Kuvagalleria

Dancers in Red

Tekniset tiedot

 • Merkki: Chevrolet El Camino, vm. -87
 • Moottori: 400 cid (6,5 l), remmiahdettu, automaatti vaihteet
 • Polttoaine: Puu, vaihtoehtoisesti bensiini
 • Polttoaineen kulutus: Puuta noin 40 kg / 100 km
 • Polttoainekustannus: 2 ?/100 km
 • Toimintamatka: Hieman yli 200 km/ tankillinen (mahd. ottaa nopeudesta riippuen 1300 km polttoaine mukaan)
 • Huippunopeus: yli 140 km/h
 • Oma paino ajokunnossa: ~ 2 000 kg
 • Kaasutinlaitteisto: Rakennettu 2007
 • Moottorin elektroninen ohjaus: Motec M800, sähköisesti ohjattu seoksen lamda-säätö, bensiinin ja puukaasun yhteiskäytön mahdollisuus, automaattinen kaasuttimen sytytys
 • Päästöt: Täyttää E4-normin katsastusmittauksessa puukaasulla

ekokortteli.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=x6168-5S9io

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Sisältölaatikko

Teksti tai HTML-koodi

Viimeisimmät

 • 13.1.2019 14:19Pääministeri Sipilä: Hallitus tukee Oulua kriisissäLue lisää »
 • 11.1.2019 18:48Pääministeri Sipilän lausunto Oulun seksuaalirikosepäilyihin liittyenLue lisää »
 • 31.12.2018 11:09Pääministeri Juha Sipilän uudenvuoden tervehdysLue lisää »

Blogin arkisto

Suomenmaa

Puhe eduskuntaryhmän kesäkokouksessa

Torstai 21.8.2014 klo 13:37

Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokous, Hyvinkää 21.8.2014

 (muutosvarauksin)

Hyvät kuulijat, hyvät edustajakollegat,

 

Lainsäädäntö ja normit on tarkoitettu suojaamaan ihmisiä, mutta jäykkinä ja liiallisina ne ovat usein muuttuneet järkevän toiminnan esteeksi. Olemme menneet liian pitkälle sääntelyssä: normeja ja byrokratiaa on purettava ja käytäntöjä tehtävä joustavammiksi. Tässä olemme kansalaisten kanssa täysin samaa mieltä.

 

Haastoin heinäkuussa kaikki puolueet byrokratiatalkoisiin. Keskusta on itse tarttunut toimeen. Kesän aikana olemme keränneet 101 konkreettista ehdotusta tarvittavista toimenpiteistä ja esimerkeistä. Tämä on vasta alkua normien purkamisessa ja hallinnon järkevöittämisessä.

 

Nostan tässä esiin muutamia työmme tuloksia. Monet ehdotuksista voivat tuntua pieniltä, mutta yksittäisen ihmisen tai yrityksen elämässä ne saattavat tuottaa kohtuutonta vaivaa ja myös kustannuksia. Ehdotukset eivät myöskään ole keskenään yhteismitallisia. Joidenkin kohdalla kyse on melko periaatteellisesta kannasta, jotkut taas ovat lähes valmiita toimeenpantaviksi.

 

Ihan ensimmäiseksi tulee luopua sellaisista uusista hankkeista, jotka lisäävät byrokratiaa. Lasten kotihoidontuen kiintiöittäminen ja lapsilisäleikkaus yhdistettynä monimutkaiseen verovähennykseen ovat enemmän hallintoa lisääviä kuin keventäviä.

 

Tarvitsemme Suomeen uutta työtä ja uusia yrityksiä. Siksi yrittäminen ja työllistäminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi. 

 

Aloittavan yrittäjän pitää saada netistä Y-tunnus sekä pääsy ennakonperintä- ja alv-rekisteriin ilmoitusmenettelyllä. Mikroyrittäjien kirjanpito on mahdollistettava tiliotepohjaisesti. Irtisanomiskorvauksen pitää voida toimia yrityksen alkupääomana ja ansioon sidottu työttömyyspäiväraha määräaikaisena starttirahana.

