällä edelleen viljelevät maata ja hoitavat metsää. Osa on suurentanut tila- ja navettakokoja. Yhteisöllisyys on täällä voimissaan: talkookulttuuri on vahva ja pyyteetön vapaaehtoistyö on isossa roolissa sekä Tähjän kotiseututalonne täyttyy usein tilaisuuksista. Pienessä kunnassa ihmiset tuntevat toisensa ja pitävät huolta lähimmäisistään, mikä on teidän vahva ote elämäänne. Oli hienoa kuulla, että tälläkin hetkellä kuntaanne nousee omakotitaloja nuorille perheille, ja että uusi ryhmä ryhmäperhepäiväkotiin perustettiin nyt syksyllä. Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet ovat upeita, muun muassa Ristivuoren vapaa-aikakeskus lasketturinteineen ja hiihtolatuineen. Rinteeseen perheen pienimmät tulevat lähikunnistakin opettelemaan alkeet suurempia laskettelurinteitä varten.

Pienestä kunnasta huolimatta täältä on ponnistanut merkittäviä toimijoita: maaherraa, kansanedustajaa, ministeriä. Täältä tullaan hoitamaan yhteisiä, koko isänmaan asioita. Täällä on osattu aina tehdä rohkeita ja tarvittavia päätöksiä. Teillä on myös pieni mutta terve omapäisyys.

Kunnallinen itsehallinto avasi täällä uudet ovet paikallisten asioiden ja oman kotiseudun kehittämiselle ja järjestämiselle. Ennen kunnallista itsehallintoa kuntanne oli osa Pyhäjoen emäpitäjää. Vesimyllyjä ja meijereitä tänne tuli 1800-luvun lopulla maaseutuelinkeinoa edistämään. Menneinä vuosikymmeninä maanmittaushallituksen toimesta kunnassanne toteutettiin niin sanottu uusjako, tilusjärjestely, mikä mahdollisti paremmat viljelyolot. Siinä yhteydessä myös viljely- ja metsäteitä rakennettiin sekä salaojituksia tehtiin.

Sosiaali- ja terveystoimi, maatalouden lomituspalvelut ja ympäristöterveydenhuolto johdetaan teillä Kalajoen kautta. Yhteistoiminta-alueenne sosiaali- ja terveystoiminnan osalta Kalajoen kanssa on toiminut kohta noin kaksi valtuustokautta. Tämä on tuonut selkeää taloudellista hyötyä. Olen ymmärtänyt, että olette erittäin tyytyväisiä yhteistyöhönne Kalajoen kanssa, vaikkakin naapurikunta toimii isäntäkuntana. Olette pieni kunta, joten olette pystyneet ketteryyteen ja olen kuullut, että olette toteuttaneet kokeiluja ikäihmisten kotihoitopalvelussa.                                                                                                                                       

Kuntien tiimoilla on nyt valtavaa mullistusta käynnissä. Isoja muutoksia on monta: Tärkeintä kuitenkin meille kuntalaisille on se, että kuntien tehtävä ja rooli ovat muuttumassa. Kunnan tehtävä on huolehtia kotiseudusta. Lähiympäristön ja kotiseudun kehittäminen ovat suomalaisen yhteiskunnan pitkiä perinteitä, myös Keskustalle tärkeitä asioita. Kuntien roolin muutos nimenomaan kutsuu meitä ottamaan vastuuta ja osallistumaan entistä enemmän lähiympäristön asioihin.  Voima on paikallisyhteisössä. Se on ihmiselle luonteva yhteisö.

Kunnalliselle itsehallinnolle on olennaista läpi vuosikymmenten ollut paikallislähtöisyys, asukkaiden halu itse hallita, vaikuttaa ja osallistua oman lähiyhteisönsä kehittämiseen. Kunnallinen itsehallintomme on vuosikymmenten mittaan kehittynyt ehkä vahvimmaksi maailmassa. Tänään noin 2/3 hyvinvointitehtävistä on kuntien kontolla. Toki niitä on organisoitu kuntayhtymiin ja muihin kuntien yhteistoimintarakenteisiin. Merijärvelläkin yhteistyötä tehdään eri asioissa niin Kalajoen, Sievin kuin Ylivieskankin suuntaan.

Pohjoismaisittain ja kansainvälisesti on ollut poikkeuksellista, että myös vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on paikallishallinnolla. Yleensä terveydenhuollosta vastaa laajempi alueellinen toimija tai sitten järjestelmä on kokonaan toisenlainen, sosiaalipuolen palveluita on usein myös kunnilla.

Myös meillä on viimeisten 15 vuoden aikana aktiivisesti etsitty tapoja vahvistaa sote-palveluiden järjestämisen perustaa. Ikääntyvä maamme, teknologian kehittyminen ja kallistuvat hoitomuodot ovat osaltaan vieneet tilanteeseen, jossa näiden usein elintärkeiden palvelujen tasavertaisen laadun ja saatavuuden turvaaminen edellyttää yhtä kuntaa tai kuntien yhteistyötäkin leveämpiä hartioita ja paksumpaa lompakkoa. 

Sote- ja maakunta-uudistukset etenevät - tämä on täysin välttämätöntä. Nyt olemme tilanteessa, jossa uusia maakuntia, niiden hallintoa, rahoitusta ja keskeisiä tehtäviä samoin kuin kuntien rahoitusta uudistuksen jälkeen koskevat esitykset ovat lausunnolla. Myöhemmin syksyllä valmistuu vielä valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen purkamista koskevat esitykset. Samoin maakunnille siirrettäviä muita kuin sote-tehtäviä koskevat lakiluonnokset tulevat lausunnoille ensi vuoden alkupuolella.

Hyvät kuulijat, 

Viime aikoina on puhuttu paljon maakunnista. Mutta aivan yhtä tärkeää on puhua siitä, millainen tulevaisuuden kunta on maakuntauudistuksen jälkeen.

Suomalainen kunta on paikallisen demokratian ja ihmisiä lähellä olevien asioiden tärkein kotipesä myös tulevaisuudessa. Kunnilla on suorat vaalit, vahva verotusoikeus, yleinen toimiala ja erittäin pitkä lista myös lakisääteisiä tehtäviä jatkossakin.

Parhaiten tulevaa tehtäväkenttää kuvaa kolme Koota eli koulutus, kaavoitus ja kehittäminen. Uudistuksen jälkeenkin suomalainen kunta on voimavaroiltaan ja tehtäviltään maailman vahvimpiin kuuluva paikallishallinnon yksikkö.

Kuntaliiton ”tulevaisuuden kunta” -verkkoaivoriihessä on kartoitettu mielikuvia tulevaisuuden kunnasta. Ne ovat pääosin positiivisia. Kunta nähdään yhteistyön, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden mahdollistajana. Ihmisten ja palvelujen verkottuminen korostuu. Asukkaat pitävät kyselyjen mukaan tärkeinä kunnassa lähipalveluita, avoimutta ja tiedonkulkua sekä turvallisuutta. Voisi ajatella, että tulevaisuuden kunta tarjoaa yhä useammin alustan paikalliselle yhteiselle tekemiselle. Tämä jos mikä on tärkeä tehtävä. Osin se on myös kunnan paluuta alkujuurilleen asukkaiden näköiseksi ja kokoiseksi yhteisöksi.

Tämä on äärimmäisen tärkeä viesti myös kunnallisvaaleihin valmistauduttaessa: kunnissa on paljon päätettävää. Ja se päätettävä on sellaista, mihin yksittäinen kunta ja sen valtuutettu voi todella vaikuttaa.

Kunnat ovat tulevaisuudessa myös nykyistä tasavertaisempia. Kuntien tehtävät ja voimavarat muotoutuvat sellaisiksi, että Merijärvi pystyy niistä selviytymään ja niitä kehittämään siinä missä moni isompikin kunta. Elinvoiman, työpaikkojen merkitys jatkossa korostuu.

Merijärven kunnan elinkeinopolitiikka on aktiivista. Kunta tarjoaa yrityksille hyvät eväät toimia, kunnalla on tarjolla yritystontteja niin vuokralle kuin omaksikin. Myös toimitiloja on tarjolla ja uusien rakentaminen on mahdollista. Pieni kunta mahdollistaa elinkeinopolitiikassa ja rakentamisessa ketteryyden ja mahdollisimman vähäisen byrokratian.

Tulevaisuuden kunta rakennettaan jokaisessa kunnassa itse, myös Merijärvellä. Kunnat ovat juuri sellaisia kuin paikallisesti halutaan.

Hyvät kuulijat,

Hallitus ei siirrä ongelmia kunnille, vaan hallitusohjelmassa tehtiin ensimmäistä kertaa koko julkista taloutta koskeva suunnitelma. Jos kohdistaisimme edelleen leikkaukset kuntien valtionosuuksiin, se kohdistuisi kuntien tarjoamiin peruspalveluihin. Kuntatalous onkin nyt suunnitellulla uralla ja on parantunut hallituskauden aikana. Hallituksen suunnitelman mukaan velaksi eläminen julkisessa taloudessa loppuu vuonna 2021.

Hyvät ystävät,

Olin eilen Israelin entisen presidentin ja pääministerin, Shimon Peresin hautajaisissa. Kokemus oli koskettava. (Muutama sananen näistä ajatuksista…).

Elämme aikaa, jossa on pulaa toivosta. Talouden mittareilla mitattuna on kaikki syy uskoa, että pahin on takana, ja olemme irti taantumasta. Talous kasvaa, vaikkakin hauraasti. Myös erilaiset mielialoja luotaavat barometrit viittaavat saman suuntaan.

Toivon muuttuminen kasvuksi, työpaikoiksi, investoinneiksi ja hyvinvoinniksi edellyttää, että saamme valjastettua henkiset ja aineelliset voimavarat kestävällä tavalla käyttöön koko maassa.

Kysymys on myös siitä, että voimavarat vapauttava ja toivoa tuova Suomi rakentuu alhaalta päin. Sellaisessa Suomessa katsotaan kauas, mutta nähdään lähelle. Sellainen Suomi ja sellainen Merijärvi tarvitsee menestyäkseen vahvaa ja elävää kunnallista itsehallintoa, jonka asukkaat tuntevat aidosti omakseen.

Avustajani kysyi Merijärveltä kotoisin olevalta kolmikymppiseltä ystävältään, että millainen paikka Merijärvi on. Vastaus kuului: ”Merijärvi oli hyvä paikka kasvaa ja sieltä sai hyvät valmiudet maailmalle, koska siellä huolehditaan toisista ihmisistä ja naapureista mutta myös samalla sieltä sai terveen suhtautumisen työntekoon ja muihin ihmisiin. Merijärvellä ihmiset arvostavat yhteisöllisyyttä ja sitä että voivat sanoa olevansa Merijärveltä. Sillä vaikka kunta on yksi Suomen pienimmistä, se on elinvoimainen ja rehellinen paikka asua. Itse en vaihtaisi kotikuntaani mihinkään toiseen paikkakuntaan, koska Merijärvellä on pienen kunnan edut kauniin Pyhäjoen pauheessa.”

Minulla ei ole tähän mitään lisättävää, näin se varmasti on.

Arvoisa juhliva Merijärvi,

Näillä sanoilla ja ajatuksilla haluan vielä lämpimästi onnitella koko valtioneuvoston puolesta 150-vuotiasta kuntaanne. Toivotan teille toiveikasta tulevaisuutta sekä lausun kiitokseni kaikille viisaille tämän kunnan isille ja äideille vuosikymmenten varrelta!

Pääministeri Juha Sipilän puhe Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) syyskoulutuspäivillä

Lauantai 1.10.2016 klo 11:13

(muutosvarauksin)

Hyvät matematiikan ystävät, opettajat, arvoisat kuulijat, on ilo olla avaamassa Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton syyskoulutuspäiviä ja vielä täällä Oulussa. Jo vuosikymmeniä olen puhunut matematiikan oppiaineen tärkeydestä ja kantanut huolta matematiikan opiskelun suosiosta. Matematiikkahan on mielettömän mukavaa.

Me suomalaiset olemme tottuneet ratkaisemaan visaisia ongelmia käytännönläheisesti. Tämän ansiosta Suomella ja suomalaisella osaamisella on paljon annettavaa ihmiskunnan suuriin ongelmiin, peräti kohtalonkysymyksiin. Näitä ovat ilmasto- ja energia-asiat sekä puhtaan veden ja ruuan riittävyys. Teidän opettamanne aineet, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka, ovat tässä avainroolissa.

Esimerkiksi vierailin alkuvuodesta Intiassa. Siellä suomalaisia yrityksiä esiteltiin valtiollisille toimijoille ja suuryrityksille. Huomasin siellä, kuinka Suomella on huimat mahdollisuudet ja osaaminen muun muassa kiertotaloudessa: tehdä jätteestä energiaa ja biojätemassoista nestemäisiä polttoaineita.  Intiassa Suomen tarina kiteytyi siihen, että olemme tutkitusti maailman puhtain maa. Tällä tarinalla siellä oli helppo myydä suomalaisten yritysten osaamista cleantechissa, kiertotaloudessa ja uusiutuvassa energiassa. Meillä on hallussamme tarvittava teknologiaosaaminen, jotta pidämme maamme jatkossakin maailman puhtaimpana.

Kun nyt olemme Oulussa, ei voi olla mainitsematta tämän alueen ICT-tarinaa. Se on maailmanluokan menestystarina, jossa Nokia oli keskeisesti mukana. Merkittävä osa maailman langattomasta viestinnästä perustuu teknologiaan, joka on kehitetty täällä. Kuumimman huuman aikana opiskelijat vedettiin töihin kesken opintojen ja opiskelupaikkoja lisättiin.

Nyt täällä Oulussa tehdään maailman mittakaavassa uraauurtavaa työtä jo viidennen sukupolven eli 5G:n parissa. Meille kaikille on tärkeää, että Suomi on jatkossakin mukana ratkaisemassa – muun muassa digitalisaation keinoin – globaalin yhteisömme kannalta keskeisiä ongelmia. ICT-alan kehitys edellyttää riittävää määrää matemaattisten aineiden opiskelijoita ja heidän riittävää osaamistasoa.

Tästäkin syystä maamme tarvitsee runsaasti asiantuntijoita ja osaajia matematiikkaa ja luonnontieteitä soveltaville aloille, siksi näiden alojen vetovoimaisuuden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Viime aikoina Suomessa on kiinnitetty huomiota siihen, että matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelusta muodostuisi eri oppiasteilla entistä kiinnostavampaa ja jo varhaisessa vaiheessa.

1990-luvun puolesta välistä aina 2000-luvun alkuun matemaattisten aineiden yhteiskunnallinen arvostus edesauttoi opiskelijoita hakeutumaan näiden oppiaineiden opiskeluun. Valtakunnallinen LUMA-hanke ja ICT:n yleinen kehitys lisäsivät näiden aineiden vetovoimaisuutta nuorten keskuudessa. Hyvänä kehityksenä mainittakoon, että luonnontieteellisten aineiden, kemian ja fysiikkan osalta ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä on kasvanut suhteellisen paljon 2007 - 2016.

On myös tärkeää, että matemaattis-luonnostieteellisten koulutusalat kiinnostaisivat tasapuolisesti naisia ja miehiä. Meidän on rohkaistava entistä enemmän nuoria tyttöjä ja naisia opiskelemaan matemaattisia aineita ja hakeutumaan alan opiskelupaikkoihin. Tässä tarvitaan muutos. Emme saa hukata meidän lahjakkuuksiamme ja jokaisen on voitava toteuttaa itseään.

Matemaattisia aineita ei tarvita vain teknisillä aloilla. Nykypäivänä osaamisvaatimukset muuttuvat. Työelämässä tarvitaan monipuolisia taitoja ja ketteryyttä. Matematiikka ei ole enää kovien luonnontieteiden ja tekniikan väline, vaan esimerkiksi biologit, yhteiskuntatieteilijät ja humanistit tarvitsevat sitä. Sitä tarvitaan alalla kuin alalla. Sehän sotkeentuu joka paikkaan.

Tämä hallitus satsaa vahvasti aloille, jotka vaativat luonnontieteellistä ja matemaattista osaamista. Esimerkkeinä ovat muun muassa kansallisen genomikeskuksen perustaminen, julkisten biopankkien toimintojen yhdistäminen, kansallisen syöpäkeskuksen luominen sekä biotalouden kehittäminen.

Luonnontieteellisen ja matemaattisen osaamisen vahvistaminen ja varmistaminen on hallituksellemme tärkeää. Osaamisen perusta luodaan jo varhain, ja suomalaisen peruskoulun korkeasta tasosta on pidettävä hyvää huolta.

Hyvät kuulijat,

Uusien opetussuunnitelmien myötä digitalisaatio tulee vahvemmin mukaan myös matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen. Oppimisohjelmistot, mallintaminen, visualisoiminen, simuloiminen ja tehtävien tekeminen sähköisissä ympäristöissä avaavat paljon uusia mahdollisuuksia mielekkäälle oppimiselle. Näidenkin koulutuspäivien aikana on esillä paljon erilaisia sovelluksia mainittuihin teemoihin liittyen.

Uusi Peruskoulu -ohjelman avulla maahamme luodaan erilaisia uuden pedagogiikan, digitaalisen oppimisen ja uusien oppimisympäristöjen kokeiluja ja työpajoja. Näiden tueksi Uusi peruskoulu -ohjelma tarjoaa jokaiselle Suomen peruskoululle mahdollisuuden "tutoropettajaan", joka tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksen tekemisessä, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Tämän lisäksi Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus, joka koordinoi tutkimusperustaisia huippuluokan kokeiluja. Digitaalisaatio ei tietenkään korvaa läsnä olevaa ja vieressä olevaa opettajaa.

Suomalaiselle peruskoululle ollaan rakentamassa uutta visiota, joka esitellään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna koulujen alkaessa elokuussa 2017. Vision valmistelee laajapohjainen asiantuntijajoukko, Peruskoulufoorumi, joka asetetaan tänä syksynä. Tässä työssä järjestetään erilaisia työpajakuulemisia eri puolella Suomea.

Opettajankoulutuksen kehittämiseksi Opettajankoulutusfoorumi laatii opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelman ja käynnistää sen toimeenpanon. Laaja-alaisen työryhmän laatima tarkempi kehittämisohjelma julkistetaan myöhemmin tässä kuussa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseen hallitus esittää 20 miljoonan euron määrärahaa vuodeksi 2017 osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Tavoitteena on, että jokaiselle opettajalle taataan mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen läpi työuran.

Yhtenä kehittämistoimistaan LUMA-keskus Suomi -verkosto on kutsunut Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi kaikki koulut, päiväkodit ja harrastusryhmät mukaan yhteiseen tapahtumaan. Juhlavuoden 2017 aikana StarT-tapahtuma tukee matematiikan, luonnontieteiden, taiteiden, liikunnan ja muiden oppiaineiden ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista kannustaen koko oppimisyhteisön mukaan.

