Vuosi 2016 on meille suomalaisille näytön paikka

Avoin ja positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään maailmaan ovat tehneet Suomesta ainutlaatuisen ja hyvän maan. Tämä henki meidän on löydettävä uudestaan, vaikka Suomen taloudessa jatkunut seitsemän vuoden alamäki, maailmanpolitiikan käänteet sekä pakolaistilanteen kriisiytyminen ovat synkistäneet henkistä ilmapiiriä myös meillä.

Suomi on selvinnyt koko Euroopan yllättäneestä pakolaiskriisistä kohtuullisen hyvin, vaikka poikkeukselliseen syksyyn on mahtunut ikäviäkin tapahtumia. Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia kriisin hoitoon osallistuneita viranomaisia ja vapaaehtoisia työntekijöitä. Olemme koko ajan tehostaneet toimintaamme, ottaneet oppia parhaista käytännöistä ja kaikki ovat toimineet kovan paineen alla kiitettävästi. Tilanne ei ole kuitenkaan ohi, vaan meidän on jatkettava toimia sekä EU:n tasolla että kotimaassa.

Uudistumiskyvystämme ei sen sijaan voi antaa kiitosta. Emme ole vuosiin kyenneet tekemään tarvittavia päätöksiä ja uudistuksia. Työmarkkinamme ovat jäykät eivätkä ne ole kyenneet lunastamaan euroon liityttäessä annettua vakuutusta sopeutumiskyvystä. Työttömien määrän kasvu on ollut ainoa keinoa sopeutua. Näin ei voi jatkua. Lisäksi EU:n määrittelemät alijäämäkriteerit ovat paukkuneet ja velkaantumisvauhtimme on ollut nopeaa. Näistä tosiasioista huolimatta hallitusta on syytetty liiallisesta synkistelystä.

Televisiopuheessani 16.9.2015 totesin, että ”Suomen valtio on velkaantunut melkein miljoona euroa tunnissa seitsemän vuotta – yötä päivää – pyhää arkea”. Luku on saatu summaamalla eduskunnan hyväksymien talousarvioiden alijäämät vuosina 2009 – 2014. Vuoden 2015 osalta on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta. Tällöin keskimääräiseksi tuntivauhdiksi seitsemän vuoden ajalle saadaan noin 950 000 euroa tunnissa. Se on hurjan paljon.

Nykyisen hallituksen aloittaessa oli itsestään selvää, että päätöksiä ei voitu enää siirtää ja tosiasiat oli viimeinkin pakko tunnustaa. Suomen ikääntymiskehitys on myös sellainen, että velaksi elämisen jatkuminen tällä vauhdilla ei ole kestävää talouspolitiikkaa eikä tulevien sukupolvien näkökulmasta oikeudenmukaista. Hallitus kääri hihat tällä periaatteella. Urakkana on 10 miljardin kestävyysvaje, jonka kuromiseksi tarvittavat päätökset tehdään tämän hallituskauden aikana. Ne ikävätkin hommat täytyy jonkun joskus tehdä.

Säästöpäätösten avulla julkinen talous vahvistuu noin neljällä miljardilla eurolla vuoden 2019 tasolla. Rakenteelliset uudistukset kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinta auttaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä myös noin neljällä miljardilla eurolla. Soten iso periaatelinjaus tehtiin marraskuussa ja kuntien tehtävien karsinnasta on tarkoitus päättää alkuvuodesta. Eläkeuudistus hyväksyttiin jo eduskunnassa. Viimeiset kaksi miljardia euroa kestävyysvajeesta hallitus tavoittelee kattavansa kilpailukykyä ja muilla työllisyyttä edistävillä toimilla. Mikäli tähän ei päästä, niin keväällä 2017 hallitus joutuu tekemään lisäsäästöjä ja veronkorotuksia.    

Tarvitsemme enemmän rohkeita päätöksiä ja uskoa Suomeen. Ensimmäisiä oikeansuuntaisia askeleita ollaan jo ottamassa. Äänekosken biotuotetehdas on merkittävä yksittäinen investointipäätös, joka toivottavasti osaltaan siivittää investoinnit uuteen kasvuun.

Suurten teollisten investointien lisäksi tarvitsemme yrittäjyyden henkeä, joka jalostaa osaamisemme taloudelliseksi menestykseksi. Elämme monella tapaa murrosaikaa, joka tarjoaa paljon myös taloudellisen menestymisen mahdollisuuksia.