 

Kaavoituksen tarkoitus on mahdollistaa järkevä rakentaminen ja yhteiskuntasuunnittelu. Jäykät menettelytavat ja laajat valitusmahdollisuudet ovat kuitenkin johtaneet siihen, että kaavoitus on monesti muodostunut kehityksen jarruksi. Olemme tehneet monia ehdotuksia kaavoituksen järkeistämiseksi.  

 

Ehdotamme esimerkiksi, että viranomaisen valittamista toisen viranomaisen päätöksistä pitää rajoittaa. Pääviranomaisen pitää jo asian valmistelussa ja päätöksenteossa ottaa huomioon muiden viranomaisten lausunnot.

 

Asuntorakentaminen on tehty harvaan asutussa maassamme kalliiksi ja joustamattomaksi. Sekä kaupungeissa että maaseudulla tarvitaan uutta ajattelua. Pääkaupunkiseudulla on kysyntää pienistä asunnoista, mutta niitä ei saa rakentaa tarpeeksi asuntojen keskikokovaatimuksen vuoksi. Myös kaavamaiset autopaikkavaatimukset lisäävät kustannuksia. Maaseutuasumisen helpottamiseksi on luotava kevyesti toteutettava kyläkaava, jolla kylään haettaisiin 20 - 30 hyvää rakennuspaikkaa. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on tehtävä nykyistä helpommaksi ja joustavammaksi.

 

Kotimaisen energian tuottamista voidaan vauhdittaa säädöksiä muuttamalla. Piensähkön tuottamisen esteet on poistettava ottamalla käyttöön pientuottajan nettomittarointi. Tuottamalla verkkoon sähköä voidaan tuotetun sähkön määrä vähentää ostetusta sähköstä osittain tai kokonaan.

 

Paljon puhuttuun energiatodistukseen on saatava järkeä. Uusilta ja uudehkoilta omakotitaloilta vaaditaan myytäessä ja vuokrattaessa todelliseen energiankulutukseen perustumaton, teoreettinen energiatodistus, jonka hankkiminen maksaa kohtuuttomasti ja aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa. Näyttö toteutuneesta energiankulutuksesta on hyväksyttävä samanarvoiseksi energiatodistukseksi.

 

Maatalouden kohtaama paperisota ja valvonta on ihan oma lukunsa. Kaikki ei ole pelkästään EU:n vika, vaan olemme ihan itse kansallisilla päätöksillä lisänneet viljelijöiden taakkaa. Kotimaisin keinoin pystymme kohtuullistamaan valvontaseuraamuksia. Nykyisin täydentävien ehtojen valvonnassa sanktiot ulotetaan kaikkiin viljelijätukiin, jolloin yksittäisestä, pienestä ja tahattomasta virheestä voi tulla kohtuuton seuraamus viljelijälle. Takaisinperittävä summa voi olla suurempi kuin kyseisen vuoden tuki.

 

Monissa tapauksissa lupamenettely voidaan korvata viranomaisohjeistuksella. Esimerkkejä ovat sesonkiaikoina tapahtuva marjojen ja juuresten myynti maanteiden levähdyspaikoilla sekä häiden ja yleisötilaisuuksien tilapäiset opasteet.  Aurinkopaneeleiden asentamista ja öljylämmityksestä maalämpöön vaihtamista ei pidä vaikeuttaa lupamenettelyllä.

 

Viranomaisia varten on usein toimitettava erilaisia lausuntoja ja todistuksia. Samaa sairautta tai vammaa koskevista päällekkäisistä lääkärintodistuksista on luovuttava. Nykyisin vakuutusyhtiöt ja viranomaiset vaativat erilaisia todistuksia, joiden kirjoittamiseen lääkärin aikaa kuluu kohtuuttomasti. Työnantaja joutuu antamaan erillisiä palkkatodistuksia, vaikka tarvittavat tiedot selviävät palkkalaskelmasta.