Huomasin ohjelmastanne, että näiden syyspäivien toinen päivä pidetään Oulun maineikkaassa Tietomaassa. Oulussa on jo pitkä, kolmekymmenvuotinen tiedekeskushistoria, mikä erinomaisesti palvelee kouluja ja eri vierailijoita luonnostieteellisten ilmiöiden tunnetuksi tekemisessä. Kipinä matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan syntyy tällaisissa tiedekeskusympäristöissä. Niissä kokeilemisen ja konkreettisen havainnoimisen kautta voidaan mielenkiintoisella tavalla tutustua erilaisiin luonnotieteellisiin ilmiöihin.

Hyvät opettajat,

Meidän täytyy muistaa se, että me suomalaiset olemme edelleen lahjakkaita, koulutettuja, osaavia ja välittäviä ihmisiä, maailman huippuja monessa. Meille, pienelle maalle, koulutus on ollut ensiarvoisen tärkeä asia. Jokainen voi opiskella niin pitkälle kuin taidot ja motivaatio riittävät.  Jokaisen peruskoulun on oltava arvostettu ja sieltä on saatava laadukasta perusopetusta. Tämä on meidän kilpailukykymme ja hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Matemaattis-luonnontieteellisen, teknistieteellisen ja lääketieteellisen osaamisen kehittäminen ja vetovoimaisuus on avainasemassa Suomen tulevaisuudelle ja sen menestykselle. Suomi elää koulutuksesta myös jatkossa.

Arvoisat matematiikan ystävät,

Matematiikka on tosiaan mielettömän tärkeää ja mukavaa. Se oli itselleni fysiikan ja kemian ohella ehdottomat ykkösaineeni lukiossa. Käytännönläheinen ongelmanratkaisukyky on pitänyt Suomen pinnalla. Matematiikan merkitys tässä ydinosaamisessa on aivan keskiössä.

Opettajat, Te olette tulevaisuudentekijöitä. Toivotan teille menestystä, intoa aineiden pariin ja voimia koulutyöhön koko valtioneuvoston puolesta!

Puhe Suuri Veropäivä 2016 -tilaisuudessa 21.9.2016

Keskiviikko 21.9.2016 klo 9:48

(muutosvarauksin)

Hyvät verotuksen asiantuntijat, arvoisat kuulijat!

Suomen talouden palautuminen vuoden 2009 romahduksesta on kestänyt historiallisen pitkään.  Osittain pitkittyneen heikon talouskehityksen taustalla on maailmantalouden huippuvuosista hidastunut kasvu. Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa ja Ruotsi ovat saavuttaneet finanssikriisin jälkeen lähes täystyöllisyyden. Suomen heikko talouskehitys johtuukin monin paikoin omista sisäisistä ongelmistamme.

Euroopan keskuspankki on virittänyt rahapolitiikan poikkeuksellisen elvyttäväksi. Tämä sopii hyvin Suomelle, mutta vain rahapolitiikan avulla ei nosteta taloutta kestävälle kasvu-uralle. Myös finanssipoliittinen liikkumavaramme on rajallinen, koska valtio velkaantuu edelleen yli 5 miljardin vuosivauhtia.

Hallituksen tavoitteena on, että velaksi eläminen loppuu vuonna 2021. Tällä tarkoitan tietysti sitä, että velaksi eläminen julkisessa taloudessa loppuu vuonna 2021. Kun tarkastelussa jo hallitusohjelmasta lähtien on koko julkinen talous, siinä on mukana valtiontalouden lisäksi myös kunnat ja rahastotalous. Hallitus ei siis voi siirtää omia ongelmiaan kunnille. Kuntatalouskin laitetaan kuntoon samassa aikataulussa. Se on jo nyt hyvällä uralla.

Veroasteen jatkuva nostaminen on syönyt kilpailukykyämme, ja kilpailukyvyn heikkeneminen näkyy työllisyydessä. Tämä puolestaan kiertyy julkiseen talouteen kasvavana menopaineena. Tästä kierteestä meidän on nyt päästävä eroon. Verojen korottaminen ei ole hallituksen keinovalikoimassa julkista taloutta kuntoon laittaessa. Yksinkertaistaen: Julkisen talouden tasapainottaminen tapahtuu siten, että menot jäädytetään noin 55 miljardin tasoon - siis valtion budjetissa. Menojen jäädyttämisen keinoina ovat tehdyt budjettileikkaukset ja säästöt sekä pidemmälle tähtäävät rakenteelliset uudistukset. Näistä tärkein on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Merkittävä uudistus on myös eilen kerrottu liikennekaari. Molemmista uhkaa tulla maailman paras systeemi.

Työllisyysasteen nostamisen seurauksena menot ja tulot kohtaavat vuonna 2021. Tämä edellyttää työllisyysasteen nousemista 72 prosenttiin.

Totesin maaliskuussa vuonna 2014 Vero2014-tapahtumassa seuraavaa:

”Tiivistäen voisi sanoa, ettei meillä ole enää varaa nostaa veroastettamme. Helppoa tietä ei enää ole. Julkinen talous on tasapainotettava ainakin pääosin säästöillä, rakenteellisilla uudistuksilla sekä kasvua vauhdittavilla ja työllisyyttä parantavilla toimilla.”

Näin juuri hallitus nyt toimii ja tekee. Prinsiipeistä on syytä pitää kiinni. Veroaste laskee VM:n ennusteen mukaan tästä vuodesta ensi vuoteen noin prosenttiyksiköllä.

Muutaman viikon takaisessa budjettiriihessä finanssipoliittinen viritys asetettiin melko neutraaliksi. Velkaantumisen taittuminen edellyttää hallituksen päättämien neljän miljardin julkisen talouden leikkausten lisäksi työllisyyden parantumista. Välttämättömien säästötoimien ja paranevan työllisyyden vaatimus edellyttää finanssipolitiikan tarkkaa virittämistä. Ensimmäisen vuoden jälkeen olemme uralla, joka johtaa velkaantumistavoitteen saavuttamiseen. Velkaantumiskehityksen katkaisemisen tavoite ei jatkossakaan mahdollista löysäilyä. Toisaalta talouden kasvun vihreitä versoja ei saa näivettää ylikireällä finanssipolitiikalla.

Suomen tilanteessa on nähtävissä paljon myönteisiä valonpilkahduksia, mutta ne ovat vielä hyvin hentoisia.  Pitkään jatkunut talouden supistuminen on silti takana. Talouden kääntyminen kasvuun kolmen laskuvuoden jälkeen näkyy jo työllisyydessä.

Viimeisimmän tilastotiedon mukaan tuotanto kasvoi heinäkuussa 1,5 prosenttia edellisen vuoden vastavasta ajankohdasta. Tämä alkaa jo näkyä positiivisena työllisyyskehityksenä.

Suomalaisten epävarmuus työpaikan säilymisestä on myös vähentynyt merkittävästi, mikä on tukenut yksityisen kulutuksen kasvua. Pitkään jatkunut epätoivon ja apatian kehä on kääntynyt toivoksi paremmasta. Tekemisen meiningiksi.

Kuten jo mainitsin - Hallituksen keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen nykyisestä 68,7 prosentista 72 prosenttiin. Yleinen julkinen mielipide näyttää pitävän tavoitetta epärealistisena.

Kuitenkin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa työllisyysaste on selvästi meidän tavoitteemme yläpuolella. Ei ole olemassa mitään seikkaa, joka estäisi meitä kipuamasta lähelle pohjoismaisia kumppaneitamme. Sanotaan myös, että sitä saa mitä mittaa. Kun kova työllisyysaste-tavoitteemme on jatkuvassa julkisessa keskustelussa, myös tavoitteeseen tarvittavien keinojen hyväksyttävyys kasvaa. Tavoitteeseen pääsemisestä tulee näin kansakunnan yhteinen tavoite.

Kansantalouden vahvistuminen edellyttää yhtäältä kustannuskilpailukyvyn parantamista ja toisaalta panostamista korkean arvonlisän tuotteisiin ja palveluihin.

Tämä prosessi on käynnissä yrityksissä ja hallitus pyrkii omalta osaltaan tukemaan talouden uudistumista. Kovan kansainvälisen kilpailun olosuhteissa voimme säilyttää korkean elintasomme vain, jos kykenemme vahvistumaan korkean teknologian tuottajana ja soveltajana. Digitalisaation hyödyntäminen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tarttuminen ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita.

Hallituksen veropoliittinen linja on kasvun ja työllisyyden vahvistaminen.  Ansiotulojen verotusta kevennetään peräti runsaalla 500 miljoonalla eurolla.

Veronkevennys liittyi kilpailukykysopimuksen, mutta sen taustalla oli myös tahto verorakenteen painopisteen siirtämisestä. Veropolitiikan asiantuntijoiden suunnasta on saatu viime vuosina runsaasti viestiä, että työn verotuksen alentamisen olisi oltava yhtenä kulmakivenä korkeaan työllisyysasteeseen pyrittäessä. Edelleen: verotuksen keventäminen nähtiin tarpeelliseksi kotimaisen kysynnän ylläpitämiseksi hauraan talouskasvun olosuhteissa. Työn verotuksen alentaminen on viesti kansalaisille siitä, että velkaantumista ei pyritä taittamaan verotusta kiristämällä, vaan tehdyn työn määrää lisäämällä.

Verojärjestelmässä ei saisi olla sellaisia elementtejä, jotka merkittävästi hankaloittavat yritysten toimintaa. Yrittäjäpiireissä on koettu, että perintö- ja lahjaverotuksen viimevuosien kiristykset muodostavat eräissä tapauksissa tuntuvan esteen yrityksen sukupolvenvaihdokselle ja heikentävät mahdollisuuksia sukupolvenvaihdoksen jälkeisten investointien rahoitukseen. Tästä syystä perintö- ja lahjaverotuksen tasoa alennetaan ensi vuonna. Olen ymmärtänyt, että perintö- ja lahjaverolain sisältämä sukupolvenvaihdoshuojennus on hyvä. Huojennuksen saajien verotus on hyvin kohtuullista. Sen sijaan ne, jotka syystä tai toisesta eivät pääse huojennuksen piiriin, joutuvat raskaan verotuksen kohteeksi.

Tästä syystä veronkevennys toteutetaan nimenomaan asteikkomuutoksena verokantoja alentamalla. Veroa alennetaan enemmän lahjaverotuksessa kuin perintöverotuksessa, millä kannustetaan sukupolvenvaihdoksen tekemiseen vanhan yrittäjän elinaikana.

Verokantojen alentaminen tulee nähdä myös yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta. Tehdyllä ratkaisulla huojennuksen piirissä olevan ja sen ulkopuolelle jäävän lahjan tai perinnön saajan välistä verokuilua kavennetaan. Lisäksi alaikäisten perinnönsaajien asemaa helpotetaan siten, että huojennus voidaan myöntää alaikäiselle osakeyhtiömuotoisen yrityksen tai sen osan perivälle sen estämättä, että hän ei voi osakeyhtiölain mukaan osallistua yhtiön toimintaan, jos hänen edunvalvojansa toimii yhtiössä hänen sijaan.

Yrittäjyyden tukemiseen tähdätään myös uuden yrittäjävähennyksen säätämisellä. Edellinen hallitus oli alentanut yhteisöverokannan 20 prosenttiin ja korottanut merkittävästi pääomatulojen verokantaa. Näin osakeyhtiön verotusasema parani verrattuna muihin yritysmuotoihin. Lähinnä verosyistä Suomesta on tullut yksi maailman osakeyhtiöityneimmistä maista. Tälle kehitykselle ei välttämättä löydy järkeviä perusteita.

Näissä olosuhteissa nähtiin tarpeelliseksi keventää yksityisten elinkeinonharjoittajien, henkilöyhtiöiden osakkaiden sekä maatalouden, metsätalouden ja porotalouden harjoittajien verotusta erityisellä yrittäjävähennyksellä.

Uusi vähennys keventää yrittäjäasemassa olevan henkilön verotusta suhteessa palkansaajan verotukseen. Tätä voidaan pitää perusteltuna muun muassa siitä syystä, että yrittäjän työ- ja sosiaalioikeudellinen asema on heikompi kuin työsuhteessa toimivan asema. Suomessa on tätä nykyä jo 150 000 yksinyrittäjää ja heidän määränsä on kasvussa. Toiveissa on, että tavoiteltavaan työllisyystavoitteeseen päästäisiin sekä työsuhteiden lisääntymisen että yrittäjien määrän kasvun kautta.

Uusi yrittäjävähennys kohdistuu kaikessa olennaisessa hyvin pieniin yrityksiin. Vuoden 2014 verotusaineiston tietojen perusteella 77 prosentilla verotettavaa voittoa tuottavista elinkeinonharjoittajista vuotuinen tulos oli alle 30 000 euroa. Henkilöyhtiöiden osalta vastaava luku oli 79 prosenttia.

Hallitus on sitoutunut pitämään yritysverotuksen kilpailukykyisenä. Valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta VATT:lta ja elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta ETLA:lta on tilattu analyysit Suomen yritysverojärjestelmän tilasta ja ongelmista. VATT ja ETLA ovat tekemässä laajaa selvitystä verotuksen vaikutuksista investointeihin ja tuottavuuteen.

Molemmat tutkimuslaitokset ovat jo julkaisseet väliraportit. Niiden perusteella saa vaikutelman, että yritysverotuksemme laatu kestää kansainvälisen vertailun eikä perustavanlaatuisia vinoutumia ole. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö monissa yksityiskohdissa olisi korjaamisen varaa. Kummankin tutkimuslaitoksen on määrä antaa loppuraporttinsa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Tämän lisäksi on asetettu yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä. Sen tehtävänä on tarkastella yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta. Erityisen tärkeää on, että työryhmä pohtii yritysten aineelliseen ja aineettomaan pääomaan tekemien investointien verokohtelua sekä osaamisen verokohtelua. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien merkitys talouden tuottamaan arvonlisään on ratkaisevan suuri. Vaikka verotus on vain yksi keino vaikuttaa näihin investointipäätöksiin, kannustaisin työryhmää paneutumaan erityisellä tarmolla niihin verotuksen keinoihin, joilla voitaisiin edesauttaa tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien määrän kasvua. Työryhmän määräaika päättyy tulevan tammikuun lopussa ja hallitus tarkastelee yritysverotusta keväällä 2017 puoliväliriihen yhteydessä.

Verolainsäädännön muuttamista ei saa nähdä poliittisena itsetarkoituksena.

Ennakoitavuus, johdonmukaisuus ja pysyvyys ovat arvokkaita hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia sekä lainsäädännön että toimeenpanon tasolla. Toisaalta hallituksella pitää olla rohkeutta tehdä ne muutokset, jotka tukevat pyrkimyksiä taloudellisen kasvun nopeuttamiseen ja työllisyyden tason nostamiseen.

Ensi kevään puoliväliriihessä syntyy jo päätöksiä yritysverotuksen laadun parantamiseksi. Verolainsäädännön uudistaminen ei voi jäädä tähän. Maamme ulkopuolella tapahtuu kehitystä, johon meidän on reagoitava. EU:n komissio esitteli kuluvan vuoden alussa veronkierron vastaisen paketin. Konsernien maakohtaista raportointia koskeva direktiivi implementoidaan Suomessa vielä tämän vuoden aikana. Maakohtaisen raportoinnin tarkoituksena on lisätä yhtiöverotuksen läpinäkyvyyttä eri valtioiden viranomaisten välillä. Ns. veronkiertodirektiivi sisältää viisi veronkierron vastaista toimenpidettä, jotka jäsenvaltioiden tulee ottaa käyttöön pääosin vuodesta 2019 alkaen. Direktiivi edellyttää muutoksia muun muassa korkorajoitussäännöksiin ja väliyhteisölakiin. Veronkiertodirektiivin edellyttämät lakimuutokset kartoitetaan ja valmistellaan huolella siten, ettei suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä heikennetä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin.

Tulolähdejako aiheuttaa jatkuvasti ongelmia erityisesti pk-yrityksissä. Kun toisen tulolähteen tappio ei ole vähennyskelpoinen toisen tulolähteen voitosta, syntyy liikaverotusta, jota yrittäjän on vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Hallitusohjelmaan tehtiinkin kirjaus tämän ongelman ratkaisemiseksi. Budjettiriihessä kirjausta täsmennettiin päätöksellä, jonka mukaan syksyllä 2016 käynnistetään lainvalmisteluhanke tulolähdejaon poistamiseksi osakeyhtiöiltä tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain osalta siten, että säännökset olisivat voimassa vuonna 2018. Lainvalmistelun tueksi asetetaan erillinen asiantuntijaryhmä.

Näillä sanoilla toivotan teille antoisaa perinteistä veropäivää. Verojärjestelmä ei ole koskaan valmis, joten työ jatkuu. Kiitos. 

Ei väkivallalle, ei vihapuheelle, ei rasismille

Maanantai 19.9.2016 klo 16:44

Viime viikkoina on tapahtunut väkivallantekoja, jotka huolestuttavat laajalti ihmisiä ja heikentävät turvallisuudentunnettamme. Poliisi tutkii sekä Helsingin Asema-aukion että Kajaanin Otanmäen tapausta. Omasta ja koko hallituksen puolesta haluan esittää osanoton omaisten ja läheisten suruun.

Tuomitsen väkivallan, rasismin ja vihapuheen kaikissa muodoissaan. Niille ei pidä antaa minkäänlaista tukea tai myötäilyä.  Samalla kokoontumis-, järjestäytymis- tai mielipiteenvapaudesta on pidettävä kiinni.

Väkivaltaan kannustavien järjestöjen laillisuutta selvitettiin jo vuonna 2013, mutta lainsäädäntöä ei silloin muutettu. Pidän erittäin hyvänä, että sisäministeri Paula Risikko on päättänyt uudelleen kartoittaa väkivaltaisten järjestöjen laillisuuden. On tärkeää, että tämä asia perataan nyt läpikotoisin ja huolellisesti, sillä maailma on muuttunut nopeasti. Tarvittaessa lakia muutetaan.

Osana sisäisen turvallisuuden selonteon toimeenpanoa on myös syytä selvittää, onko lainsäädäntömme ajan tasalla vihapuheisiin ja -tekoihin puuttumiseksi. Erityisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa keskustelu helposti karkaa käsistä. Puhekin on teko.

Myös keskustelu maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista jatkuu - ja viime päivinä siihen on tullut vakava lisäsävy. Vastakkainasettelu on omiaan ruokkimaan kärjistynyttä ilmapiiriä.  Meneillään on kotouttamisen vaihe heidän osaltaan, joille on turvapaikka myönnetty. Osa odottaa päätöstään vastaanottokeskuksessa.

Nyt on pidettävä pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Meistä jokainen voi pohtia, mitä itse voi tehdä sen hyväksi, että vainoa ja sotaa pakenevien ihmisten kotoutuminen Suomeen helpottuu: Kielenoppiminen, töiden saaminen ja arjen rakentaminen. Erityinen vastuu on tietysti meillä päättäjillä. Vastaanottokeskusten läheisyyden turvallisuus on myös taattava kaikille.

Suomi ei menesty vastakkainasettelulla, sitä lisäämällä murennamme yhteiskuntaamme. Vihapuheet ja -teot on tuomittava. Jokaisen on koettava olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi, se ei ole pois keneltäkään toiselta. Ihmisarvo on jakamaton.