Pariisin ilmastosopimus on tästä hyvä esimerkki. Sopimus luo aivan uusia mahdollisuuksia suomalaiselle puhtaan teknologian vientiyrityksille. Suomen edelläkävijyys ilmastotoimissa ja puhtaiden ratkaisujen kehittämisessä voi nyt kantaa tulosta aivan uudella tasolla, kun esimerkiksi Kiina, Intia, Brasilia ja monet muut vastaavat maat vasta vahvistavat omia toimiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  On pitkälti kiinni meistä suomalaisista itsestämme, kuinka suuren palan näistä valtavista markkinoista saamme.

Me suomalaiset pystymme merkittävästi parempaan kuin mitä juuri nyt saamme aikaan. Vuosi 2016 on meille kaikille näytön paikka. Kun luottamus Suomen talouteen ja sen kilpailukykyyn palautuu, talous lähtee kasvuun investointien vetämänä. Sisulla, sinnikkyydellä ja ratkaisuhakuisuudella selviämme tästäkin.

Kiitos palautteistanne ja hyvää uutta vuotta kaikille!

Juha Sipilä
pääministeri

Vuosi 2015 on kallistumassa kohti loppuaan. On aika hiljentyä ja katsoa kulunutta vuotta taaksepäin. Toiminnan ja päätösten arviointi on tarpeen itse kullekin.

Keskusta kävi eduskuntavaalit teemalla Suomi kuntoon. Tehtävä ei ole helppo, mutta sitä emme odottaneetkaan. Olemme edelleen sitoutuneita ja motivoituneita vastuunkantoon ja suomalaisten asioiden kuntoon laittamiseen yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa.

Suomella on useita mittavia ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii päättäväisyyttä ja vie myös aikaa. Kilpailukykymme on heikentynyt useita vuosia peräkkäin. Vienti ei vedä. Velkaantuminen jatkaa kasvuaan. Työllisyys ei lähde nousuun. Joudumme vaikeassa tilanteessa samanaikaisesti tasapainottamaan julkista taloutta, tekemään isoja rakenteellisia uudistuksia ja luomaan talouskasvulle edellytyksiä. 

Ratkaisut edellyttävät poikkeuksellisen vahvaa tahtoa ja yhteistyötä. Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen vaatii yhteen hiileen puhaltamista ja omista eduista tinkimistä. Yhteistyön kättä hallitus on useaan otteeseen tarjonnut työmarkkinaosapuolille. Tarjous on yhä voimassa. 

Lisäksi turvapaikanhakijoiden raju kasvu lisää ongelmien vaikeusastetta. Omat maahanmuuttoprosessimme eivät olleet ajan tasalla, kun kriisi alkoi, mutta syksyn mittaan olemme koko ajan tehneet uudistuksia ja nopeuttaneet prosesseja. Avun tarvitsijat saavat turvapaikan ja heidän kotoutumistaan meidän on edistettävä. Liian sinisilmäisiä emme saa kuitenkaan olla. Yhteiskunnan eheydestä on pidettävä kaikissa tilanteissa huolta. 

Talouden tasapainottaminen merkitsee väistämättä leikkauksia ja heikennyksiä. Mutta vaikea tilanteemme tarjoaa myös mahdollisuuksia. Asioita voidaan tehdä uudella tavalla. Suomalaiset ovat tunnettuja ratkaisukeskeisyydestään. Juuri vaikeina aikoina luoville ratkaisuille ja kokeiluille on tarvetta. Riskejäkin kannattaa joskus ottaa, sillä vanhoilla eväillä emme nyt pärjää. 

Leikkaaminen ja muut vaikeat ratkaisut eivät ole helppoja hallituksellekaan. Mietin niitä ihmisiä, joita päätöksemme koskevat. Heidän tuskansa on myös minun tuskaani. Asiat koskettavat. 

Silti tekemättä ei voi jättää. Silloin pettäisimme lupauksemme laittaa maan asiat kuntoon. Jos jättäisimme vaikeat päätökset tekemättä, emme voisi katsoa lapsiamme ja lastenlapsiamme silmiin.

Tukalissa paikoissa ihminen osaa arvostaa toisilta saamaansa tukea ja apua. Kiitos teille niistä monista terveisistä ja kannustavista viesteistä, joita olen saanut. Kiitos myös huolenaiheistanne ja kriittisistäkin huomioista. Niitä kumpiakin tarvitaan, jotta asioiden mittasuhteet pysyvät kohdillaan.

Joulu on hiljentymisen ja rauhoittumisen aikaa. Sitä me kaikki tarvitsemme. Tarvitsemme myös toinen toisiamme. Muistetaan läheisiä, yksinäisiä ja muita apua tarvitsevia. Se on todellista joulun sanomaa.

Kiitän teitä kaikkia kuluneesta vuodesta, toivotan rauhallista joulun aikaa ja onnellista vuotta 2016!

Juha Sipilä