 

Olemme myös normittamassa toisten ihmisten auttamisen olemattomiin. Erityisesti näin kesällä talkootyö on monelle tuttua. Nykyisin talkootyön tekemisestä pitää ilmoittaa verohallinnolle ja verohallinnon tulkinnan mukaisesti myös talkoilla tarjotusta ateriasta pitää talkoolaisen ilmoittaa verotuksessaan ja maksaa aterioista vero. Tähänkin on saatava maalaisjärkeä. Talkooväelle tarjotut ateriat on oltava aina verottomia.

 

Myös vapaaehtoistyön tulkintaan on saatava tolkkua, mikäli ei ole kyse toistuvasta työstä. Esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimisto katkaisi työttömältä työttömyystuen maksamisen, koska hän oli auttanut yrittäjäystäväänsä firman avajaisissa kahvinkeitossa. Viranomainen ei katsonut tällaista toimintaa vapaaehtoistyöksi.

 

Kaikki edellä kerrotut ovat esimerkkejä todellisesta elämästä. Juuri päättyneen pyöräilytapahtuman aikana tapasin tuhansia ihmisiä, joiden kertomuksista näitä on poimittu. Jatketaan työtä. Kertokaa meille innostavista esimerkeistä. Antakaa palautetta tai kommentteja, se vie asiaa aina eteenpäin.

 

Haastoin muut puolueet byrokratiatalkoisiin. Tarjous on edelleen voimassa. Tässä kohtaa meillä kaikilla politiikassa mukana olevilla on mahdollisuus muuttaa poliittista kulttuuria. Ehdotan, että myös muut puolueet esittävät omia ehdotuksiaan. Ei ammuta toisten tekemiä avauksia saman tien alas. Purkamalla byrokratiaa helpotamme ihmisten ja yritysten arkea ja usein myös säästämme kustannuksia. Normeja voi tulkita tiukasti ja joustamattomasti, mutta myös kansalais- ja yrittäjäystävällisesti. Tehdään tämä työ yhdessä.

 

Hyvät ystävät,

 

Ensi huhtikuussa Suomessa järjestetään eduskuntavaalit. Ne ovat minulle ensimmäiset eduskuntavaalit puoluejohtajana.

 

Lähden vaaleihin samoilla motiiveilla kuin neljä vuotta sitten, kun olin ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan. Lähdin politiikkaan hakemaan ratkaisuja Suomen ongelmiin. Sitä ennen olin seurannut politiikkaa aivan samalla tavalla kuin enemmistö suomalaisista, kotisohvalta katsomalla televisiouutisia tai lukemalla sanomalehtiä.

 

Kotisohvan näkökulmasta poliitikot käyttävät aivan liian paljon aikaa keskinäiseen pistelyyn ja nokitteluun, kilpailijoiden tahalliseen väärinymmärtämiseen ja muiden ideoiden alasampumiseen sen sijaan, että he keskittyisivät yhteisten ongelmien ratkaisemiseen.  Tästä toimintatavasta en politiikassa pitänyt neljä vuotta sitten. Jos mahdollista, pidän siitä nyt vielä vähemmän.

 

Eräs tutkija pohti vuosi sitten minua koskeneessa jutussa, muuttaako politiikka miestä vai mies politiikkaa. Itselleni asia on edelleen täysin selvä. Pyrin omalta osaltani tuomaan politiikkaan uusia toiminta- ja käytöstapoja.

 

Haluan pitää myös nämä lähtökohdat kirkkaana mielessä, kun keskusta valmistautuu eduskuntavaaleihin. Lähdemme haastamaan Suomen ongelmien ratkaisemista, emme muita puolueita. Usko ja luottamus politiikkaan voi palautua vain ratkaisukeskeisyydellä ja konkreettisilla teoilla. Esitämme äänestäjille omat ehdotuksemme siitä, miten Suomi saadaan nousuun.  

 

Olen viime viikkojen aikana tullut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että suomalaiset ymmärtävät, miten vakavassa tilanteessa olemme. Olemme keskellä suurta murrosta monessakin mielessä. Silti väistämättömiä päätöksiä lykätään koko ajan eteenpäin. Meiltä poliitikoilta odotetaan nyt rohkeutta tehdä tilanteen vaatimat johtopäätökset.  Kansalaisten muutosvalmiudesta tämä ei ole kiinni.