 

Ministeri Anne Bernerillä on täysi tukeni

Maanantai 12.9.2016 klo 20:30

Ministeri Anne Berner on ollut Finavian omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä aikamoisen myllytyksen kohteena. Asian käsittelyssä jylläävät pääosin mielikuvat. Faktat ja asian syntyhistoria ovat jääneet kauan aikaa sitten taka-alalle, vaikka asia on vakava.  

Finaviassa tehtiin vuosina 2009 - 2011 ei-suojaavia, luonteeltaan spekulatiivisia johdannaissopimuksia. Niistä on tullut yhtiölle ja sitä kautta meille veronmaksajille noin 34 miljoonan euron vahingot. Toimenpide ei ollut silloin eikä ole vieläkään mitenkään perusteltuFinavialla ei ollut mitään tarvetta tehdä spekulatiivisia johdannaissopimuksia. Niiden taloudellinen riski on erityisen suuri eikä tue liiketoimintaa millään tavalla. 

Nyt kun asiaa käsitellään, pitää muistaa, että Anne Bernerillä ei ole ollut mitään tekemistä noiden päätösten tai vahinkojen kanssa. Vahingot realisoituivat viime vaalikaudella. Poliisi on aloittanut tutkinnan tuolloin operatiivisessa vastuussa olevia henkilöitä vastaan. Ja näin pitää tehdäkin.

Mistä tässä sitten on kysymys? Finavian hallitus on pohtinut pitkään, pitäisikö asiasta nostaa kanne tuolloin Finavian hallituksessa olleita jäseniä ja entistä toimitusjohtajaa vastaan?Tästä yhtiön hallitus oli viime vuonna hyvin ristiriitainen ja erimielinen. Finavian hallitus päätti ensin yksimielisesti vielä edellisen valtioneuvoston ja eduskunnan aikana 6.3.2015 olla nostamatta kanteita. Puolen vuoden päästä 25.9.2015 yhtiön hallitus käsitteli asiaa uudelleen ja päätti erittäin epätavallisen, täpärän äänestyksen jälkeen päinvastaisesta päätöksestä.

Ministeri Berner, valtio-omistajan edustaja, halusi yhtiön hallituksen huolellisesti selvittävän, mihin ristiriitaiset päätökset perustuvat. Yhtiön hallituksen jäsenistä osa oli jättänyt asiasta myös eriävän mielipiteen. Voin vain kuvitella kuinka paljon yhtiön hallituksesta oli tuon sekavan tilanteen aikana yhteydenottoja vastuuministeriinAinoa oikea päätös oli pyytää yhtiön hallitukselta huolellista selvitystä asiasta. Ministeri Berner on useaan otteeseen kertonut, että ministeriö ei ole estänyt yhtiötä nostamasta kanteita sen edellistä toimitusjohtajaa tai hallituksen jäseniä vastaan. Kysymys oli ristiriitaisen päätöksen jälkeen asianhuolellisemmasta selvittämisestä. 

Olen toiminut kymmenien osakeyhtiöiden hallituksissa 25 vuoden aikana. En muista, että koskaan olisi äänestetty. Se on erittäin epätavanomaista, ja syystäkin tuollaisen tilanteen jälkeen omistajan on puututtava tilanteeseen ja pyydettävä huolellista selvitystä.

Oliko ministeri Bernerillä sitten oikeus vaatia yhtiön hallitukselta aikalisää asiassa etenemisessä selvitysten ajaksi? Ministeriö on pyytänyt laamanni Pekka Merilammelta asiantuntijalausunnon tästä kysymyksestä. Merilammen mukaan osakeyhtiölain mukaan näin voidaan menetellä. Hänen mukaansa omistajan näkemysten esilletuominen hallitukselle ei ole ollut puuttumista yhtiön operatiivisiin asioihin, vaan vastuunkantoa päätettäessä yhtiötä kohdanneen poikkeuksellisen vahingon vastuukysymyksissä.MyöSolidiumia ohjeistetaan niin, että omistajalla on mahdollisuus ottaa päätettäväkseen – ja vastaavasti yhtiön hallituksella oikeus siirtää omistajan päätettäväksi – myös sellainen asia, joka kuuluisi hallituksen yleistoimivaltaan.

 

Ministeri Bernerillä on edellä esittämieni näkökohtien perusteella täysi tukeni. Toivottavasti asia saadaan ratkaistua faktojen eikä pelkkien mielikuvien perusteella. Tämän vuoden loppuun mennessä Finavian hallituksen pitää ratkaista, nostetaanko vuoden 2011 johdannaistappioiden osalta kanne entisiä hallituksen jäseniäja entistä toimitusjohtajaa kohtaan. Tappiot olivat tuona vuonna suurimmat.

Hallitus suuntaa veronkevennyksiä pieni- ja keskituloisille

Lauantai 10.9.2016 klo 13:13

Kilpailukykysopimuksen solmiminen oli hallitukselle tärkeä tavoite. Osana sopimusta sitouduimme, että työntekijöiden nousevat maksut kompensoidaan veronkevennyksin ja rakensimme sopimuksen kattavuuteen sidotun mallin. Näin on myös menetelty. Hallituksen budjettiriihessä päättämillä 515 miljoonan euron veronkevennyksillä haluttiin erityisesti kompensoida palkansaajien ostovoimaa.

Viime viikkojen opposition väitteiden mukaan hallitus suosisi nyt veropäätöksillään hyvätuloisia ja omia äänestäjiään. Nämä väitteet haluan nyt kumota kuudella faktalla:

1. Työmarkkinajärjestöjen sopimassa kilpailukykysopimuksessa maksujen erilaisista vähennyskelpoisuuksista johtuva automaattikevennys olisi kohdentunut erityisesti suurituloisille. Suurimmillaan alennusprosentti olisi ollut yli 80 000 euroa vuodessa tienaavilla. Tätä ei varmaan kukaan kilpailukykysopimuksen tekijä pohjimmiltaan tavoitellut. Ratkaisun seurauksena pieni- ja keskituloisten verotus ei olisi lainkaan alentunut ja osalla se olisi jopa kiristynyt.

2. Tämän vuoksi hallitus on kohdistanut omat veronkevennyksensä juuri pieni- ja keskituloisiin.

3. Yhteensä 515 miljoonan veropaketista automaattikevennyksen (95 miljoonaa euroa) jälkeen hallituksen omat päätökset ovat 420 miljoonaa euroa ja sen seurauksena verotus kevenee tasaisesti eri tuloluokissa. Keskituloisen verotus kevenee noin 0,6 prosenttiyksikköä. Lisäksi eläkeläisten verotusta kevennetään 135 miljoonalla eurolla.

4. Kaikkein pienituloisimpien maksujen ja verojen pienentämiseksi on varattu erillinen 30 miljoonan euron määräraha. Paras mahdollinen toteutustapa selvitetään vielä.

5. Budjettiriihessä tehdyn päätöksen lisäksi tämän vuoden alussa tehtiin pieni- ja keskituloisille kohdistuva työtulovähennyksen korotus, joka oli suuruudeltaan 450 miljoonaa.  Hallituksen päättämät noin miljardin veronkevennykset ovat siis pääosin kohdistuneet pieni- ja keskituloisiin sekä eläkeläisiin.

6. Työn ja työnteon kannustavuuden lisäksi hallituksen toinen painopiste on yrittäjyydessä ja sen edistämisessä.  Yrittäjyyttä tukevat yrittäjävähennys henkilöyrittäjille sekä yritysten sukupolvenvaihdosten huojennukset ovat noin 170 miljoonaa euroa. Tässäkin asiassa pieni pelivara on pyritty käyttämään järkevästi.

Laaja-alaisen ja monipolvisen keskustelun käyminen sivistysvaltiossa on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on se, että sitä käydään faktojen eikä mielikuvien perusteella.

Oppositiossa vaadittiin aiemmin keväällä äänekkäästi veronkevennyksiä kilpailukykysopimukseen liittyen. Työmarkkinakentässä muutamat liitot uhkasivat jopa irtautua sopimuksesta, ellei hallitus anna vielä toteutettuakin suurempia veronkevennyksiä. Nyt jälkipuheiden ja etukäteen vaaditun välillä on räikeä ristiriita. Mutta näinhän se mielikuvapolitikoinnissa tuppaa olemaan.

Tämä sama koskee eläkeläisten veronkevennyksiä. Minusta oli oikein, että hallitus muisti tämän kokonaisuuden yhteydessä myös eläkeläiset.

Suomen talouskasvu on vielä kotimaisen kysynnän varassa. Maailmantaloudessa on riskejä, jotka voivat vaikuttaa Suomen tilannetta heikentävästi. Veropäätöksillä hallitus pyrkii ennakoivasti toimiin, joilla vahvistetaan paitsi teollisuuden kilpailukykyä, myös kotimaista kysyntää ostovoiman kasvamisen kautta. Tämän vuoksi oli erityisen tärkeää, että hallitus korjasi sopimuksessa olevaa veronkevennysten vinoumaa omilla toimillaan.

Yhteistyö lisää turvallisuutta

Perjantai 9.9.2016 klo 14:57

Julkaistu alun perin Maikkarin nettikolumnina 9.9.2016

Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä koskeva selvitys julkistettiin tänään. Se on saanut paljon huomiota myös Suomessa, mikä kertoo osaltaan siitä, kuinka läheisiä ja tärkeitä naapureita olemme Ruotsin kanssa toisillemme. Ruotsissa käytävä ulkopoliittinen keskustelu on meidän kannaltamme hyvin merkityksellistä ja seuraamme sitä tarkasti. Sekä Suomessa että Ruotsissa ollaan laajasti sitä mieltä, että yhteistyömme tiivistyminen on yhteinen etumme ja lisää turvallisuuttamme.

Tänään julkistettu kattava selvitys on suurlähettiläs Krister Bringéuksen laatima itsenäinen asiantuntijaraportti, ei siis Ruotsin hallituksen linjapaperi. Ruotsin hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittiset linjaukset pohjautuvat maan hallitusohjelmaan, samoin kuin Suomessakin.

Meillä Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristöä ja Suomen toiminnan prioriteetteja linjattiin myös kesäkuussa julkistetussa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, jota tullaan alkaneella syysistuntokaudella käsittelemään eduskunnassa.

Itsenäiset asiantuntijaraportit ovat kuitenkin tärkeä lisä analysoitaessa muuttuvaa ulkopoliittista toimintaympäristöämme, jossa tilannekuvamme tulee olla tarkka ja ajantasainen. Ulkopolitiikasta tarvitaan moniäänistä keskustelua.

Vahvoja asiantuntijapanoksia Suomen ulkopoliittiseen keskusteluun ovat olleet esimerkiksi keväällä julkistettu arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista sekä Ulkopoliittisen instituutin tuore Venäjä-raportti. Erilaiset näkemykset auttavat meitä luomaan moniulotteisen kokonaiskuvan siitä, millaisessa maailmassa me tällä hetkellä elämme.

Jotkut ovat kiirehtineet kutsumaan Ruotsissa tänään julkistettua Bringéuksen raporttia Nato-selvitykseksi. Nato-ulottuvuus on kuitenkin vain yksi osa tätä laajaa raporttia. Ruotsin Nato-jäsenyyteen se ei ota kantaa. Nato on teema, joka ymmärrettävästi kiinnostaa sekä Ruotsissa että Suomessa, mutta siitä käytävä keskustelu ei saa jättää alleen sitä tosiseikkaa, että kansainvälinen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyömme pohjautuu hyvin laajapohjaiseen verkottumiseen useiden eri toimijoiden kanssa.

Suurlähettiläs Bringéuksen selvitys sisältää useita Suomenkin kannalta tärkeitä huomioita, joihin on helppo yhtyä. Yhteisen Itämeren alueen ja laajemman eurooppalaisen turvallisuusympäristömme vuoksi Suomen ja Ruotsin tiivistyvä yhteistyö on tärkeää. Molemmilla mailla on vahva tahto kehittää tätä yhteistyötä edelleen. Kahdenvälinen kumppanuutemme on meille molemmille kuitenkin myös osa laajempaa kansainvälisten yhteistyömuotojen verkostoa - oli kyse sitten vaikkapa EU:sta, Etyjistä, Nato-kumppanuudesta tai yhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa.

Laajapohjainen yhteistyö lisää Suomen ja Ruotsin turvallisuutta, yhdessä ja erikseen. Monipuolinen yhteistyöverkostokaan ei kuitenkaan korvaa sitä, että myös oman puolustuskyvyn tulee olla kunnossa.

Vuoropuhelu Ruotsin poliittisen johdon kanssa ulkopoliittisesta toimintaympäristöstämme on läheistä, avointa ja jatkuvaa. Vierailin itse tasavallan presidentin kanssa Ruotsissa kaksi viikkoa sitten epävirallisessa, pääministeri Stefan Löfvenin isännöimässä tapaamisessa. Tällaiset tapaamiset antavat mahdollisuuden vapaaseen, pohdiskelevaankin ajatustenvaihtoon. Näin ollen tiedämme molemminpuolisesti hyvin, mitä toisessa maassa ajatellaan.

Avauspuhe Team Finland -päivässä 25.8.2016

Torstai 25.8.2016 klo 12:10

(muutosvarauksin)

 

Arvoisat Team Finland -kollegat,

Hyvät yritysten edustajat,

Hyvät suurlähettiläät,

Sain pari viikkoa sitten sähköpostin erään suomalaisen pk-yrityksen edustajalta. Hän kertoi juuri viimeistelleensä erään intialaisen yrityksen kanssa investointisopimuksen, joka pohjustettiin helmikuisella Team Finland -matkallamme Mumbaihin.

Tämä yksi sähköposti riitti muistuttamaan minua jälleen kerran siitä, miksi Team Finland -työ on niin tärkeää ja miksi asia on meidän yhteisemme. Suomalaisilla yrityksillä on mahtava määrä osaamista. Monet yritykset pärjäävät maailmalla omillaan, mutta kun meitä muita tarvitaan, on välttämätöntä, että voimme yhdistää voimamme ja kääriä hihat – kääntää kiviä ja avata ovia porukalla ponnistaen.

Team Finland -työtä on tällä nimellä tehty nyt noin neljä vuotta. Paljon on saatu aikaan, ja haluankin kiittää kaikkia teitä, jotka olette olleet rakentamassa tätä uutta ja uskoneet muutokseen. Koko joukko työtä on vielä jäljellä, mutta onneksi meitä tekijöitäkin riittää, ja suunta on aivan oikea.

Yhtenä tärkeänä askeleena eteenpäin pidän sitä, että Team Finland -yhteistyötä on nyt tiivistetty myös uusien toimijoiden kanssa – kansainvälistymispalveluita tarjoavien seudullisten ja yksityisten toimijoiden sekä kauppakamarien kanssa, kuten tänään täällä Team Finland -päivässä. Myös maailmalla on julkisten toimijoidemme lisäksi paljon tahoja ja yhteisöjä, joiden kautta voimme auttaa suomalaisia yrityksiä pääsemään kiinni globaaleihin arvoverkkoihin.

Team Finland -työllä on keskeinen rooli hallituksen tavoitteessa nostaa Suomen työllisyysastetta. Haluamme rohkaista yhä useampia suomalaisia yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, maailmalle. Myös niitä, jotka eivät ole tänään täällä paikalla. Tavoitteenamme on pk-yritysten viennin tuplaaminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä ei ole mitenkään mahdoton tavoite. Tässä yhteydessä meidän viranomaisten tulee sopivassa suhteessa yhtäältä olla avuksi muun muassa turhia normeja purkamalla ja ovia avaamalla – mutta toisaalta pysymällä pois jaloista silloin, kun meitä ei tarvita.

 

Hyvät ystävät,

Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Se on erittäin tärkeä merkkipaalu. Juhlavuoden teema on Yhdessä, Tillsammans. Kyseessä on se sama yhdessä tekemisen henki, jonka kantaa myös Team Finlandia.

Mitä juuri te voisitte antaa lahjaksi satavuotiaalle Suomelle?

Haluaisin tässä yhteydessä rohkaista meitä kaikkia, ja juuri tänään etenkin suomalaisia yrityksiä, Suomi 100 -tekoihin. Suomi antanut meille sata vuotta ja nyt on meidän vuoromme antaa panoksemme Suomen tulevaisuudelle. Millaista uudenlaista yhteistyötä, yhdessä tekemistä ja osallistumista juuri sinun yrityksesi haluaisi antaa Suomelle lahjaksi? Yhteiskunnan näkökulmasta yrityksen tehtävä on tuottaa toimialueelleen taloudellista hyvinvointia. Investoida ja työllistää. Antakaa lahja satavuotiaalle Suomelle – työllistäkää ja investoikaa.

Teen myös toisen konkreettisen ehdotuksen. Ehdotan, että luomme pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen Suomi 100 -mentorointiohjelman, jossa kokeneet johtajat yrityksissämme sekä suurlähettiläämme ja kunniakonsulimme eri puolilla maailmaa ryhtyvät yhteisvoimin pk-yritysten mentoreiksi Suomi 100 -hengessä. Nämä mentorointiryhmät tarjoaisivat maa- tai aluekohtaista mutta puitteiltaan vapaamuotoista Team Finland -kansainvälistymissparrausta yrityksille, joiden katse on kääntynyt maailmalle. Yrityksille tämän mentoroinnin tulisi olla talkoohengessä ilmaista. Mentorien panos ohjelmaan voisi vaihdella muutamasta aivomyrsky-sparraustunnista aina hallitusjäsenyyteen saakka.

 

Arvoisat yritysedustajat,

samalla haastan teidät toisiin tulevaisuustalkoisiin, joissa hyödynsaajana on Suomen lisäksi koko muu maailma. Suomi on kestävän kehityksen ratkaisujen maa. Otamme YK:ssa sovitun kestävän kehityksen toimintaohjelman, joka tunnetaan nimellä Agenda 2030, erittäin vakavasti ja tosissaan. Olemme kehittäneet kansainvälisestikin ainutlaatuisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, johon haastamme suomalaiset yritykset sankoin joukoin mukaan.

Tämä malli kiinnostaa myös maailmalla, ja tätä kiinnostusta kannattaa hyödyntää osana suomalaisten yritysten tarinaa maailman markkinoilla. Kestävän kehityksen periaatteet huomioiva vastuullinen liiketoiminta on vahva lisä yrityksen kansainväliseen kilpailukykyyn. Myös tätä vastuuta haluamme Team Finlandissa kantaa.

 

Hyvät ystävät,

Team Finland -työ on myös Suomen maakuvatyötä, ja tässä työssä jokainen meistä on Suomen suurlähettiläs. Suomen tarinan kertomiseen on rakennettu vahvoja viestejä ja monipuolisia instrumentteja – olivatpa kyseessä sitten maailman ensimmäiset maakohtaiset emojit tai Team Finlandin laajempi toolbox eli työkalupakki. Näitä työkaluja kannattaa käyttää, Suomen tarinaa kannattaa kertoa ja jakaa.

Team Finland -ohjausryhmän vetämisessä olen saanut erinomaista tukea Risto Siilasmaalta, jonka päästän seuraavaksi lavalle. Tämän jälkeen ministerikollegat Olli Rehn ja Kai Mykkänen kertovat tarkemmin siitä, mitä uudistuksia työ- ja elinkeinoministeriössä sekä ulkoministeriössä on tehty ja tullaan tekemään Team Finland -työn edelleen kehittämiseksi.