 

Alkuvuonna totesin Helsingin Sanomien haastattelussa, että meidän on uudistettava politiikan johtamista. Esitin ministerien ja avustajien määrän vähentämistä sekä tiiviin, vain strategiset tavoitteet sisältävän hallitusohjelman kirjoittamista. Pitkän ja yksityiskohtaisen hallitusohjelman sijasta seuraavan hallituksen on laadittava napakka luettelo strategisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Tavoitteita voi olla ehkä viisi, korkeintaan kymmenen. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti etukäteen sovituilla mittareilla. Tarpeen vaatiessa päätetään uusista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Uskon, että tällainen johtamisjärjestelmä helpottaa ja selkiyttää myös ministeriöiden virkamiesten työtä. Oli kyse mistä tahansa ihmisten organisaatiosta, sen teho kasvaa jopa moninkertaiseksi, jos organisaatiolle on määritelty selkeät tavoitteet.

 

Hallituksen pitää joukkueena sitoutua yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Tehokkaan joukkueen optimikoko on lähempänä jalkapallo- kuin jääkiekkojoukkuetta. Olen toisin sanoen valmis vähentämään tuntuvasti ministereiden määrää, jotta hallituksessa päästään aidosti kollegiaaliseen työskentelytapaan.

 

Uuteen johtamiskulttuuriin kuuluu myös ministereiden esikuntien kriittinen arviointi. Minulla on se käsitys, että ne ovat paisuneet viime vuosina liian suuriksi.

 

Edellä hahmottelemani työtapa vaatii vahvaa keskinäistä luottamusta hallituspuolueilta, niiden eduskuntaryhmiltä ja ministereiltä avustajakuntaa unohtamatta. Luottamuksen rakentamista vaalien jälkeen helpottaa, jos vaalitaistelu käydään niin, että siinä riitelevät asiat eivätkä ihmiset. Tähän olen omalta osaltani sitoutunut.

 

Tällä viikolla kokoomus näyttää ainakin joltain osin tulleen samoille linjoille. Toivon, että myös muut puolueet arvioivat hyvissä ajoin ennen vaaleja hallitusohjelman luonnetta ja hallituksen työskentelytapoja.

 

Hyvät ystävät,

 

Lopuksi vielä vakavasta taloustilanteesta ja budjetista. Johtamisen keskeinen perusta on tosiasioiden tunnustaminen.

 

Syksyllä 2011 hallitus ennusti, että bruttokansantuote (BKT) kasvaa 1,8 prosenttia vuonna 2012. Todellisuudessa BKT aleni tuona vuonna 0,8 prosenttia. Vuodelle 2013 ennustettiin yhden prosentin BKT:n kasvua. Toteuma oli -1,4 prosenttia.

 

Molempina vuosina ennusteen ero toteutuneeseen kehitykseen on ollut 2,5 prosentin luokkaa. Tämä tarkoittaa määrältään noin 5 miljardia euroa bruttokansantuotteesta. Suomen bruttoveroasteella kerrottuna se tarkoittaa reilun 2 miljardin euron saamatta jääviä vero ym. muita tuloja koko julkiselle sektorille. Hallitusohjelmaa tehtäessä hallitus arvioi kestävyysvajeen puolet todellisesta.

 

Viime vuonna tämän vuoden kasvuksi arvioitiin 1,2 prosenttia, mutta kesäkuun kasvulukema oli 0,2 prosenttiyksikköä. Suuri vaara on se, että tämänkin vuoden kasvu jää negatiiviseksi. Ennustaminen näissä oloissa on vaikeaa, mutta kun kaikki ennustemerkit viittaavat siihen, että ensi vuoden kasvuennuste on jo nyt epärealistinen, niin budjetti pitäisi laatia uudelle pohjalle.