Mutta tämänkin päivän päätähtiä olette te yritysten edustajat ja toivon, että aamupäivän speed dating -sessiot ovat teille hyödyllisiä. Voin omasta kokemuksestani kertoa, että suurlähettiläätkin ovat ihan tavallisia, mukavia ihmisiä, joten näitä treffejä ei tarvitse jännittää. Ja muistakaa myös tämän päivän jälkeen, että voitte ottaa epäröimättä yhteyttä verkostomme toimijoihin aina, kun apua tarvitsette.

Toivotan teille kaikille erinomaisen inspiroivaa Team Finland -päivää – ja mitä parhainta menestystä tulevaan!

Puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa 23.8.2016

Tiistai 23.8.2016 klo 9:54

(muutosvarauksin)

Hyvät kansanedustajat, hyvät keskustalaiset,

Vaikka Suomen politiikka rauhoittui hetkeksi kesällä, maailman tapahtumat eivät jättäneet meitä rauhaan. Nizzan iskut, Turkin tilanne, Syyria, terrorismi, pakolaisvirrat, inhimillinen hätä tulevat meidän olohuoneisiin ja herättävät kysymyksiä ja huolta. Onko maailma tänään rauhattomampi paikka kuin pitkään aikaan?

Monin paikoin kehitys on mennyt eteenpäin. Talouden kehitys ja globaalin yhteisön ponnistukset ovat nostaneet miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävässä kehityksessä on saavutettu edistysaskeleita. Mutta vaikka elämme vuotta 2016, sodat, konfliktit, pakolaisuus ja nälänhädät eivät ole kadonneet minnekään.

Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan on merkkejä ilmassa siitä, että maailma ei muutukaan päivä päivältä paremmaksi. Eurooppa on ajautunut viimeisten vuosien aikana kriisistä toiseen ja globaali maailma kohtaa uudenlaisia haasteita. Terrorismi ja rauhattomuus ovat salakavalia ja moniulotteisia ongelmia. Länsimaisten demokratioiden ahdas liikkumatila, populistiset liikkeet, globalisaatiovastaisuus, protektionismin kasvu ja vapaakauppaan kohdistuvat ongelmat sekä yhteiskunnallinen kahtiajakautuminen asettavat meidät uuden eteen.

Emme saa antaa pelolle sijaa, eikä pelko saa ohjata poliittista päätöksentekoa. Maailma tarvitsee kokoavia voimia, ei sen hajottajia. Tarvitsemme rakentajia, ei huutelijoita. Tarvitsemme yhdessä tekemisen henkeä, luottamusta ja kunnioitusta. Päättäjiä, jotka rakentavat rauhaa ja keskustelevat kaikkiin suuntiin. Päättäjiä, jotka uskaltavat tehdä päätöksiä ja uskaltavat viedä tarvittavia uudistuksia eteenpäin monissa velkaantuneissa maissa.

Jokainen ihminen ja maa voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun, jos niin todella haluaa. Niin myös Suomi. Suomi on aina nojannut vapaakauppaan. Meidän hyvinvointimme kasvu on pitkälti pohjautunut kansainvälistymiseen. Suomalaisella työllä ja tavaralla on hyvä maine maailmalla. Suomalaiseen kädenpuristukseen voi luottaa. Sisäänpäin kääntyminen ei ole meille vaihtoehto. Me tarjoamme maailmanlaajuisesti ratkaisuja ja huippuosaamista ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, esimerkiksi puhtaan veden saamiseen, päästöjen vähentämiseen ja jätteiden kierrättämiseen. Olemme myös tottuneet toimimaan ahtaissa paikoissa ja keskustelemaan kaikkien kanssa. Rauhantyössä meillä on pitkä perinne. Sitä työtä on jatkettava.

On tärkeää, että olemme pragmaattisia, mutta samalla pidämme sydämen lämpimänä ja yritämme löytää ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. Kun maailma hakee suuntaa, ikkuna on auki vaikuttamiselle. Kaikki muutokset tarjoavat mahdollisuuksia, ja niihin pitää tarttua.

 

Hyvät ystävät,

Myös Euroopan unionilla on ongelmansa. Tämä näkyy syksyn ja tulevan vuoden eduskuntatyössä, johon meidän on valmistauduttava huolella.

Euroopan unionin kriisejä on aina ratkaistu uusilla rakenteilla, toimivaltuuksilla ja säännöillä. Tämä tie on nyt kuljettu loppuun. Tässä tilanteessa emme tarvitse uusia sääntöjä ja rakenteita vaan ennen kaikkea nykyisten noudattamista. Unioni pystyy kyllä tekemään päätöksiä, mutta niiden toimeenpanoa on parannettava. Pakolaiskriisin vaikeimpina aikoina oli hämmentävää huomata, miten jouduimme ylimääräisissä Eurooppa-neuvostoissa palaamaan yhä uudelleen asioihin, joista oli päätetty jo aiemmin. Suomalaiselle sellainen ei sovi: se mistä yhdessä sovitaan, siitä pidetään kiinni ja yhdessä sovittu myös toteutetaan.

Nyt ei ole aika viedä EU:n integraatiokehitystä uusiin suuntiin vaan pitää huoli siitä, että keskeisiä, yhdessä sovittuja perusasioita viedään eteenpäin. EU:n on keskityttävä olennaiseen: suuriin talouden, työllisyyden ja turvallisuuden kysymyksiin. Myös byrokratian purkamista on jatkettava. Talouden vakauttamisella, uuden työn ja kasvun luomisella sekä vakaalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla vastaamme kansalaisten huolenaiheisiin ja palautamme luottamusta unionin toimintakykyyn. Brexit-äänestyksen jälkeen on hyvä, että kaikki viimein havahtuvat siihen, että ainoastaan kansalaisten luottamus antaa pohjan unionin toiminnalle ja pitkän aikavälin tulevaisuudelle. Ilman sitä tulevaisuus on epävarma.

Muutos on aina mahdollisuus. Niin myös Euroopan unionissa. Unioni ei ole kaatunut eurokriisiin tai pakolaiskriisiin, eikä se kaadu yhden jäsenvaltion eroon. Saavutukset rauhan, demokratian, vakauden ja hyvinvoinnin luomiselle ovat merkittäviä. Niiden eteen on jatkettava määrätietoista työtä. Populistiset puolueet ja erilaista ääriajattelua edustavat liikkeet ympäri Eurooppaa tarjoavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Se on vaarallista ja vastuutonta. Rajat ylittävien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan eurooppalaista politiikkaa, joka perustuu huolelliseen valmisteluun ja vastuulliseen päätöksentekoon. Keskusta on kansallisissa kysymyksissä aina ollut eheyden ja tasapainoisen kehityksen kannattaja, se on ohjenuorani myös Euroopan kentillä.

 

Hyvät ystävät,

Kun maailma ja Eurooppa ovat myllerryksessä, niin kaikkein tärkeintä on, että Suomi on kunnossa. Meidän vaalislogan on edelleen tässä yhteydessä varsin pätevä ja ajankohtainen. Omat asiat on yksinkertaisesti laitettava kuntoon. Tulevaisuudessa se maa menestyy, jolla on kyky nopeasti muuttua ja reagoida.  Suomi menetti nuo kyvyt vuosikausiksi. Siksi meidän täytyy Suomena olla kunnossa ja ketteriä.

Suomen tilanteessa on nähtävissä paljon myönteisiä valonkajahduksia, mutta ne ovat vielä hyvin hauraita. Pitkään jatkunut talouden supistuminen on takana. Maamme talous on nyt kasvanut kolmena vuosineljänneksenä peräkkäin.  Talouden kääntyminen kasvuun kolmen laskuvuoden jälkeen näkyy työllisyydessä. Tilastokeskuksen mukaan työllisten määrä on kasvanut noin 33 000 henkilöllä vuoden takaisesta. Suomalaisten epävarmuus työpaikan säilymisestä on vähentynyt merkittävästi, mikä on puolestaan tukenut yksityisen kulutuksen kasvua. Pitkään jatkunut epätoivon ja apatian kehä on kääntynyt toivoksi paremmasta ja tekemisen meiningiksi. Samaan aikaan epävarmuutta maailman talouteen tuo kuitenkin maailmantalouden kasvun hidastuminen ja Britannian tuleva EU-ero. Suomen talouden kasvu perustuu tällä hetkellä yksityiseen kulutukseen. Vienti ei vieläkään vedä.

Hallituksen tavoitteena on, että velaksi eläminen loppuu vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäisen vuoden jälkeen olemme uralla, joka johtaa velkaantumistavoitteen saavuttamiseen. Velkaantumisen taittuminen edellyttää kuitenkin hallituksen päättämien neljän miljardin julkisen talouden leikkausten lisäksi työllisyyden parantumista. Isot säästöpäätökset on tehty, mutta osa varsinaisista esityksistä on vielä tekemättä, ja ne realisoituvat myöhemmin.

Kilpailukykysopimus oli osoitus suomalaisesta sopimisen taidosta. En usko, että monessa muussa maassa voidaan päästä vastaavaan. Sopimus ja sen keskeinen sisältö on nimensä mukainen. Siinä työntekijät ja julkinen valta ottavat kontolleen yksityisen sektorin kustannuksia, jotta suomalaisten vientiyritysten menestys paranisi. Kilpailukykysopimuksessa kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille tulevilla säästöillä, jotka syntyvät työaikaan ja julkisen sektorin lomarahoihin liittyvillä toimilla sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen rahoitusvastuumuutoksilla. Tämä on siis kiky-sopimuksen rakenne, emmekä voi sitä jälkikäteen muuttaa tai miltään osin livetä. Tämä on myös koko ajan koskenut julkisesti rahoitettuja toimintoja. Jos joku lähtisi tästä pois, niin kikyn rahoitus jäisi vajaaksi.

Kilpailukykysopimuksella on koko ajan haluttu parantaa juuri yksityisen sektorin kilpailukykyä. Julkisen sektorin asema paranee kiky-sopimuksella vain välillisesti kasvun ja työllisyyden mukanaan tuoman julkisen talouden lisätulojen ansiosta. Tämä on iso rakenteellinen muutos, joka ei vaikuta heti tammikuussa, vaan vasta loppuvuodesta ja myöhempinä vuosina. Kilpailukykysopimuksen positiivisen vaikutuksen jakautumista on vaikea määrittää vuosien välillä, mutta on aivan selvää, että positiivisia vaikutuksia talouteen nähdään jo tämän vaalikauden aikana. Sovitun palkkamaltin, kilpailukykypaketin ja uuden neuvottelumallin avulla voimme saada Saksan kustannuskilpailueron kiinni vielä tämän vaalikauden lopussa ja Ruotsin jo aiemmin. 

Ensi vuoden budjetissa työllisyyttä edistäviä toimia jatketaan. Ansiotuloverotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa. Tuomme eduskuntaan yrittäjyysveropaketin, joka sisältää muun muassa yrittäjävähennyksen.

Suomen työllisyysaste on alempi kuin meidän verrokkimaiksi laskettavia muita Pohjoismaita Norjaa, Tanskaa, Ruotsia ja Islantia. Vaikka pohjoismaisia työmarkkinoita ja työvoimapolitiikkaa yhdistää moni asia, myös eroja löytyy. Ruotsi ja Tanska esimerkiksi käyttävät palkkatukeen selvästi Suomea enemmän euroja. OECD-tilastojen mukaan vuonna 2014 Ruotsin palkkatukimenot olivat 0,65% suhteessa BKT:hen, Tanskan 0.4% ja Suomen 0,17%. Euroissa tämä tarkoittaa sitä, että eromme Ruotsiin on miljardiluokkaa ja Tanskaan puoli miljardia. Tätä eroa kuromme umpeen mahdollistamalla ensi vuonna työttömän peruspäivärahan aktiivisemman käytön joko palkkatukena tai yrittäjän starttirahana. Neuvottelimme viime talvena työmarkkinajärjestöjen kanssa ansiosidonnaisen päivärahan käyttämiseksi aktiivisemmin palkkatukeen tai yrittäjän starttirahaan. Emme löytäneet silloin riittävän hyvää mallia, mutta vetoan työmarkkinajärjestöihin, että tämäkin keino otetaan vielä käyttöön.

Työllisyysasteen nostaminen on keskeisin keino hyvinvointipalveluiden rahoituksen takaajana, mutta ennen kaikkea työttömäksi jääneen ihmisen syrjäytymisen ehkäisemiksi. Työllisyyskeinoja on mietitty useamman hallituksen toimesta. Emme saa nyt antaa periksi. Esimerkiksi Anttilan konkurssissa jäi 1 300 palvelualan ammattilaista ilman työtä. Kun tällainen vastaava asia tapahtuu suuremmassa vientialan yrityksessä, niin tilanteisiin mietitään erilaisia tukipaketteja. Kaikki työpaikat ovat samanarvoisia. Hallitus haluaa pitää jokaisesta työpaikasta kiinni. Palvelualan palkansaajilla oli myös merkittävä asema koko kiky-sopimuksen synnyttämisessä. Emme unohda teitä. Työministeri Lindströmin johdolla selvitetään, minkälaiset toimet ovat mahdollisia.

Hallitus vie määrätietoisesti eteenpäin hallitusohjelmassa sovittuja reformeja. Tärkein niistä on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Ilman uudistusten läpiviemistä hyvinvointiyhteiskunnan perusarvot joutuvat koetukselle väestön ikääntyessä.

Normien purku on myös vahvasti hallituksen työlistalla. Eilisessä strategiaistunnossaan hallitus päätti käynnistää ministeri Bernerin valmistelun pohjalta norminpurunmittaristoon liittyvän yksi yhdestä periaatteen kokeilun vuodelle 2017. Se tarkoittaa sitä, että sääntelyuudistuksen maksaessa yhden euron lisää olisi purettava tai muutettava sääntelyä niin, että näin saavutetaan yhden euron kustannussäästö. Periaatteen pohjalta on tarkoitus rakentaa norminpurkua koskevan mittaristo ja tavoitteena on turvata, että lainsäädännöstä aiheutuva kustannusrasitus ei kasva.  Kokeilu rajoittuu ensivaiheessa elinkeinotoimintaan ja maatalouteen.

Hallitus on sitoutunut toteuttamaan ohjelmaansa, Ratkaisujen Suomea. Meillä on myös selvä periaate.  Sikäli kun muutoksia ohjelmaan tulee, niin niistä sovitaan yhdessä. Tästä pidämme kiinni.

Tehtävää on vielä paljon ja Suomi kuntoon –projekti kesken. Tärkeintä on nyt, että keskitymme työntekoon ja vältämme turhaa kohinaa, joka usein liittyy politiikkaan. Pidetään suuri kuva ja tavoitteet mielessä. Tätä hallitusta ja meitä mitataan vain tuloksilla ja onnistumisilla. Tämä on meistä itsestämme kiinni.

 

Puhe suurlähettiläspäivillä 22.8.2016

Maanantai 22.8.2016 klo 13:44

(muutosvarauksin)

Arvoisat suurlähettiläät,

hallituksen työtä on nyt takana reilu vuosi. Tämä on ollut tiivistahtinen, työläs mutta palkitseva vuosi. Kun tapasin teidät viime elokuussa tässä samassa salissa, vertasin puheessani Suomen silloista tilannetta lentämiseen sumuisessa säässä. Totesin, että silloin vallinneissa olosuhteissa näkyvyytemme oli heikko ja meidän piti seurata tarkasti kaikkia lentokoneemme mittareita, jotta emme menettäneet asentotajuamme ja suuntaamme. Sen jälkeen Suomen säätila on ollut kirkastumaan päin ja olemme ainakin toistaiseksi päässeet lentämään paremman näkyvyyden olosuhteissa.

Tuloksia on saatu aikaan yhteisvoimin, ja Suomen kuntoon saattamisen polulla mennään nyt oikeaan suuntaan. Voin ilokseni pitää tänään valoisamman puheen kuin vuosi sitten, jolloin vielä peräänkuulutin kriisitietoisuuden löytämistä. Se on löydetty, ja nyt jahdataan seuraavia rasteja. Johtotähtenämme on, että meidän täytyy pystyä keskittymään isoon kuvaan, suurimpiin ja olennaisimpiin asioihin.

Myös jokainen teistä on ollut kuluneena vuonna osaltaan toteuttamassa Suomen hallitusohjelmaa maailmalla, ja haluan esittää siitä teille parhaat kiitokseni. Kuten totesimme hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, on oma edustustoverkko Suomelle elintärkeä tiedonlähde ja vaikuttamisen väline, joka lisää Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Myös minulla itselläni on ollut eri matkojen ja kokouksien yhteydessä ilo hyötyä ulkoministeriön ja Suomen edustustoverkoston asiantuntemuksesta eri puolilla maailmaa.

Te katsotte Suomen, Euroopan ja maailman menoa toisesta vinkkelistä kuin me täällä kotimaassa. Tämä vuotuinen suurlähettiläskokous on teille monella tapaa uuden lukuvuoden alku, pakkaatte täällä eväsreppunne tulevaa kautta varten.

Hyvät Suomen edustajat,

Minä toivon, että te viette täältä tänä vuonna repussanne yhden tärkeän eväspaketin: vahvan yhteenkuuluvuuden ja yhdessä tekemisen tunteen.

Ensi vuonna vietettävän itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä, Tillsammans. Se ei ole mikään päälle liimattu iskulause vaan viesti, kannustin ja tehtävä meille jokaiselle. Sen sisältöä kannattaa todella miettiä.

Kirjoittaessamme hallitusohjelmaa reilu vuosi sitten kirjasimme Suomen tulevaisuuden visioksi vuodelle 2025 tässä samassa hengessä: Suomi on yhdessä rakennettu.

Yhdessä tekeminen, kokeminen ja eläminen koskee kaikkia suomalaisia ja Suomen ystäviä erilaisista taustoistaan riippumatta. Me kaikki olemme tekemässä Suomen tulevaa suuntaa. Toivon, että tämä viesti satavuotiaasta Suomesta välittyy teidän kauttanne myös eri puolille maailmaa.

Totesimme hallitusohjelmassa myös: Luotamme toisiimme. Kunnioitamme toisiamme. Sovimme asioista.

Ohipuhuminen ja yhteiskunnallinen kahtiajakautuminen ovat nostaneet päätään Suomessa. Ne vaivaavat myös monia muita länsimaisia demokratioita, sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella.

Yhdessä tekemisen henkeä, luottamusta ja kunnioitusta tarvitaan meidän yhteiskunnissamme nyt erittäin kipeästi. Tämä pätee niin Suomeen, Euroopan unioniin kuin globaaliin yhteisöömmekin. Ihmisiä, maita ja maanosia vastakkain ajavia voimia ei saa päästää hallitsemaan ajatteluamme ja toimintaamme. Meidän täytyy osata kuunnella ja keskustella, ei opettaa. Yhteydenpitoa – etenkin eri tavoilla ajatteleviin – tarvitaan ymmärryksen lisäämiseksi.

Hyvä uutinen on se, että jokainen ihminen ja maa voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun, jos todella haluaa. Myös me Suomessa ja Suomena.

Hyvät kuulijat,

totesin edellä, että Suomen tilanteessa on nyt monia positiivisia merkkejä. Pitkään jatkunut talouden supistuminen on vihdoin ohitse. Maamme talous on nyt kasvanut kolmena vuosineljänneksenä peräkkäin.  Talouden kääntyminen kasvuun kolmen laskuvuoden jälkeen näkyy työllisyydessä, joka on kasvanut vuoden takaisesta yli 30 000 henkilöllä. Ihmisten epävarmuus työpaikan säilymisestä on vähentynyt merkittävästi, mikä on puolestaan tukenut yksityisen kulutuksen kasvua. Pitkään jatkunut epätoivon kehä on kääntynyt toivoksi paremmasta.

Velaksi elämisen on loputtava vuoteen 2021 mennessä. Ensimmäisen vuoden jälkeen olemme uralla, joka johtaa velkaantumistavoitteen saavuttamiseen. Velkaantumisen taittuminen edellyttää kuitenkin hallituksen päättämien neljän miljardin julkisen talouden leikkausten lisäksi työllisyyden parantumista.

Hyvinvointipalvelujen rahoituksen takaava korkea työllisyysaste on ollut ja tulee olemaan hallituksen talouspolitiikkaa keskeisesti määrittävä tekijä. Hallituksen ensimmäisen vuoden aikana tehtiin monia yrittäjyyden edellytyksiä ja työn tekemisen kannustavuutta parantavia toimenpiteitä, joista keskeisin oli kilpailukykysopimus. Sovitun palkkamaltin, kilpailukykypaketin ja uuden neuvottelumallin avulla voimme saada Saksan kustannuskilpailueron kiinni vielä tämän vaalikauden lopussa ja Ruotsin jo aiemmin. 

Ensi vuoden budjetissa sama linja jatkuu. Ansiotuloverotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa ja otetaan käyttöön yrittäjävähennys. Tämän lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään keinoihin, joilla työttömyysjaksot saadaan lyhenemään. Tämä on tärkeää paitsi kansantalouden kannalta, myös ennen kaikkea työttömäksi jääneen ihmisen syrjäytymisen estämiseksi.

Hallitus vie määrätietoisesti eteenpäin myös hallitusohjelmassa sovittuja reformeja. Näistä tärkein on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Ilman uudistusten läpiviemistä hyvinvointiyhteiskunnan perusarvot joutuvat koetukselle väestön ikääntymisen myötä. Olen hyvinvointiyhteiskunnan ystävä ja suuri kannattaja enkä halua, että ajaudumme tällaiseen tilanteeseen. Nyt asiat ovat vielä meistä itsestämme kiinni.

Suomi, joka on meidän kaikkien yhdessä rakentama, on yhteiskuntamme vakaan ja turvallisen tulevaisuuden paras tae.

Me emme kuitenkaan elä tyhjiössä ja siksi olemme seuranneet huolestuneina yhtäältä Euroopan ajautumista kriisistä kriisiin ja toisaalta laajemman globaalin yhteisömme monia uudenlaisia haasteita.

Aloitetaan laajemmasta kansainvälisestä kuvasta. Globalisaation vastaisuus kasvaa nyt eri puolilla, ja moni toimija pitää parempana omiin poteroihin kaivautumista silmälaput silmillä, korvatulpat korvissa. Länsimaiset demokratiat toimivat aiempaa ahtaammassa liikkumatilassa niin sisäisten kuin ulkoistenkin paineiden vuoksi. Kansainvälisessä kaupassa protektionismin henki on vahvistumassa, vapaata ja sääntöihin perustuvaa kauppaa on alettu pitää uhkana ja kauppasopimuksia peräänkuulutetaan uudelleen neuvoteltaviksi. Pakolaisuus ja nälänhädät eivät ole kadonneet minnekään, vaikka elämme vuotta 2016.

Tulevaa on entistä vaikeampi ennakoida, kun toimijoiden ja ilmiöiden kenttä moninaistuu. Kuten olemme nähneet, yksi yksilö voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun paitsi hyvässä, myös pahassa. Kynnys yhteisesti sovittujen sääntöjen ja arvojen rikkomiseen on madaltunut. Puhe maailman ykseydestä on joutunut antamaan tietä toiseuden pelolle. Kehitysuskon lineaarinen viiva on pirstoutunut eri suuntaan osoittaviksi katkoviivoiksi. Monille kansalaisille niin meillä kuin muuallakin tällainen maailma on epävarmuudessaan pelottava ja tuntematon. Moni haluaa laittaa luukut kiinni ja vetää vielä verhotkin siihen päälle.

Tällaisessa tilanteessa on tärkeää tehdä väsymätöntä työtä sen eteen, että tilannekuvamme muodostuu faktojen, ei oletusten pohjalta. Emme saa olla sinisilmäisiä, mutta samalla meidän täytyy muistaa inhimillisyys ja pitää sydän lämpimänä.

Ja kun maailma hakee suuntaa, on ikkuna auki vaikuttamiselle. Kaikki muutokset tarjoavat mahdollisuuksia, ja niihin pitää tarttua.

Siksi meidän täytyy Suomena olla kunnossa ja ketteriä. Haluamme kantaa vastuuta, haluamme tarttua nopeasti avautuviin mahdollisuuksiin. Haluamme vaikuttaa niihin asioihin, joita pidämme Suomen, Euroopan ja globaalin yhteisön kehityksen kannalta tärkeinä. Haluamme puolustaa ja vahvistaa yhteistyön henkeä.

Tämän tueksi tarvitsemme vahvaa ulkopoliittista ajattelua. Olen hyvin tyytyväinen uuteen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoomme, joka on tiivis, aikaa kestävä, realistinen ja tavoitteellinen. Nyt on tärkeää pitää huolta siitä, että tavoitteet jalkautetaan konkreettisiksi toimiksi.   

Arvoisat suurlähettiläät,

Suomen asema ja rooli Euroopan unionissa on yksiselitteisen selkeä. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio. Suomen paikka on uudistuvassa Euroopan unionissa. Kuten jo viime vuoden suurlähettiläspäivillä totesin, olemme aina osa ratkaisua, emme osa ongelmaa.

Brexit, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, maahanmuutto, talouden ongelmat, Euroopan suhteellisesti heikentynyt asema maailmassa – Euroopan unioni etsii nyt suuntaa ja kirkkaalle visiolle on tilaus.

Ikkuna on täälläkin auki vaikuttamiselle, ja Suomi haluaa olla mukana tekemässä unionin tulevaisuutta. Kyse ei ole rakettitieteestä vaan olennaiseen keskittymisestä. Meidän täytyy nyt keskittyä jo aiemmin tehtyjen yhteisten päätösten toimeenpanoon. Nyt ei ole aika viedä integraatiokehitystä uusiin suuntiin vaan pitää huoli siitä, että keskeisiä, yhdessä sovittuja perusasioita viedään eteenpäin.

Samalla meidän täytyy palauttaa kansalaisten luottamus Euroopan unioniin, ja tämä voi tapahtua vain tulosten kautta. Viestinnässäkin on petrattavaa, mutta EU:n tulevaisuutta eivät ratkaise uudet moniväriesitteet. Kansalaiset eri puolilla Eurooppaa ovat olleet pettyneitä unionin kykyyn vastata ongelmiin. On siis keskityttävä olennaiseen: suuriin talouden, työllisyyden ja turvallisuuden kysymyksiin. Myös poliittinen kulttuuri kaipaa ravistelua. Itse aiheutetuista ongelmista ei pidä syyttää Brysselin koneistoa.

Suomen seuraava EU-puheenjohtajuuskausi on aikaistunut ja tulee hoidettavaksemme vuoden 2019 jälkipuoliskolla, heti eduskuntavaalien ja uuden hallituksen muodostamisen jälkeen. Poliittinen koneisto joutuu siis tuoreeltaan kovaan testiin – ja siksi virkamieskoneiston on tärkeää olla tuossa vaiheessa huippuunsa viritetty. Te ja kolleganne kautta valtionhallinnon olette siis paljon vartijoina – ja me poliitikot tiedämme asioiden olevan erittäin hyvissä käsissä.

Hyvät suurlähettiläät,

Ison-Britannian äänestystulos oli pettymys sekä Suomelle että koko EU:lle. Britannia on Suomelle tärkeä kumppani sekä talouden että turvallisuuden kannalta. Britannia on ollut Suomen rinnalla viemässä unionia avoimempaan, tehokkaampaan ja sisämarkkinoita korostavaan suuntaan. EU:n ja Britannian sopimus on rakennettava siten, että se ottaa huomioon kummankin osapuolen keskeiset intressit. Uuden järjestelyn aikataulu ei saa venyä suhteettoman pitkäksi. Olemme käynnistäneet kattavan arvioinnin siitä, mihin kysymyksiin Britannian EU-suhteen muuttuminen vaikuttaa ja mitä neuvotteluprosessissa on otettava huomioon Suomen etujen turvaamiseksi.

Britannian pysyminen EU:n sisämarkkinoilla, jos se sitä aikanaan haluaa, tulee vaatimaan kaikkien neljän vapauden kunnioittamista. Tämän Eurooppa-neuvosto linjasi kesäkuussa hyvin selkeästi. Kysymys henkilöiden liikkumisesta tulee olemaan yksi vaikeimmista neuvotteluasioista. Britannian pysyminen osana sisämarkkinoita olisi kuitenkin sekä suomalaisen elinkeinoelämän että kansalaisten etu.

Euroopan unioni on Suomelle tärkeä turvallisuusyhteisö, ja olemme sitoutuneet sen vahvistamiseen. Teimme kesäkuussa Ranskan kanssa yhteisen kannanoton ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisestä. Pidämme tärkeänä EU:n puolustusyhteistyön syventämistä, jotta unioni ja sen jäsenvaltiot pystyvät paremmin vastaamaan tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin. Yhteistyötä on lisättävä muun muassa sotilaallisten voimavarojen kehittämisessä, puolustusteollisuudessa ja -tutkimuksessa sekä hybridiuhkiin varautumisessa.

Muuttoliike- ja turvapaikka-asiat ovat asialistallamme tänäkin syksynä. Järjestäytymätön muuttoliike on asia, jota EU ei yksinään voi ratkaista, vaan tarvitsemme globaaleja toimia ja läheistä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa uuden kumppanuuskehyksen muuttoliikkeen paremmaksi hallitsemiseksi keskeisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Kumppanuussopimukset on tarkoitus solmia Nigerian, Nigerin, Malin, Senegalin ja Etiopian kanssa. Suomen tavoitteena on, että EU laatisi kumppanuussopimukset myös Somalian, Irakin ja Afganistanin kanssa.

EU:n on jatkettava yhteistyötä Turkin kanssa. Se on tärkeää muuttoliikekysymysten hoidon kannalta, mutta ennen kaikkea laajemmankin vuoropuhelun ylläpitämiseksi. Turkki on tärkeä naapurimme. Tuomitsimme EU:na ja Suomena selkeäsanaisesti kuukausi sitten tapahtuneen sotilasvallankaappauksen yrityksen ja annoimme tukemme Turkin demokraattisesti valituille instituutioille. Olemme kuitenkin luonnollisesti huolissamme Turkin vakaudesta ja toimista vallankaappausyrityksen jälkeen. Oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioitus ovat keskeisiä periaatteita ja niistä on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa. Näidenkin viestien välittämiseksi tarvitsemme EU:n ja Turkin välille yhteydenpitoa ja vuoropuhelua.

Vuoropuhelua tarvitsemme myös Venäjän kanssa. Suomi on vankkumattomasti mukana EU:n yhteisissä pakotetoimissa, jotka otettiin käyttöön Ukrainan konfliktin, mukaan lukien Krimin laittoman liittämisen, johdosta. Pakotteet on sidottu Minskin sopimuksen toimeenpanoon, ja siinä ei valitettavasti edelleenkään ole edetty. Venäjän eristäytyminen ei kuitenkaan ole kenenkään etu, ja siksi yhteydenpitoa tarvitaan. Me suomalaiset olemme tottuneet käymään vuoropuhelua Venäjän kanssa niin myötä- kuin vastamäessäkin. Venäjä-kysymyksiin tulemme EU-päämiestasolla keskittymään lokakuun Eurooppa-neuvostossa.

Sisämarkkinoiden syventäminen erityisesti palveluiden, pääomamarkkinoiden, energian sekä digitaalisten palveluiden ja tuotteiden aloilla ovat Suomen EU-politiikan ydinkysymyksiä. Komissio julkaisi viime vuonna uuden sisämarkkinastrategian, joka sisältää useita toimenpiteitä jäljellä olevien esteiden purkamiseksi. Komissio esittelee strategiaan liittyvät toimenpiteet erikseen tämän ja ensi vuoden aikana. Suomen kannalta keskeisimmät asiat ovat palvelumarkkinoiden avaaminen, toimeenpanon parantaminen sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden tukeminen.

EU:n sisämarkkinoilla lainsäädäntö on useilla sektoreilla EU-tasolla harmonisoitua. Sisämarkkinaesteissä onkin useimmiten kyse siitä, että olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä ei sovelleta yhtenäisellä tavalla. Välillä on kyse hallinnollisista asioista, kuten esimerkiksi arvonlisäverotuksessa, jossa verokantojen erot synnyttävät vaikeuksia. Näissä asioissa on välttämätöntä yhtenäistää ja digitalisoida menettelyjä.

Uusiakin haasteita tulee. Digitalisaatio on itsessään merkittävä sisämarkkinoiden edistäjä. Rajat ylittävä kaupankäynti ei ole koskaan ollut yhtä helppoa kuin nyt. Samalla se nostaa kuitenkin esiin uusia haasteita. Kuluttajansuojassa on edettävä yhtenäisempiin sääntöihin ja tekijänoikeuksien on oltava yhdenmukaisempia.

Britannian EU-ero vaikuttaa täälläkin, sillä yhdessä pohjoisten jäsenvaltioiden kanssa Britannia on ollut keskeinen sisämarkkinoiden kehittäjä. Uusi tilanne edellyttää Suomelta entistäkin painokkaampaa toimintaa sisämarkkinoiden syventämiseksi ja uusien koalitioiden rakentamiseksi.

Suomalaisten kannattaa seistä selkä suorana ja mennä kohti aitoja sisämarkkinoita. Mitä paremmin sisämarkkina toimii, sitä paremmin me suomalaiset pärjäämme.

Euroalueen toipumista ovat vauhdittaneet elvyttävä raha- ja finanssipolitiikka sekä alhainen öljyn hinta, mutta hidas kasvu yhdistettynä korkeisiin velkatasoihin vähentää jäsenmaiden liikkumavaraa ja altistaa ne shokeille. Lisäksi maailmankaupan hidastuminen, demografiset tekijät ja heikko tuottavuuskehitys jarruttavat euroalueen kasvua.

Sisämarkkinoiden kehittämisen lisäksi on jatkuvasti etsittävä uusia keinoja, joilla vastataan hitaan talouskasvun haasteeseen. Tässä on keskeistä toimintaympäristön vakauden ja ennustettavuuden vahvistaminen sekä investointien ja yritysten rahoitusmahdollisuuksien edistäminen. Euroopan kasvua ja työllisyyttä on edistettävä myös tehokkaalla kauppapolitiikalla ja kauppasopimuksilla, joilla helpotetaan eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsyä.  

Kesäkuun Eurooppa-neuvostossa kehotimme jatkamaan talous- ja rahaliiton viimeistelemistä koskevaa työtä. Jatkotyössä on keskityttävä olemassa olevien sopimusten ja sääntöjen toimeenpanoon ja virtaviivaistamiseen EMU:n syventämisen asemasta. Kuluvan syksyn aikana EMU:n kehittämisessä ovat esillä lähinnä pankki- ja pääomamarkkinaunioniin liittyvät hankkeet.

Suomen lähtökohta on, että jokainen jäsenvaltio kantaa vastuun omasta talouspolitiikastaan ja vastaa itse veloistaan. Vahvan, sijoittajanvastuuseen ja markkinakuriin perustuvan pankkiunionin toteuttaminen on hallituksen EMU-linjausten keskiössä.

Kriisien ja erilaisten ongelmien hoitaminen ovat hallinneet Euroopan unionin ympärillä käytävää keskustelua. Kriisien ratkaisemisesta ja uusien ehkäisemisestä tulemme puhumaan tänäkin syksynä. Mutta tulemme puhumaan myös EU:n 27 jäsenvaltion yhteisestä tulevaisuudesta. Tämä on innostava mahdollisuus rakentaa entistä toimintakykyisempää ja kansalaisiaan paremmin palvelevaa unionia.

Näistä asioista puhutaan myös tämän viikon perjantaina, kun tapaan Berliinissä Saksan liittokansleri Merkelin yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden pääministereiden kanssa. Unioninkaan tulevaisuus ei tule itsestään vaan se on rakennettava – yhdessä.

Suomi voi olla tässä rakennustyössä mukana vain, jos sen oma perusta on kunnossa. Siksikin jatkamme Suomen uudistamista väsymättömästi, hallitusohjelman kirjausten mukaisesti.

Arvoisat kuulijat,

olemme olleet tänä vuonna Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Pohjoismaat ovat meille tavattoman tärkeitä kumppaneita ja ystäviä – paitsi pohjoismaisissa, myös muissa kansainvälisissä asioissa. Tiivis yhteydenpito välillämme on tärkeää. Olen itse käynyt tänä vuonna monia keskusteluja kollegoideni kanssa muun muassa maahanmuuttotilanteesta ja Brexitin vaikutuksesta. Jatkamme näitä keskusteluja seuraavan kerran syyskuun lopulla kokouksessamme Ahvenanmaalla. 

Toinen Suomelle tärkeä pohjoinen asia ovat arktiset kysymykset. Puheenjohtajuutemme Arktisessa neuvostossa alkaa ensi vuonna, ja tiedän meillä olevan siihen paljon annettavaa. Esimerkiksi arktisen alueen telekommunikaatioyhteyksien kehittämiseen löytyy Suomesta sekä visioita että osaamista. Ympäristösektorilla toivon meidän pääsevän eteenpäin esimerkiksi mustan hiilen aiheuttamien vaikutusten vähentämisessä.

On tärkeää, että olemme tehneet myös arktisissa asioissa tiivistyvää yhteistyötä Arktisen neuvoston nykyisen puheenjohtajamaan Yhdysvaltojen kanssa. Samalla meidän on tärkeää olla vaikuttava toimija EU:n arktisessa politiikassa – ja tietysti peilaamme arktisuuttamme koko ajan myös siihen, miten kehitämme omaa maatamme muun muassa talouden ja infrastruktuurihankkeiden kannalta.

YK:ssa viime vuonna sovittu kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 tulee ohjaamaan taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen politiikkaa globaalisti seuraavat 15 vuotta. Suomi ottaa toimintaohjelman vakavasti ja tosissaan: hallitus on päättänyt laatia kansallisen toimeenpanosuunnitelman ensi vuoden alkuun mennessä.  Suomi on jo saanut kiitosta kansainvälisestikin ainutlaatuisesta kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksestaan, joka on yksi keino edistää kestävää kehitystä Suomessa. Suomen mallissa erityisen kiinnostavaa on yhdistelmä korkeaa tasoa ja poikkihallinnollisuutta sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin aktiivista osallistumista.