 

Suhdannepoliittiset toimet eivät auta rakenteellisiin ongelmiin. Niukkuuden aikana kaikki liikenevä tulisi käyttää investointeihin, jotka edistävät pysyvien työpaikkojen syntymistä. Keskusta on esimerkiksi toistuvasti esittänyt valtion taseen eli omaisuuden muuttamista uutta työtä ja yrittäjyyttä synnyttävään muotoon eli kasvurahastoksi.

 

Toinen asia, jota olemme pitäneet esillä, on energiapolitiikan suunnanmuutos. Keskusta esitteli oman vaihtoehtonsa toukokuun lopussa. Jos tätä tiekarttaa noudatetaan, meillä on kymmenen, viimeistään 20 vuoden kuluttua, 50- 80 000 uutta työpaikkaa. Uusiutuvan energian osuus on noussut 32 prosentista 60 prosenttiin, kivihiilen käyttö on loppunut kokonaan ja energiaomavaraisuutemme on parantunut. Ensimmäinen konkreettinen päätös suunnanmuuttamiseksi on tehtävissä budjettiriihessä. Metsähakkeen ja turpeen verotus pitää palauttaa vuoden 2012 tasolle kotimaisen energian kilpailukyvyn parantamiseksi. Kustannus voidaan kompensoida ainakin osittain kiristämällä kivihiilen veroa.

 

Pidemmällä aikavälillä näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii poikkeuksellista yhteistyötä, energiasopimusta. Poliittisten päättäjien, julkisen vallan ja elinkeinoelämän pitäisi pyrkiä yhteiseen energiasopimukseen, joka tuo ennustettavuutta yrityksille ja kansalaisille. Nyt säädökset, verot ja tuet muuttuvat koko ajan ja se vaikeuttaa yritysten investointeja pitkällä aikavälillä. Energiataseen kääntäminen pitää olla yhteinen ponnistus. Se luo työtä ja tuontihiilen – ja öljyn sijasta meillä on lisääntyvässä määrin yhä enemmän kotimaista uusiutuvaa energiaa.

 

 

Avainsanat: byrokratia, normit, talkoot, johtaminen, ratkaisukeskeisyys, talous, bruttokansantuote

Puhe puoluevaltuustossa Vantaalla 26.4.2014

Lauantai 26.4.2014

”Äiti, tarkoittaako tämä nyt sitä, että Suomen koko hallitus muuttaa ulkomaille”. Tämän aidon sitaatin kuulin Pirkanmaan piirikokouksessa kaksi viikkoa sitten. Kyllä pienen lapsen ihmetykseen on aihettakin.

Suomen tilanne on pahassa jamassa ja pako hallituksesta jatkuu. Kuusi ministeriä on jo lähtenyt, Euroopan kentille tähyää tästä hallituksesta pääministeri mukaan lukien peräti neljä ministeriä ja kaksi entistä. Mitä oikein tapahtuu?

Katsotaan hallituksen jättämää perintöä. Hallituksen tavoitteena oli painaa työttömyys viiteen prosenttiin. Maaliskuussa työttömyysprosentti oli 9,5 prosenttiyksikköä. Meillä on 100 000 ihmistä enemmän työttömänä kuin tavoite sallisi. Työttömyys on nyt omakohtainen kokemus yhä useammalle perheelle. Ei heitä kiinnosta ministereiden urakehitys, vaan he odottavat toimia ja hihojen käärimistä työttömyyden hillitsemiseksi.

Valtiontalouden alijäämän piti pysähtyä yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta eli 1,9 miljardiin euroon. Viime vuonna se oli yli yhdeksän miljardia, tänä vuonnakin todennäköisesti yli 8 miljardia. Edes suhteellinen velkaantuminen ei käänny tavoitteen mukaisesti laskuun, vaikka velkaa yritetään hillitä jopa omaisuuden myynnillä. Alijäämää syntyy tämän hallituksen aikana yli kolmekymmentä miljardia euroa. Velkaantumisen vauhti on ollut melkein miljoona euroa tunnissa, yötä päivää ja pyhää arkea.

Lue lisää »

Avainsanat: puoluevaltuusto, hallitus, EU-vaalit, biotalous, norminpurkutalkoot, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, uudistaminen