Tätä työtä pitää jatkaa. Päivänpolttavien asioiden ohella meidän tulee kantaa vastuuta myös pitkän aikavälin kysymyksistä.

Tällainen kysymys on myös pitkäjänteinen rauhanvälitystyö, johon suuntaamme nyt aiempaa enemmän voimavaroja. Pidän tärkeänä sitä, että tämä tulee tarkoittamaan myös aiempaa useampien suomalaisten sijoittumista kansainvälisiin rauhanvälitystehtäviin.

Tärkeä, vielä pidemmän aikavälin kysymys on ilmastopolitiikka, jonka osalta Pariisin sopimus oli todella hieno edistysaskel. Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon liittyen monet ovat tänä kesänä kauhistelleet EU-komission ehdotusta asettaa Suomelle ennakolta arvioitua korkeampi, 39 prosentin vähennysvelvoite kasvihuonekaasupäästöihin päästökaupan ulkopuolelle jäävillä sektoreilla kuten maataloudessa ja liikenteessä. Olipa lopullinen velvoite kuinka suuri tahansa, minä näen tämän mahdollisuutena paitsi kantaa globaalia vastuutamme, myös kehittää ja hyödyntää monipuolista teknologista osaamistamme ja ongelmanratkaisukykyämme.

Ja tästä pääsenkin sujuvasti Team Finland -työhön, jossa myös olen saanut olla mukana viimeksi kuluneen vuoden aikana. Osallistuin tosin itse aikoinani jo yrittäjänä silloisen presidentti Halosen ja silloisen ulkomaankauppaministeri Lehtomäen vetämälle vienninedistämismatkalle Brasiliaan, joten olen nyt nähnyt suomalaista vienninedistämistä prosessikaavion molemmista päistä käsin.

Pääministerinä olin tämän vuoden helmikuussa Team Finland -matkalla Intiassa ja totesin jälleen kerran, kuinka paljon meillä olisi annettavaa maailman markkinoilla. Yritysten itsensä täytyy bisnes lopulta tehdä, mutta meidän muiden täytyy tukea heitä niin paljon kuin pystymme silloin, kun meitä tarvitaan.

Myös Team Finland -työhön pätee se sama viesti, jonka välitin teille jo aiemmin: tärkeintä on tehdä näitä asioita yhdessä. On ollut hienoa nähdä, miten paljon Team Finland -rintamalla töitä on jo tehty. Me ajamme maailmalla asiakasyritysten ja -organisaatioiden sekä Suomen asiaa. Tässä työssä aivan olennaista on, että te Suomen edustajina tunnette paitsi Suomea, myös suomalaista yrityskenttää. Huominen Team Finland -päivä on teille tässäkin suhteessa tärkeä.

Olen seurannut ilolla myös Suomen maakuvatyön uusia avauksia. Suomen edustajat pystyivät tällä saralla turvautumaan takavuosina lähinnä Jukka Kuoppamäen pohdintaan: kotimaa nyt taakse jäi ja mietin hiljaa mielessäin, että mitä siitä kertoisin. Mutta viime aikoina maakuvatyöhön on rakennettu Team Finlandin yhteisvoimin vahvoja viestejä ja monipuolisia instrumentteja – käyttäkää niitä.

Arvoisat suurlähettiläät,

jatketaan töitä kansainvälisesti vahvan ja vaikuttavan, nuorekkaan satavuotiaan Suomen puolesta – Yhdessä, Tillsammans. 

Pääministerin ilmoitus Yhdistyneen Kuningaskunnan kansanäänestyksen johdosta 1.7.2016

Perjantai 1.7.2016 klo 10:21

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies!

Viime perjantaina moni suomalainenkin hieraisi silmiään lukiessaan Ison-Britannian kansanäänestyksen tuloksen. Kansa oli äänestänyt EU-eron puolesta. Harva uskoi etukäteen, että näin todella tapahtuisi, vaikka tilanne oli koko ajan tiukka ja EU-kriittisyys ennestään vahvaa.

Britannian äänestystulos oli pettymys sekä Suomelle että koko EU:lle. Britannia on Suomelle tärkeä kumppani sekä talouden että turvallisuuden kannalta. Britannia on ollut Suomen rinnalla viemässä unionia avoimempaan, tehokkaampaan ja sisämarkkinoita korostavaan suuntaan. On kuitenkin selvää, että äänestystulosta kunnioitetaan.

Britannian hallitukselta odotetaan nyt virallista eroamisilmoitusta. Pyrkimys on, että tuo ilmoitus tehdään niin nopeasti kuin mahdollista. Tämän viikon Eurooppa-neuvoston kokouksen perusteella on mahdollista, että ilmoitus tulee syyskuussa. Ennen kuin ilmoitus on saatu, neuvotteluja erosta ei käynnistetä.

Riittävän ripeä eteneminen on tarpeellista epävarmuuden hälventämiseksi. Näin osapuolet voivat keskittyä lopputulokseen ja tulevan EU:n ja Britannian suhteen järjestämiseen. Kuten olemme nähneet, markkinat ovat reagoineet äänestyksen tulokseen vahvasti, ja selkeyttä kaivataan erityisesti tässä mielessä. Epävarmuuden ajan on oltava mahdollisimman lyhyt.   

Näillä näkymin eroneuvottelut kestävät ehkä pari vuotta. Mahdollisesti tarvitaan erityisajan järjestelyjä, mikäli erosopimus ja uuden suhteen määrittelevä sopimus eivät tule samanaikaisesti voimaan. Iso-Britannia on täysivaltainen jäsenvaltio oikeuksineen ja velvollisuuksineen eropäivään saakka.

Monet kysymykset ovat vielä auki, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun jäsenvaltio eroaa unionista. Euroopan unionia ei ole rakennettu tällaista päivää varten. Eroprosessi on hoidettava käytännönläheisellä ja asiallisella tavalla.. EU ja Britannia tarvitsevat aina toisiaan ja suhteesta halutaan tasapainoinen ja niin läheinen kuin mahdollista.

EU27 –jäsenmaat linjasivat tällä viikolla, että pääsy EU:n sisämarkkinoille vaatii kaikkien neljän vapauden (tavarat, palvelut, pääoma ja henkilöt) liikkumista. Samoin päätettiin, että komissio vetää eroneuvotteluita Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen pohjalta. Suomi käynnistää kattavan arvioinnin siitä, mihin kysymyksiin Britannian EU-suhteen muuttuminen vaikuttaa ja mitä neuvotteluprosessissa on otettava huomioon Suomen etujen turvaamiseksi.

 

Arvoisa puhemies!

Euroopan unioni syntyi sodan raunioille turvatakseen rauhaa ja vakautta Eurooppaan. Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin julistuksessa 9. toukokuuta 1950 todetaan näin: ”Maailmanrauha voidaan turvata vain luovin ponnisteluin, joilla pystytään vastaamaan rauhaan kohdistuviin uhkiin." Julistus oli lähtölaukaus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamiselle. Sen perustamisella haluttiin estää uusi sota.

Eurooppa ei saa unohtaa historiaa. Päämiesten kokouksessa kollegani totesi: ”ihmisen, joka ei ymmärrä EU:n merkitystä, pitäisi mennä sotilaiden haudalle.”

Euroopan unionin jäsenyys oli Suomelle poliittinen valinta, jolla sidoimme itsemme entistä vahvemmin läntiseen arvoyhteisöön. Euroopan unionin tärkein tehtävä on rauhan, turvallisuuden, vaurauden ja oikeusvaltion turvaaminen maanosassamme. Tarve hoitaa näitä perustehtäviä ei ole muuttunut mihinkään.

 

Arvoisa puhemies!

Sekä Euroopan unionin että jäsenvaltioiden toimintakyky tarvitsevat taakseen kansalaisten luottamuksen. Kansalaiset eri puolilla Eurooppaa ovat olleet pettyneitä unionin kykyyn vastata ongelmiin. Myös poliittinen kulttuuri kaipaa ravistelua. Liian usein ongelman syyllinen haetaan kauempaa Brysselistä, vaikka kyse on itse aiheuttamasta ongelmasta.

Eroa vaatinut puoli vetosi kansallistunteeseen, itsenäisyyteen ja imperiumiiin, jonka he saisivat takaisin EU-eron myötä. Tältä osin maailma on peruuttamattomasti muuttunut. Globalisaatio ja keskinäisriippuvuus kytkevät meidät toisiimme ennen näkemättömällä tavalla ja tätä kelloa ei voi kääntää takaisin päin.  Eurooppa, ja Suomi sen mukana, on osa maailmanlaajuista taloudellista kilpailua. Kun vastapuolella on Kiinan ja Intian kaltaiset jätit, on selvää että Euroopan pitää toimia yhtenäisesti. Euroopan hyytävä historia on varoittava esimerkki kansallistunteeseen vetoamisesta.

Meidän on myös pakko miettiä, miten puhumme Euroopan unionista. EU:ssa on paljon korjattavaa, mutta turhasta ei saa arvostella. EU-slangi on hankalasti ymmärrettävää. Meidän pitää ottaa opiksi ja ottaa kritiikki nöyränä vastaan ja parantaa toimintaa. Mikäli ihmisellä on epäoikeudenmukaisuuden kokemus, sitä ei voi vähätellä.

EU tarttuu välillä lillukanvarsiin ja säätelee asioita liian pikkutarkasti. Tämän ovat kokeneet niin kuljetusyrittäjät kuin maatalouden harjoittajat. Jäsenvaltioiden erityispiirteet ja olosuhteet on huomioitava päätöksenteossa, jotta yhteiset säädökset voidaan kokea reiluiksi. Myös jäsenmaissa on vikaa: direktiivien asettamien vaatimusten päälle lisätään usein kansallisia vaatimuksia. 

 

Arvoisa puhemies!

Euroopan unionin on oltava suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Koen, että tällaisessa saranakohdassa piilee myös aina mahdollisuus parantaa omaa toimintaa. Niin nytkin.

Hallitusohjelmankin mukaisesti unionia on uudistettava ja sen toimintaa parannettava, mutta hallitus ei pidä perussopimusten muuttamista nyt ajankohtaisena. On tärkeää, että keskitymme olennaiseen, toimeenpanemme päätöksiä ja puramme byrokratiaa. Jäsenmaiden on noudatettava yhdessä sovittuja sääntöjä. Tarvitaan vähemmän mutta parempaa sääntelyä, sisämarkkinoiden syventämistä ja vapaakaupan edistämistä. 

On edettävä kolmella tasolla, jotta taloutemme kasvaa ja yritystemme edellytykset menestyä kovassa kilpailussa paranevat. Suomessa niin kuin muissakin jäsenmaissa on löydyttävä rohkeutta ja tahtoa tehdä päätöksiä rakenteellisista uudistuksista ja toimeenpanna ne. Kansallisesti kilpailukykysopimus osoittaa, että on mahdollista tehdä suuriakin rakenteellisia uudistuksia, vaikkakaan se ei ole aina nopein ja helpoin tie.

Lisäksi on nähtävä mitä EU meille tarjoaa kasvun edistämiseksi.  Minun mielestäni rauhan, vakauden ja turvallisuuden jälkeen EU:n suurin saavutus ovat sisämarkkinat - yhteinen eurooppalainen markkina-alue, jossa tavarat, palvelut, ihmiset ja pääoma liikkuvat vapaasti. Sisämarkkinat eivät ole vielä valmiit, vaan niitä on kehitettävä ja EU:lla on oltava yhteinen näkemys tästä suunnasta.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta on jo tehty paljon ja sen näemme myös jokapäiväisessä arjessamme. Tuotevalikoimat ovat hyvät, kilpailu pitää hinnat kurissa ja toimii kuluttajan hyväksi.

Digitalisaatio avaa meille uusia mahdollisuuksia. Ennen kun myimme paperikoneen toiselle puolelle Eurooppaa, lähetimme ensin asentajan ja kohta huoltomiehen koneen perään. Nyt tarjoamme samat palvelut reaaliaikaisesti verkossa ja tarjoamme erilaisia tukipalveluja suurilla volyymeilla. Sisämarkkinoilla tulee nähdä tämä nopea kehitys ja uudet liiketoimintamallit. On mietittävä tarkkaan mitä säännellään ja miten. Kaiken sääntelyn tulee olla sopivaa digitaaliseen maailmaan, muuten putoamme kyydistä ja jäämme kilpailijoiden jalkoihin.

Kaikessa sääntelyssä taakkaa tulee keventää. On katsottava eteenpäin ja mietittävä, missä on se suurin lisäarvo ja turvattava se yhteisillä säännöillä. Tätä samaa johdonmukaista politiikkaa on toteutettava myös kansallisissa hankkeissa.

 Kolmanneksi EU tarjoaa meille myös unionin yhteisen kauppapolitiikan, välineen toimia muun muassa globaaleilla markkinoilla, suuren kysynnän äärellä. Sopimusten aikaansaaminen mm Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa on keskeistä niin kilpailukyvyn kuin kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Suomen kaltaiselle vientivetoiselle taloudelle merkitys on aivan erityinen.

 

 Arvoisa puhemies!

EU:n jäsenyys on poliittinen valinta, joka kytkee Suomen läntiseen arvoyhteisöön. Jäsenyys oli Suomelle myös turvallisuuspoliittinen valinta. Tämä perusasetelma ei ole muuttunut kuluneen kahden vuosikymmenen aikana. Päinvastoin, Suomen ja Euroopan turvallisuuteen kohdistuu haasteita, joihin vastaaminen edellyttää kansallisten järjestelyjen lisäksi entistä enemmän yhteistyötä kumppaniemme kanssa.

Hallitus on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossaan linjannut keskeiset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet. Niiden mukaan Suomi tekee ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan kansallisiin etuihinsa perustuen valintoja, jotka edistävät Suomen turvallisuutta ja hyvinvointia.  Suomi edistää aktiivisesti lähialueensa turvallisuuspoliittista vakautta. Suomi ei voi eikä halua eristäytyä. Nämä hallituksen linjaukset kestävät myös brexitin.

Suomi onkin pyrkinyt määrätietoisesti vahvistamaan EU:ta turvallisuusyhteisönä. Yksi esimerkki aktiivisuudestamme oli Ranskan presidentti Hollanden kanssa kaksi viikkoa sitten julkistamamme julkilausuma. Tarvitsemme tiiviimpää puolustusyhteistyötä jäsenmaiden kesken ennen kaikkea eurooppalaisten puolustusresurssien ja materiaaliyhteistyön kehittämiseksi.

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on ollut tähän saakka ennen kaikkea kriisinhallintaa maailman kriisipesäkkeissä. Nyt huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän eurooppalaisten turvallisuudentunteen vahvistamiseen. Jatkossa yhteistyötä on lisättävä muun muassa sotilaallisten voimavarojen kehittämisessä, puolustusteollisuudessa ja -tutkimuksessa sekä hybdriuhkiin varautumisessa.

On selvää, että Ison-Britannian kansanäänestyksen tuloksella on vaikutuksia myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Useat vaikutukset ovat kahdensuuntaisia. Suomen selonteossa linjattujen tavoitteiden täysimittainen saavuttaminen vaatii vaikutusten pidemmän aikavälin arviota ja etujemme puntarointia eri tilanteissa.

 

Ärade talman,

Finland respekterar resultatet av folkomröstningen i Storbritannien. Förhandlingarna om utträde mellan EU och Förenade kungariket tar kanske ett par år. Storbritannien är även i framtiden en nära partner till EU och Finland, och det avtal som förhandlas fram med Storbritannien måste trygga vår exportledda ekonomis intressen. EU 27 fortsätter att utveckla unionen med betoning på en stärkt ekonomi, sysselsättningen och bättre lagstiftning.

 

Arvoisa puhemies!

Keskustelimme Eurooppa-neuvostossa myös siitä, miten tästä eteenpäin. Kiteytettynä voisi todeta, että emme tarvitse uusia julistuksia tai ohjelmia, vaan komission nykyinen työohjelma on hyvä. Se pitää sisällään niin työpaikkojen luomisen ja kasvun edistämisen, paremman sääntelyn, turvallisuuden tuottamisen kuin ulkoisen toiminnan tehostamisen. Pikemminkin tarvitsemme yhtenäisyyttä, parempaa toimeenpanoa ja selkeämpää viestintää.

Haastoin myös EU-johtajat säätämään ajatukset kriisimoodista kehittämiseen moodiin. Brysselin on pystyttävä parempaan, samoin Suomen. Suomi ei kuitenkaan järjestä kansanäänestystä EU-erosta. Meidän paikkamme on selvä. Ei valiteta, vaan vaikutetaan.

Puhe Keitele 35 vuotta -juhlaseminaarissa ja Kemijärven yksikön avajaistilaisuudessa 17.6.2016

Maanantai 20.6.2016 klo 13:54

(muutosvarauksin)Arvoisat kutsuvieraat!

Hyvät yhtiön edustajat ja kemijärveläiset!

Olemme nyt kokoontuneet tänne Kemijärvelle Keitele Lappi Timberin tiloihin juhlistamaan Keitele Groupin 35-vuotisjuhlaa ja uusien tuotantolaitosten vihkiäisiä. Minua on arvosteltu siitä, että puolustan hajautetun yhteiskunnan rakentamista. Minua on vaadittu kertomaan onnistuneita esimerkkejä hajauttamisesta. Niitä ei tarvitse keksiä. Tämä investointi on siitä hyvä esimerkki. Investointi on tehty lähelle luonnonvaroja ja täällä on osaavat ja motivoituneet tekijät.

Vierailin Keiteleen sahalla viime vaalikaudella. Silloin jo noteerasin Keitele Groupin vakavaraiseksi ja hyvin johdetuksi perheyhtiöksi. Yhtiö työllistää Suomessa yli 400 työntekijää. Kemijärven lisäksi tuotantoa on Keiteleessä ja Alajärvellä.  Kyseessä on Suomen toiseksi suurin yksityinen sahayhtiö. Te olette tähän mennessä valmistaneet 7 miljoonaa kuutiota sahatavaraa, myyneet tuotteita 1,85 miljardilla eurolla - joista valtaosa vientiin mm. Aasiaan, Japaniin ja Eurooppaan - sekä olette investoineet toimintaanne lähes 200 miljoonaa euroa. 

Keitele Groupin ansiosta puunjalostus on saatu elvytettyä Stora Enson entisen sellutehtaan tontilla.  Lappi Timber on aivan viime vuosina investoinut Kemijärvelle yhteensä 45 miljoona euroa.  Kemijärven vanhan sellutehtaan paikalle on noussut saman katon alle Suomen modernein saha ja erittäin edistyksellinen puutuotetehdas (Keitele Wood Products Oy:n liimapalkkitehdas). Uusinta teknologiaa sisältävä tehdaskokonaisuus käynnisti toimintansa viime vuonna.

Kemijärvellä metsäteollisuus on myötätuulessa. Tänne on suunnitteilla 700–800 miljoonaa euroa maksava sellutehdas. Se käyttäisi havupuuta jopa 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Uusi tehdas nousisi tälle samalle tontille. Se olisi kerrannaisvaikutuksineen huomattava piristysruiske koko Koillis-Lapin aluetaloudelle.

 

Arvoisat juhlavieraat,

Viime vuosi osoitti, että Suomi elää edelleen vahvasti metsästä. Metsäteollisuus vastasi Suomen viennin valopilkuista. Erityisen iloinen olen ollut metsäteollisuuden viime vuosien uusiutumiskyvystä, innovaatioiden ja patenttien määrästä sekä sitä kautta syntyneistä uusista puupohjaisista tuotteista ja markkinoista. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa biotalouden strategiaa.

Suomen talouden maisema on kirkastumassa. Tässä yhteydessä biotalous on avainasemassa ja samalla biotalous tarjoaa Suomelle edelläkävijän roolin koko Euroopassa. Valon kajoa tulee erityisesti biotalouden noususta.  Biotaloudessa alueellisina vetureina toimivat merkittävät uudet investoinnit. Kemijärvi on hyvä esimerkki siitä, että puunjalostus ja muu biotalous kasvaa nyt Suomessa vahvasti - hallitus haluaa ohjelmallaan tukea tätä kasvua.

Puuta käyttävän teollisuuden investointien toteuttaminen edellyttää lisääntyvää puun tarjontaa.

Kemijärvellä ja muualla Suomessa jo tehtyjen ja suunnitteilla olevien investointien myötä tarvitaan merkittävästi lisää puuta liikkeelle suomalaisista metsistä. Tämä on merkittävä mahdollisuus myös suomalaisille metsänomistajille. Pidän erityisen hyvänä esimerkkinä sähköistä puukauppapaikkaa, jonka perustivat puumarkkinaosapuolet yhdessä. Se on konkreettinen osoitus markkinaosapuolten kyvystä tehdä yhteistyötä kasvun vauhdittamiseksi ja toisaalta vahvasta tahtotilasta aikaansaada biotalouden kilpailukykyhyppyä digitalisaation keinoin.  Tätä yhteistyötä tarvitaan nyt Suomessa laajalla rintamalla.

Hallitus on tietoisesti asettanut kaikkia toimijoita vahvasti haastavan 15 milj. kuutiometrin puunkäytön lisätavoitteen. On tärkeää konkreettisin keinoin varmistaa sen tavoitteen toteutuminen. Edistämme yrittäjämäistä metsätaloutta toimilla, jotka nostavat metsätilojen keskikokoa ja vauhdittavat myös metsätilojen sukupolvenvaihdoksia. Vahvistamme puun tarjontaa myös metsätietojärjestelmää ja sähköisiä palveluja kehittämällä. Nämä mahdollistavat kasvavasti puun liikkeelle lähtemisen.

On tärkeää, että teemme tulevaisuutta, jossa metsien aktiiviseen, kestävään ja kasvavaan talouskäyttöön kannustetaan kokonaisvaltaisesti. Näin toimien vahvistamme puun tarjontaa huomattavasti kasvavan puun kysynnän vastapainoksi, mikä on edellytys kaikelle puun käytön lisäämiselle. Kaikki metsänomistajat on nyt saatava biotalouden kasvuun aidosti mukaan.

Investointien lisääminen on hallituksemme politiikan keskiössä. Suomi tarvitsee investointeja ja investoinnit yrityksiä, jotka kehittävät hankeideoita ja toteuttavat ne. Suomi ja koko Eurooppa kärsii edelleen investointien liian matalasta tasosta ja talouden hitaasta uudistumisesta.

Merkittäviä biotaloutta edistäviä toimenpiteitä ovat puurakentamisen edistäminen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä purkamalla, metsäteollisuuden investointien ja mekaanisen metsäteollisuuden edistäminen sekä biotalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat. 

Kansallisen kasvurahoituksen rinnalla EU:n strategisten investointien rahasto ESIR on hyödynnettävä maksimaalisesti. Pankkien omien pääomien vaatimusten kiristyminen on viime aikoina kaventanut yritysten mahdollisuuksia riskirahoitukseen. Biojalostamohankkeista Äänekosken biotuotetehdas on jo saanut myönteisen ESIR -rahoituspäätöksen.

Hyvät kuulijat,

Suomen talous kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan. Vielä vuosi sitten olimme talouskasvulla mitattuna yksi euroalueen heikoimpia. Nyt kasvumme on samassa vauhdissa Saksan kanssa. Käänne on siis tapahtumassa.

Tällä hetkellä kasvun taustalla on ennen kaikkea yksityinen kulutus ja asuntorakentaminen. Työllisyys seuraa talouskasvua pienellä viiveellä. Syksyllä voimme kuulla jo parempia uutisia myös työllisyyden kehityksestä. Työllisyyden parantaminen ja työttömän saaminen töihin on hallituksen ykköstavoite. Nyt pitäisi vielä saada vienti vetämään - vasta silloin kasvu on terveellä pohjalla.

Metsä- ja muun teollisuuden kasvu- ja toimintaedellytyksiä pyritään ryydittämään myös yritysten kustannuskilpailukykyä vahvistavilla toimilla, paikallista sopimista edistämällä sekä työmarkkinoiden toimintaa tehostamalla.  Olemme viime vuosina jääneet pahasti jälkeen keskeisimmistä viiteryhmistämme, muista Pohjoismaista ja Saksasta, tärkeillä talouden mittareilla. Yhteiskuntasopimuksella saavutamme Ruotsin ja Saksan yksikkötyökustannuksia.

Yhteiskuntasopimus on aidosti historiallinen. Samanlainen ratkaisu ei ole aiemmin meillä, eikä juuri muuallakaan Euroopassa onnistunut. On myönteistä, että Suomessa pystytään poikkeuksellisessa tilanteessa sopimaan ja asettamaan yhteinen etu muun edelle.

Yhteiskuntasopimus helpottaa yritysten vientiä, parantaa niiden kannattavuutta ja kykyä työllistää. Sopimuksen on arvioitu tuovan 35 000-45 000 uutta työpaikkaa. Nyt on syytä odottaa, että investoinnit kääntyvät nousuun. Luotankin yhteiskuntasopimuksen purkavan investointisumaa. Samalla yhteiskuntasopimus nostaa henkistä ilmapiiriämme pois apatian tilasta ja vapauttaa luovuuttamme. Myönteisillä uutisilla on tapana vahvistaa toisiaan.

 

Arvoisat juhlavieraat,

Ollaan rohkeita, investoidaan, rakennetaan vahvuuksien varaan, ollaan ketteriä ja innovatiivisia, toimitaan älykkäästi ja energiatehokkaasti ja tiivistetään yhteyksiä maailmalle. Näinkin voisi kuvata hallituksen visiota Suomesta 2025.

Näillä sanoilla tuon valtioneuvoston puolesta tervehdyksen ja sydämelliset onnentoivotukset Keitele Groupin tuotantolaitosten vihkiäisjuhlaan.

Puheenjohtaja Juha Sipilän puhe puoluekokouksen pääjuhlassa 12.6.2016

Sunnuntai 12.6.2016 klo 14:16

(muutosvarauksin)

Keskusta on kertomus Suomen kehittämisestä

Hyvät keskustalaiset, arvoisa puoluekokous

Keskustalainen kansanliike täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Itsenäinen Suomen tasavalta saavuttaa ensi vuonna 100 vuoden iän.  Näiden asioiden ajoitus ei ole sattumaa. Kaikki alkoi jo vuoden 1865 – 1866 suurista uudistuksista. Silloin luotiin kunnalliselle itsehallinnolle, kansakoululle, elinkeinovapaudelle ja suomen kielelle tasavertainen asema hallinnossa.

Vuoden 1906 äänioikeusuudistuksessa naiset ja myös kaikki miehet saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. Suomi näytti suunnan maailmalle. Meistä tuli kansanvallan ja tasa-arvon edelläkävijöitä, mistä voimme olla edelleen ylpeitä. Uudistuksen seurauksena ihmiset ryhmittyivät puolueiksi sen mukaisesti, mitä yhteiskunnallisia kysymyksiä he pitivät tärkeinä.

Santeri Alkio ja Kyösti Kallio kumppaneineen perustivat maalaisliitot, kaksi puoluetta, jotka vuonna 1908 yhtyivät yhdeksi. Ensimmäinen palvelus, jonka tämä kansaliike Suomelle teki, oli hallitusmuoto. Maalaisliitto taisteli tasavallan puolesta yhdessä edistysmielisten nuorsuomalaisten kanssa. Tasavallan puolustaminen vaati kansanvaltaista ja tulevaisuuteen katsovaa vakaumusta. Siinä asetuttiin omaa eliittiä vastaan, eikä välitetty Euroopan suurvalta-asetelmista.

Suomi pääsi rauhallisen kehityksen aikaan noiden kipeiden vaiheiden jälkeen. Silloin Santeri Alkio kirjoitti periaateohjelman johdantoon puolueen olevan ”se kaivattu keskustapuolue”, jota ristiriitojen repimä kansakunta tarvitsee. Tässä varhaisessa vaiheessa näkyy jo se, että Maalaisliitto ei ollut etu- eikä intressipuolue. Se näki maan yhteisen edun ja rakensi siltoja jakolinjojen yli. Kyse oli myös vuoden 1918 haavojen ymmärtämisestä ja hoitamisesta.

Keskustalaisella, kansakuntaa yhdistävällä otteella, on tähän päivään asti ulottuva vaikutus. Keskustalainen toimintatapa tarkoittaa yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan ristiriitojen ymmärtämistä ja toimintaa niiden ratkaisemiseksi. Politiikassa ratkaisujen on oltava sellaisia, että kukaan ei putoa tyhjän päälle työttömyyden, osattomuuden tai sairauden takia. On siis ymmärrettävä muutos ja muunnettava se kaikkia koskevaksi myönteiseksi mahdollisuudeksi.

Keskusta on osannut Suomen historian vaiheissa valita koko isänmaan etua palvelevan tien. Näistä kouriintuntuvia esimerkkejä ovat vaikkapa torpparivapautus tai taistelu tasavaltaisen hallitusmuodon puolesta. Listaa voisi jatkaa koko maan teollistumisella, jokaisesta lapsesta maksettavalla lapsilisällä, 1960-luvun peruskoulu- ja kansanterveysuudistuksilla, korkeakoululaitoksen hajauttamisella kaikkiin maakuntiin 1970-luvulla, 1990-luvun vaihteen suuren laman hoitamisella, EU-jäsenyydellä sekä tuoreimpina maakuntauudistuksella ja yhteiskuntasopimuksella. Kaikissa näissä tapauksissa olemme valinneet menneisyyden sijasta tulevaisuuden, paikoillaan pysymisen sijasta edistyksen, kansakunnan sosiaalisen hajoamisen sijasta yhteisvastuun.

Keskustassa näemme, että vastuullisen toimijan on nähtävä helppojen voittojen ja mielikuvien yli. Keskusta on uudistaja ja edistyksen lipunkantaja.  Moni uudistus osoittautuu oikeaksi vasta jälkikäteen. Niillä hetkillä kun uudistuksia tehdään, ei arvostelusta ole pulaa.

Edistyksen lippua Keskusta osoitti jälleen eilisillä valinnoillaan. Luultavasti kaikkien aikojen ennätys alle 30-vuotiaita valittiin vastuutehtäviin. Uusi sukupolvi marssi esiin ryminällä. Seinäjoelta lähtee vahva jatkuvuuden ja ylisukupolvisuuden viesti. Olen aina pitänyt tärkeänä sitä, että tiimeissä on sopiva sekoitus nuoruuden intoa ja idealismia sekä kokemuksen mukanaan tuomaa realismia.

Hyvät aatesisaret ja –veljet,

Tämän hallituskauden yksi merkittävimpiä uudistuksia, jolla rakennetaan tulevaisuutta, on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus. Muissa Pohjoismaissa maakuntauudistus tehtiin jo 1860-luvulla ja asia on hyväksi koettu. Syy siihen, miksi meillä ei siihen menty, oli asemamme suuriruhtinaskuntana, osana Venäjän imperiumia. Jokaista maakuntaa johti hallinnollisesti kuvernööri, joka puolestaan oli kenraalikuvernöörin alainen ja koko rakennetta johdettiin Pietarista.

Kun K. J. Ståhlberg kirjoitti Suomen perustuslain, hän kirjasi perustuslakiin mahdollisuuden valtion ja kuntien välissä olevista itsehallintoalueista. Tätä asiaa käsitteli jo 1920-luvulla työskennellyt maakuntakomitea. Sen jälkeen maakuntahallinto on pompahdellut politiikan kentällä ikuisuuskysymyksenä.

Kun eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti kahden epäonnistuneen sote-yrityksen jälkeen, että sote-ratkaisun tulee perustua suoraan kansanvaltaan ja itsehallintoon, tuli poliittiseksi tosiasiaksi, että ratkaisuun oli soten ohella otettava mukaan muu maakunnallinen tehtävärepertuaari, mukaan lukien valtion aluekehitystehtävät.

Maakuntauudistus tarkoittaa sitä, että Suomeen syntyy 18 tapaa kehittää alueita. Syntyy erilaisia tapoja tehdä asiat oikein. Tämä luo uutta dynamiikkaa, maakunnat erikoistuvat ja erilaistuvat ja niiden välille syntyy sekä kilpailua että luontaista työnjakoa. Tämä on tulevaisuutta. Uudistus mahdollistaa kunkin alueen voimavarojen entistä paremman hyödyntämisen. Maakuntavaalit käydään koko maakunnan kattavilla poliittisilla ohjelmilla.

Hyvät ystävät,

Keskustaa on arvosteltu siitä, että tavoitteenamme on hajautettu, monikeskuksinen yhteiskunta eli syvän työnjaon yhteen kytkemä Suomi. On arveltu, että emme tunne ajan merkkejä, että yhteiskunta-analyysimme on väärä.

Yrittäjänä sain herätyksen tähän asiaan melkein 15 vuotta sitten. Amerikkalainen asiakas teki kaupat sillä ehdolla, että työ tehdään Kajaanissa. Heillä oli tiedossa, että maailman paras radiokanavaosaaminen oli yrityksen monista toimipisteistä juuri Kajaanissa. Mietin silloin, että jos asiakas vaatii palvelemaan heitä Kaliforniaan juuri Kainuusta, miten on mahdollista, että emme pysty itse rakentamaan omaa yhteiskuntaamme samalla periaatteella - hajautetusti.

Se desentralisaatio, jota keskusta aatteellisesti tavoittelee, on moderni, näköpiirissä olevan tulevaisuuden Suomi. Sellainen Suomi, jossa valta ei keskity yksiin käsiin tai yhteen voimakeskukseen. Sellainen Suomi, joka noudattaa parlamentarismia. Sellainen Suomi, jossa vallan kolmijako-periaate toteutuu. Sellainen Suomi, jossa koko maata kehitetään ja jossa myyttinen kaupunki ja myyttinen maaseutu eivät ole toistensa vastakohta. Tällaisessa Suomessa toteutuu maakuntaitsehallinto.

Tällainen Suomi on sivistyssanalla sanoen resilientti eli se selviytyy kaikissa mahdollisissa tulevaisuuksissa. Tällainen monikeskuksinen Suomi pystyy yhdistämään korkean osaamisen, digitaaliset verkot ja ja biotalouden. Tällaisessa Suomessa on yhteisvastuuta ja joustavuutta niin, että aina joku yritys pystyy tarttumaan maailmantalouden mahdollisuuksiin. Tällaisessa Suomessa toteutuu sekä kansalaisten vapaus että yhdenvertaisuus.

On aina haitallista, jos maahan mahtuu vain yksi totuus. Tällä hetkellä Suomessa ei ole luvallista arvioida tai arvostella keskittymistä eikä sitä, mikä rooli valtiolla on tarpeettoman keskittymisen vauhdittajana. Meidän pitäisi ymmärtää varoa yksipuolista asennemaailmaa. Asenteellisen torjunnan sijaan pitäisi pikemminkin pyytää hajakeskitetyn, verkostomaisen yhteiskunnan kannattajia kertomaan vaihtoehdoistaan enemmän ja perustelemaan niitä. Siihen keskusteluun Keskusta on valmis. Jos jotain historia osoittaa, niin sen, että yhteiskunta, jossa on lukuisia kehityksen pisteitä, menestyy – me uskomme siihen vahvasti.

Hyvä keskustaväki,

Edellä puhuin siitä, miten keskustaa on aina tarvittu maan vaikeimpien ongelmien ja haasteiden ratkaisuun. Tällä kertaa pöydillämme on kolminkertainen ongelma. Näitä ongelmia ovat maailmantalouden rakennemuutos, puutteellinen hintakilpailukykymme ja ikärakenteemme. Näihin pulmiin ei vastata pysymällä entisessä. Niitä ei voi sysätä sivuun. Eikä niihin vastata suhdannepolitiikalla eli velkaantumista jatkamalla. Nämä kolme ongelmaa ovat talouspoliittisia, joihin vastataan vain uusilla talouspoliittisilla keinoilla tai reformeilla. Niin tylsältä kuin asia kuulostaakin, hyvä talouspolitiikka on parasta köyhän asian puolustamista. Talouspolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa, kuten presidenttiehdokkaamme Matti aamulla tiivisti.

Olen vakuuttunut siitä, että Santeri Alkio ei peittelisi maan ongelmia. Hän ei uskottelisi, että rakenteelliset ongelmat olisivat ratkaistavissa valtionvelkaa lisäämällä. Kun rahaa ei ole, sitä ei ole. Alkio pohtisi maailmantalouden suuntaa. Hän esittäisi radikaaleja ja toimivia ratkaisuja Suomen ongelmiin.

Meillä on parhaillaan menossa periaateohjelman valmistelutyö. Siinä kirjoitetaan auki tämän ajan tulkinta siitä, mitä on keskustalaisuus. Periaateohjelmasta tunnistamme itsemme ja sillä näemme eteenpäin. Se kertoo myös muille ytimekkäästi, mistä keskustalaisessa politiikassa on kysymys. Keskusta on sopimus siitä, miten toisiamme kohtelemme ja mihin yhdessä pyrimme.

Hyvät naiset ja herrat,

Samalla tavalla Suomi on sopimus tasavallasta ja oikeusvaltiosta. Suomi ei ole yhtä kieltä, samaa genetiikkaa, eikä yhdelle sukupolvelle osunut lottovoitto. Suomi on sopimus siitä, että järjestämme maamme olot niin, että jokainen voi kehittää kykyjään ja lahjojaan palvelemaan yhteiskuntaa. Suomi on meille yhteinen kansalaiskoe, josta selviämme yhdessä.  

Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden teema on Yhdessä. Suomen satavuotias tarina on sellainen, jota voi ylpeänä maailmallakin kertoa. Se sisältää vaikeat ja dramaattiset vaiheensa, mutta myös pienen kansakunnan voimanponnistukset ja harvinaislaatuisen vakaan demokraattisen kehityksen. Juhlavuosi katsoo menneen lisäksi myös nykyisyyteen ja tulevaan. Sen moni-ilmeisellä vietolla pyritään vahvistamaan suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja löytämään uusia aihioita tulevaisuuden menestykselle. 

Keskusta on hieno tarina. Suomi on hieno tarina. Jatketaan näitä yhdessä seuraavalle vuosikymmenelle. Tähän työhön kutsun teitä kaikkia.

Näillä ajatuksilla haluan vielä kerran kiittää teitä kaikkia muistorikkaasta puoluekokouksesta, ja toivottaa päätösjuhlan jälkeen kaikille turvallista kotimatkaa.

                           

 

Seinäjoen puoluekokous poliittinen linjapuhe 11.6.2016

Lauantai 11.6.2016 klo 10:30

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä

 (muutosvarauksin)

 

Hyvät keskustalaiset, aatesiskot ja –veljet,

arvoisat kuulijat

Keskusta lupasi vaaleissa laittaa Suomen kuntoon, uudistaa Suomen. Kerroimme ihmisille, että edessä on kovia päätöksiä ja hikinen urakka. Velkaa ei siirretä enempää tulevien sukupolvien maksettavaksi.

Nyt Suomi uudistuu. Keskusta on yhteiskuntamme uudistavin voima ja edistyksen edelläkävijä.  Aateisämme Santeri Alkio on todennut muutoksesta seuraavasti:

Edistyksen täytyy joskus kulkea ”raunioiden läpi, vanhaa murskaten ja sulattaen. Kaikki sivistystaistelu tarkoittaa vanhan, yli-ikäisen hävittämistä ja uuden luomista”.

Santeri Alkio on minulle ennen kaikkea intohimoinen yhteiskunnan uudistaja. Yhteiskunnassa on paljon sitä henkeä, että mihinkään ei voi koskea, mikään ei saa muuttua tai että kaikki on säilytettävä ennallaan. Se ei ole alkiolaisuutta. Keskusta on nimenomaan aatteen ja Alkion lähtökohdista hengittävä uudistuspuolue. Pidetään huoli siitä, että Keskusta myös pysyy uudistuspuolueena.

Vaalien jälkeen laadimme strategisen hallitusohjelman ja luovuimme tolkuttoman pitkistä, yksityiskohtaisesti ohjelmista. Jo ennen vaaleja Keskusta esitteli strategiset tavoitteet Suomen uudistamiseksi ja lupasimme maan johtamiseen muutosta: hallituksen on oltava pienempi, johtamistavan kollegiaalinen ja ohjelman strateginen. Sanoimme, että hallituksen on keskityttävä suuriin asioihin ja tehtävä ne kunnolla.

Keskustan vaaliohjelmasta tuli hallitusohjelman runko. Valmistelimme vaaliohjelman huolella.  Esimerkiksi yhteiskuntasopimus ja kotikunta-maakuntamalli ovat siirtyneet meidän vaaliohjelmasta suoraan hallitusohjelmaan. Keskusta esitti velaksi elämisen lopettamista, biotalouden vauhdittamista koko maassa, hiilen mustasta energiapolitiikasta luopumista, omaishoidon kuntoon laittamista, lapsiperheille parempia kotipalveluita, byrokratian ja normien järjestelmällistä purkamista, yrittäjyyteen ja työllisyyteen kannustavaa verotusta, jättiloikkaa koulujen digitaalisiin oppimisympäristöihin, kokeilujen käyttöönottoa sekä ylipäätään digitalisaation vauhdittamista kaikilla alueilla. Esitimme liikennehankkeiden rahoittamiseksi uutta välinettä, Valtion Infra Oy:tä. Vaadimme liikenneväylien korjausvelkaa pienennettäväksi.

Lupasimme laittaa valtion taseen töihin yritysten kasvurahoituksen helpottamiseksi. Loimme vaaliohjelmassa päätöksenteolle periaatteet, jotka täytyy pitää takaraivossa päätöksenteon vaikutuksia arvioidessa: teollisuuden rasitusta ei saa ainakaan lisätä ja kokonaisveroastetta ei saa nostaa.

Nämä vaaliohjelmamme tavoitteet lukevat nyt hallitusohjelmassa.  

Äänestäjät tiesivät myös, että joudumme tekemään kipeitä päätöksiä. Säästämään jouduttiin hieman enemmän kuin vaalien alla arvioimme ja toivoimme. Keskustan vaaliohjelmassa oli valtiontalouden leikkauksia noin 2 miljardia ja kuntien talouden tasapainottamista miljardilla. Vaaliohjelman tekemisen jälkeen taloustilanne arvioitiin vielä heikommaksi. Ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa tarkasteltiin koko julkista taloutta. Emme halunneet enää siirtää valtion ongelmia kuntien hoidettavaksi.

Kilpailijamme väittävät, että hallituksen päätöksistä ei puolueena tunnista keskustaa. Minun vastaukseni tähän on se, että he eivät tunne keskustaa. Pitkäaikainen keskustavaikuttaja, ex-päätoimittaja Kari Hokkanen kannusti eilen kiitospuheessaan Keskustan ministeriryhmää ja antoi voimakkaan tukensa leikkauksille ja uudistuksille siteeraamalla Alkiota. Alkion mukaan ”kansantaloudessa vallitsevat aivan samat lait kuin yksityistaloudessa. Jos jonkun kansan kulutus on suurempi kuin tuotanto, menee sen talous rappiotilaa kohti”.

Oma rautalankamallini keskusta-aatteen ytimestä tapahtuu kolmion avulla: ihmisyys, kestävä talous ja realistinen luontosuhde.

Ihmisyys: Yhteisöllisyys, toisista huolehtiminen ja välittäminen, oma vastuu, sivistys sekä jokaisesta kodista mahdollisuus kouluttautua tohtorin hattuun saakka ovat keskustalaisuuden ydintä. Ihmisyyttä on myös se, että pidämme sydämen lämpimänä heitä kohtaan, jotka pakenevat hätää ja vaino.

Kestävä talous: Köyhän asian hoitaminen on ennen muuta valtiontaloudesta huolehtimista. Velaksi elämisen on loputtava ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen edellyttää rohkeita uudistuksia. Taantumuksellisuus ja pysähtyneisyys eivät ole keskustalaisuutta.

Realistinen luontosuhde: Tällä tarkoitan toisaalta ymmärrystä sopeutua kulutuksessa luonnon vuotuisen kasvun rajoituksin, mutta toisaalta hyväksyntää vuosikasvun hyödyntämiselle.  Tätä kuvaa myös keskustalaisuuden ytimessä oleva periaate, että tila jätetään paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.

Hyvä puoluekokousväki,

Seitsemän laihaa vuotta on takana. Nyt näyttää paremmalta.

Helsingin Sanomat julkaisi viime sunnuntaina kyselyn, jossa kuudestakymmenestä ekonomistista jopa 94 prosenttia arvioi, että taantuma on ohi ja pohja on nähty. Suomi nousee. 

Suomen talous kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan. Vielä vuosi sitten olimme talouskasvulla mitattuna yksi euroalueen heikoimpia. Nyt kasvumme on samassa vauhdissa Saksan kanssa.

Tällä hetkellä kasvun taustalla on ennen kaikkea yksityinen kulutus ja asuntorakentaminen. Kulutusta ja rakentamista on omalta osaltaan tukeneet ihmisten kokeman epävarmuuden vähentyminen työpaikan säilymisestä. Kyse on hyvästä kierteestä, jossa epävarmuuden vähentyminen rohkaisee kuluttamaan. Tämä puolestaan luo uusia työmahdollisuuksia nyt työttömänä oleville ihmisille.

Työllisyys seuraa talouskasvua pienellä viiveellä. Syksyllä voimme kuulla jo parempia uutisia myös työllisyyden kehityksestä. Työllisyyden parantaminen ja työttömän saaminen töihin on hallituksen ykköstavoite.

Talouskasvun seurauksena vähenevä työttömyys on tärkeää talouden kannalta, mutta ennen kaikkea myös inhimillisesti. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut jo pitkään kasvussa. Nopeutuva talouskasvu on ehdottomasti paras keino estää pitkittyminen ja siten torjua riski syrjäytymisestä.

Työllisyyttä parantaa myös eilen maaliin saatu yhteiskuntasopimus. Sen arvioidaan luovan 35 000 – 45 000 uutta työpaikkaa. Sopimusyhteiskunta näytti tässä voimansa. Kovin harvassa maassa pystytään sopimaan yhdessä tällaisesta kilpailukykyloikasta. Sopimus syntyi vielä seitsemän kuukautta etuajassa. Suuri kiitos tästä neuvottelijoille! Tällaista piristysruisketta Suomi juuri tarvitsee.

Suomen vienti on ollut pitkään vaikeuksissa. Vaikka uudet ideat ja tuotteet ovat viennin pitkän aikavälin menestyksen resepti, ainoa nopeasti vaikuttava lääke on kustannusten alentaminen. Tästä syystä yhteiskuntasopimus on erittäin tärkeä Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle. Sopimuksella kuromme kiinni merkittävästi Saksan ja Ruotsin kilpailukykyetua. Samalla luomme vakaan ja ennustettavan näkymän yrityksille. Tämä kannustaa yrityksiä entistä enemmän investoimaan Suomeen.

Hyvät aatesisaret ja -veljet,

 Maatalous on ollut kauan vaikeuksissa erityisesti tilojen huonon kannattavuuden ja EU-sanktioiden takia. Tilanne on kestämätön sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Hallitusohjelmassa sitouduimme ruoantuotannon kannattavuuden nostamiseen ja kauppataseen parantamiseen 500 miljoonalla eurolla elintarvevientiä lisäämällä.

 Haemme ratkaisuja tilojen akuuttiin rahoituskriisiin valtion takauksilla ja laina-aikoja jatkamalla.

 Pyrimme konkreettisin toimenpitein edistämään biokaasun käytön lisäämistä. Se päivä ei ole enää kaukana, kun tilan biokaasulla kuljetaan omavaraisesti. Jotkut tekevät siitä myös sähköä ja lämpöä.

Hyvä puoluekokousväki,

Yksi asia on yllättänyt minut positiivisesti. EU:n ja muiden kansainvälisten asioiden hoito on ollut todella mielenkiintoista. Kreikka, maahanmuutto kuin muut neuvottelut ovat olleet antoisia ratkaisukeskeiselle ihmiselle.

Suomen EU-politiikkaa ohjaavat periaatteet ovat aktiivisuus, käytännönläheisyys ja ratkaisuhakuisuus. Keskitymme ratkaisemaan eteen tulevia käytännön ongelmia.  Olemme hakeneet toimivia ratkaisuja Eurooppaan kohdistuneeseen muuttoliikkeen hallintaan, neuvotelleet Iso-Britannian EU-suhteesta ja vakauttaneet euroaluetta Kreikka-päätöksillä.

Jäsenmaat ja unionin toimielimet ovat yhdessä hakeneet kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään vahvistamaan unionin yhtenäisyyttä, toimintakykyä ja kansalaisten luottamusta. Paljon on vielä työtä edessä. Unionin on lunastettava kansalaisten luottamus tulosten kautta. Seuraavan kerran sitä mitataan Iso-Britanniassa kahden viikon päästä

Euroopan unioni asialista on paljon laajempi kuin miltä kriisien valossa näyttää. Suomi painottaa kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden vahvistamista, sisämarkkinoiden kehittämistä etenkin digitaalisten sisämarkkinoiden ja palvelujen aloilla, vapaakaupan edistämistä sekä yhteisen ilmasto- ja energiapolitiikan vahvistamista.

Olemme talous- ja rahaliiton jäsenenä sitoutuneet edistämään euroalueen vakautta. Tavoitteenamme on sääntöperusteinen ja vakaa euroalue, jossa jokaisella jäsenvaltiolla itsellään on ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan.

Euroopan unioni on Suomelle keskeinen turvallisuusyhteisö. EU:n on jatkettava päättäväisesti toimia terrorismin torjumiseksi, hybridiuhkiin vastaamiseksi ja yhteisen puolustusyhteistyön syventämiseksi.

Suomi tavoittelee nykyistä vähemmän, mutta parempaa ja kevyempää EU-sääntelyä. Tämä on Keskustalle avainasia. Olemme pitäneet sääntelyn toimivuutta aktiivisesti esillä unionissa ja se on saanut vahvan painoarvon komission ohjelmissa.

Hyvä keskustaväki

Olen haastanut Suomea uudistumaan talouden hoidossa, olen kannustanut suomalaisia uudenlaiseen tekemisen meininkiin. Paikalleen ei saa jähmettyä, sillä silloin puutuvat jalat, ja uudelleen liikkeelle lähteminen on kovin kankeaa ja hidasta.

Katseemme täytyy olla aina suunnattu eteenpäin - myös asioissa, joissa vaalimme jatkuvuutta. Tällainen asia on esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Kenellekään ei ole enää uutinen, että toimintaympäristömme on muuttunut merkittävästi. Tällä hetkellä tärkein velvollisuutemme on ymmärtää tuon muutoksen merkitys Suomelle.

Pidän hyvin tärkeänä sitä, että näemme oman paikkamme viisaasti pitkässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa jatkumossa. Emme hötkyile, pidämme silmät auki. Tämä ei silti tarkoita sitä, että seisoisimme sokeina paikoillamme. Pidämme silmät auki ja olemme hereillä. Kirjasimme vuosi sitten hallitusohjelmaan, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka kuitenkin ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Tämä kirjaus on mielestäni edelleen erittäin hyvä ja toimiva.

Reilu kuukausi sitten julkistetussa asiantuntija-arviossa Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista todettiin, että Nato-jäsenyys olisi Suomen kaltaiselle maalle erittäin suuri päätös - todellinen vedenjakaja. Keväällä julkistetussa Nato-selvityksessä todetaan seuraavasti sotilaallisesta liittoutumisesta: Pohjimmiltaan kyse olisi suurstrategian muuttamisesta, joka vaatii huolellista harkintaa. Pienet maat eivät usein muuta ulkopolitiikkansa perussuuntaviivoja. Niille jatkuvuus on merkittävämpi asia kuin suurvalloille.”

Mahdollinen Nato-jäsenyyden hakeminen vaatisi erittäin huolellista harkintaa ja laajaa kansallista yksimielisyyttä. Pidänkin tärkeänä, että jos tällaisen päätöksen äärelle joskus edettäisiin, järjestettäisiin siitä puoluekokouskannan mukaisesti kansanäänestys. Tämä ei tarkoita sitä, että päätöksentekijät ulkoistavat vastuunsa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksentekijät ymmärtävät, että näin suuri päätös koskettaa meistä jokaista, niin nykyistä kuin tuleviakin sukupolvia.

Pidän itse tärkeänä sitä, että toimimme ulkopolitiikassa, kuten puhumme. Pohjoismaat ovat läheisin viiteryhmämme, joten meidän täytyy pitää siitä aidosti hyvää huolta. EU on tärkein turvallisuusyhteisömme, joten meidän täytyy puolustaa sen yhtenäisyyttä ja perusarvoja. Haluamme auttaa konflikteista kärsiviä ihmisiä, joten meidän täytyy löytää voimavaroja paitsi hädän lievittämiseen, myös konfliktien ennalta ehkäisyyn, kriisinhallintaan ja rauhanvälitykseen. Ymmärrämme arktisten asioiden suuren merkityksen Suomelle, joten meidän täytyy terävöittää toimiamme kotimaassa, Euroopassa ja maailmalla.

Uskomme vuoropuhelun voimaan, joten ylläpidämme vuoropuhelua. Haluamme edistää lähialueidemme vakautta, joten toimimme tavoilla, jotka edesauttavat sitä.

Hyvät ystävät,

Niin kuin te hyvin tunnette minut, olen taustaltani insinööri. Olin aikanani tekemässä näitä NMT-härpäkkeitä.

Ennen kuin tulin politiikkaan, minulla oli tapana kysyä päättäjiltä, mikä on sinun aikakautesi NMT-päätös. Yhteispohjoismaisen, maailman ensimmäisen automaattisen matkapuhelinverkon rakentaminen oli poliittinen päätös. Sen seurauksena Pohjoismaihin syntyi satojatuhansia uusia työpaikkoja. Se oli sen aikaista alustataloutta, minkä seurauksista Suomi nauttii tänäänkin.

Ajatelkaapa millainen visionääri Alkio oli. Hän osasi ennustaa sähköautojenkin tulevaisuuden todetessaan:

”Olen jo näkevinäni nykyisten raskaitten autojen sijasta … sähkövaunuja, jotka kulkevat sirosti, ääntelemättä, haisematta kuin ajatus..”

Minä puolestani olen näkemässä tämän hallituksen työlistalla useita ehdokkaita NMT-päätöksiksi, jotka voivat luoda uutta alustataloutta. Näitä ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sen ict-ratkaisut, liikennekaari ja Valtion Infra Oy. Biotalous on jo tätä aivan varmasti. Sitä voivat olla myös digitaaliset oppimisympäristöt tai e-hallinnon kehittäminen ja digitaalinen tiedonvaihto yli rajojen Viron kanssa. Lopulta se on meidän rohkeudestamme kiinni, mihin nyt aloitetut uudistukset voivat tulevaisuudessa viedä.

Tulin politiikkaan tekemään ratkaisuja, mutta myös muuttamaan poliittista kulttuuria. Alkio aika ajoin pelkäsi, että Maalaisliittokin ”menee sinne kuin puolueet yleensä: vain valtakilpailuun, vaalikilpailuun, kykykilpailuun, suunsoittokilpailuun. Ja silloin kun näin käy, pysähtyy kehitys.”

Näin ei saa käydä. Me emme mene tunkion tonkijoiden joukkoon. Emme saa tahallisesti ymmärtää väärin ja sotkea naapuripuolueiden viestejä. Se ei hyödytä ketään, eikä ole arvokasta politiikalle, kansanvallalle. Meillä kaikilla on sama yhteinen asia: Suomi kuntoon.

Vastuunkantajien on kestettävä välillä kohtuuttomaltakin tuntuvaa arvostelua. Pidän tärkeänä, että meidän on nähtävä vaikeiden päätösten yli. Pitää nähdä se tavoite, jota kohti mennään. Olemme pelastamassa hyvinvointiyhteiskuntaa. Nyt meitä mitataan teoilla: saadaanko päätökset tehtyä, ennen kaikkea toimeenpantua ja muuttuuko Suomen suunta. Merkkejä suunnanmuutoksesta näkyy jo nyt -  paljon aikaisemmin kuin uskalsin odottaa.

Rohkeus kannattaa. Muutosvastarinta ja pelko eivät vie asioita eteenpäin, mutta kun ne alkavat muuttua yhteen hiilen puhaltamiseksi, rupeaa tapahtumaan ja paljon. Uskon, että me keskustalaiset olemme valmiita muutokseen, toimimme rohkeasti ja kannamme edistyksen lippua myös siinä vaiheessa, kun muilla usko tulevaisuuteen horjuu.

Minulle, ministeriryhmälle, eduskuntaryhmälle ja varmasti myös teille vuosi on ollut raskas. Teidän tukenne on auttanut jaksamaan. Lämmin kiitos siitä. Toivottavasti koette meidän työmme luottamuksenne arvoiseksi! Lopuksi vielä varovaisesti muistuttaisin, että olen itsekin ehdolla.

Mielenkiintoista, jännittävää ja hyvää puoluekokouspäivää!

  

Vanhemmat kirjoitukset »